తెలుగు భాష ఎందుకు అంతరించిపోబోతోంది?

తెలుగు భాష – RIP

—————————————————————————————————————–

ఓ టీవీ చానల్ లో ఇంగ్లీషు మాట లేకుండా తెలుగు ఎంత సేపు మాట్లాడగలరు అనే విషయం పై ఓ పోటీ జరుగుతోంది.
అందులో ఏ ఒక్కరు కూడా పట్టుమని పది సెకండ్లు కూడ మాట్లాడ లేకపోయారు.
ఆ ప్రోగ్రాం చూసి ఓ ఇద్దరు మిత్రులు చర్చించుకొంటున్నారు:
రామాయ్: పరిస్థితి ఈ రకం గా ఉంటే కొన్నాళ్ళ కి తెలుగు భాష అంతరిచిపోతుందేమో అని భయం గా ఉంది.
కిట్టాయ్: ఏమీ దిగులు అవసరం లేదు. పరిణామమనేది అన్ని భాషలకూ సహజం. ఒక భాష అనేది ఇతర భాషలలోని పదాలను కలుపుకొని పోతే నే ఆ భాష పరిపుష్టమౌతుంది.ఇంగ్లీషుని చూడ రాదూ, ప్రపంచం లోని అన్ని భాషల పదాలనూ తన లో కలుపుకొని ఎలా వృధ్ధి చెందినదో!  ఓ విధం గా చూస్తే ఇతర భాషల లో ని పదాలు చేర్చుకొనని భాష మృత భాష అవుతుంది. అది వాడుకలోంచీ పోతుంది.
రామాయ్: కిట్టాయ్, నువ్వు చెప్పే విషయాలన్నీ నిజమే!  కానీ, అవేమీ తెలుగు కి వర్తించవు. ఇంగ్లీషు భాష ప్రపంచాన్నేలే క్రమం లో కొన్ని ఇతర భాషల పదాలను కలుపుకొని పరిపుష్టమయింది. కానీ తెలుగు భాష ప్రపంచాన్ని ఏలటం లేదు. అధికారం డబ్బు ల ప్రవాహం వలన తెలుగు భాష విస్మరించబడుతోంది.
ఒక భాష వృధ్ధిలో కి వచ్చే క్రమం ఇలా ఉంటుంది:
1. మొదట కొద్ది మంది మాట్లాడే నోటి భాష గా మొదలవుతుంది.
2. తరువాత పరిధి విస్తృతమై, జనాల ఆలోచనలలో ఆ భాష కు భాగం ఏర్పడుతుంది. ఈ స్థితి లో అలిఖిత మైన పాటలూ, కథలూ సృష్టించబడతాయి.
3. ఆ పై ఆ భాష అక్షర బధ్ధమై, ఆ భాష లో లిఖిత వాంజ్మయం సృష్టించబడుతుంది.
4. శాస్త్ర సాంకేతికాలలో ఆ భాష స్థానం సంపాదించుతుంది.
5. ఇతర భాషలను ప్రభావితం చేసి, తాను ఇతర భాషల నుంచీ పరిపుష్టమౌతుంది.
6. ఆ భాష సమాజం లోని ప్రజల రోజు వారీ మనుగడకి అవసరం కాబట్టీ, దీర్ఘ కాలం వర్ధిల్లుతుంది.
తెలుగు భాష కు పైన చెప్పిన ఐదో పాయింట్ వర్తించదు కాక వర్తించదు. ఇంగ్లీషు భాష ను తెలుగు కలుపుకొని పోవటం లేదు. ఇంగ్లీషు భాషా ప్రవాహం లో తెలుగు కొట్టుకొని పోతోంది.
అదే ఇంగ్లీషు భాషని తీసుకొంటే పైన చెప్పిన 5,6 స్టేజీ ల లో ఉన్నట్లు స్పష్టమౌతోంది.

ఇక, ఓ భాష అంతరించిపోబోయే క్రమం పైన చెప్పిన క్రమానికి సరిగ్గా వ్యతిరేకం గా  ఇలా ఉంటుంది.
1. మొదట ఆ భాష ను ఉపయోగించి మనుగడ సాగించటం కష్టమౌతుంది.
2. ఆ భాషను వదిలి మనుగడ కోసం వేరే భాషల ను నేర్చుకొనటం వలన, వేరే భాషల అజమాయిషీ ఆ భాష పై ఎక్కువవుతుంది.
3. నెమ్మది గా శాస్త్ర సాంకేతికాల నుంచీ ఆ భాష కనుమరుగౌతుంది.
4. ఆ భాష లో ఉండే సాహిత్యాదులు దిగ నాసిల్లటం మొదలౌతుంది.
5. జనాలు ఆ భాషను వదిలి, ఆలోచన చేయటానికి కూడా ఇతర భాషలను ఆశ్రయిస్తారు.
6. ఆ భాషలో రాయటం అంతరిస్తుంది.
7. ఆ భాషని చదవటం, ఆ తరువాత మాట్లాడటం మానేస్తారు.

తెలుగు, మొదట చెప్పిన ఆరు పాయింట్ల క్రమాన్నీ అనుసరిస్తోందా, లేక తరువాత చెప్పిన ఏడు పాయింట్ల క్రమాన్నీ అనుసరిస్తోందా?   తరువాతి ఏడు పాయింట్ల క్రమాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు నాకు అనిపిస్తోంది. అంటే తెలుగు అంతరించిపోయే దిశ లో అడుగులేస్తోందన్న మాట.అంతరించటం ఖాయం, “ఎప్పుడు అంతరిస్తుంది?” అన్నదే ప్రశ్న. అన్ని భాషలూ, పది వేల ఏళ్ళ కో, నలభై వేల ఏళ్ళ కో, ఎప్పుడో అప్పుడు అంతరించేవే. కానీ, తెలుగు, సమీప భవిష్యత్తులోనే అంతరించబోతోంది.
ప్రస్తుతానికి యువ తరం లో చాలా మందికి తెలుగు లో రాయటం రాదు. ఇంకొంతమందికి చదవటం రాదు, ఇంగ్లీషు పదాలు లేకుండా మాట్లాడటం రాదు. పట్నాలలో ఉండే చాలా మంది ఆలోచించటం కూడా ఇంగ్లీషులోనే చేస్తున్నారు. తెలుగు భాషలో గత కొన్ని దశాబ్దాలు గా వచ్చిన గొప్ప రచనలు కనపడటం లేదు.  ఇక ముందు పరిస్థితి ఇంకా దిగజారబోతోంది అని తెలుస్తూనే ఉంది. తెలుగు భాషా, సంస్కృతీ ప్రమాణాలు నానాటికీ దిగజారే దిశలోనే వెళ్తున్నాయి. అదే ఆంగ్ల భాష ని తీసుకొంటే, ఆ భాషలో ఇంకా ముందు ముందు ఆధునిక సాహిత్యమూ, సాంకేతిక గ్రంధాలూ వెలువడతాయని చెప్ప వచ్చు. ప్రపంచం లో ఇంకా ఎక్కువ మంది ఆ భాషని నేర్చుకోబోతున్నారని చెప్పవచ్చు. తెలుగు భాష గురించి అలా చెప్ప గలమా? తెలుగు భాష పైన చెప్పిన 7 వ పాయింట్ దిశ గా వేగం గా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ స్థితి ని “పైన చెప్పిన ఏడు పాయింట్లకీ పైన ఉన్న”, ఆరు పాయింట్ల లో, ఐదవ పాయింట్(తాను ఇతర భాషల నుంచీ పరిపుష్టమౌతుంది) తో పొరపడటం, భ్రమల లో కాలం గడపటమే! తెలుగు ఇంగ్లీషుని కలుపుకొని పరిపుష్టమౌతోందనుకోవటం, మధ్య తరగతి ఉష్ట్ర పక్షులు తమ తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి చేసుకొనే ఓ ఆత్మ వంచన మాత్రమే. వాస్తవాన్ని ఎదుర్కొనటానికి ఒప్పుకోని ఒక  బాధ్యతానిరాకరణ మాత్రమే!
కిట్టాయ్: బాగా పొడుగుగానే ఉపన్యాసం ఇచ్చావు కానీ, ఇంతకీ తెలుగు భాష అంతరించకుండా ఉండాలంటే ఏమి చెయ్యాలో నువ్వే చెప్పు.
రామాయ్: భాష అంతరించటం లేక వృధ్ధి చెందటం అనేది ఒక ప్రయాణం లాంటిది. ఒక భాషని, అది మాట్లాడే జనాల మద్దతు లేకుండా బలవంతం గా బ్రతికించటం చాలా కష్టం. ప్రయాణాన్ని మొదటి అడుగుతో మొదలు పెట్టినట్లే, రిపేరీ ని కూడా పైన చెప్పిన ఏడు పాయింట్లలో మొదటిదైన మనుగడ తో మొదలుపెట్టాలి. ఓ భాష మాట్లాడటం వలన మనిషి మనుగడ పెరిగితే ఆ భాష వృధ్ధి మొదలౌతుంది. ప్రభుత్వాలు ఆ దిశలో చట్టా లు చేయాలి. మేక మీదికి లంఘించిన పులిలా ఇతర భాషలను తింటున్న పరాయి భాష (English)ని నిషేధించాలి.ఇది మరీ “అతి” అనవద్దు. తీవ్రమైన పరిస్థితులలో తీవ్రమైన పరిష్కారాలే అవసరమౌతాయి.   ఇతర భాషలను నేర్చుకోవటాన్ని నిషేధించకపోయినా, వ్యవహారం లో వాటి వాడకాన్ని నిషేధించాలి.తెలుగు భాషలోని ఆంగ్ల పదాలను నెమ్మది గా ఏరి వేయాలి.  ఎందుకంటే పరిస్తితి చాలా తీవ్రం గా ఉంది. నిషేధా నికి తక్కువైన ఏ చర్య ను ఐనా  సమర్ధించే ప్రజల, ప్రభుత్వాల (మన భాషను నిలబెట్టటం లో ఉన్న) చిత్తశుధ్ధిని శంకించాల్సి వస్తుంది. లేక వారివి పై పై కాలక్షేపపు మాటలు అనుకోవలసి వస్తుంది.  లేక అర్ధం లేని అమాయకపు ఆశావాదం అనుకోవాల్సి వస్తుంది.  ఇంకా మన పిల్లల ను విధి గా  తెలుగు మాధ్యమం లో చదివించాలి.

కిట్టాయ్: మరి ఒకప్పుడు సంస్కృతం కూడా, ఇప్పటి ఇంగ్లీషులా తెలుగు ని ప్రభావితం చేసినదే కదా? అలానే ఉర్దూ…. ఏ భాష అధికారం లో ఉంటే ఆ భాష ప్రభావం సహజం అనుకొంటా.
రామాయ్: సంస్కృతం వంటి భాషలు, ఇంగ్లీషులా, ఎప్పుడూ ఎక్కడా బజార్లలో వాడబడలేదు.సంస్కృతం, ఉర్దూ భాషల ప్రభావం ఉన్నా, జనాలెపుడూ ఆయా భాషలలో ఆలోచించలేదు.  కానీ, ఈ రోజు అనేక మంది పట్నపు జనాలు ఇంగ్లీషులోనే ఆలోచిస్తున్నారు. వారికి తెలుగు లో ఆలోచించటం రాదు. ఓ భాష చనిపోవటానికి ఇది ముఖ్యమైన ముందు శకునం.
కిట్టాయ్: మొత్తానికి తెలుగు భాషని బతికించాలని పెద్ద పెద్ద కలలే కంటున్నావు, ప్రభుత్వ బళ్ళ లోనే ఇంగ్లీషు మీడియం ప్రవేశ పెడుతూ ఉంటే, ఇంకా ఇవన్నీ అయ్యే పనులేనా? ఆ..ఈ తెలుగు  ఛానల్ మార్చి,  స్టార్ టీవీ పెట్టు “బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్” వస్తుంది.

తా.క. :  ఈ టపా నేనే రాసిన ఓ ఇంగ్లీషు వ్యాసాన్ని నేనే తెలుగు లోకి అనువాదం చేసుకోలేని స్థితి లో నాలో నాపై కలిగిన ఓ ఆక్రోశానికి ఫలితం.

ప్రకటనలు

పాపులర్ తెలుగు టపాలు రాయటం ఎలా? : కొన్ని సూత్రీకరణలు

ఈ కింది సూత్రీకరణలు మీకు ఇంతకు ముందే తెలిస్తే, ఈ టపా ని skip చేసేయండి. “చదవకుండా ఎలా తెలుస్తాయి?” అంటారా?   తీరా చదివిన తరువాత..”అబ్బే! ఇవన్నీ మాకు ముందే తెలుసు”, అనొద్దు మరి.. .. 🙂

1. తెలుగు బ్లాగులను ఒక సీరియస్ సబ్జెక్ట్ లా చదివే వారు చాలా తక్కువ ఉంటారు. “ఆఫీస్ లో బోర్ కొట్టినపుడో, ఇంట్లో ఉబుసు పోకో, బ్లాగులు ఫాలో అవ్వటం అలవాటయ్యో, ఉద్యోగాలలోంచీ రిటైర్ అయ్యో,  ప్రభుత్వోద్యోగాల్లో ఉండో, పెద్దతనం లో తమ పిల్లల తో పాటు అమెరికా చేరో,” ఈ బ్లాగులను చదివే వారే ఎక్కువ. సీరియస్ సబ్జెక్ట్ లు(ఫిలాసఫీ, సైన్సూ, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగూ, సామాజిక శాస్త్రం, మన్నూమశానం.. ) నేర్చుకోవాలంటే అందుకు కాలేజీలూ, యూనివర్సిటీలూ ఉన్నాయి. బ్లాగులు దానికి వేదిక కాదు. కాబట్టీ, టపాలు సరదా గా వీలైనంత మందిని అలరించేవి గా, లైట్ రీడింగ్ కి ఉపయోగపడేవి గా , కాలక్షేపానికి పనికి వచ్చేవి గా ఉంటే ఎక్కువ మంది చదువుతారు.
ఒక వేళ ఏదైనా సీరియస్ విషయం చెప్పాల్సి వచ్చినా దానిని sugar coated pill లా సరదా గా చెప్పాలి.
2. ఏ భాషా బ్లాగులలో అయినా sex sells. నేరు గా సెక్స్ రాస్తే సంకలినులు బ్లాగులను పీకేస్తాయి. కాబట్టీ, ఇండైరెక్ట్ గా సెక్స్ “గురించి” రాసిన ఏ టపా ని అయినా ఎక్కువ మంది చూసే అవకాశం ఉంది.
3. controversial విషయాల గురించి రాస్తే ఎక్కువ మంది చదువుతారు. తెలుగు సమాజం లో caste అనేది ఒక incendiary thing. అలానే తెలంగాణా, రిజర్వేషన్లూ, హిందూత్వ ల గురించి రాస్తే ఎక్కువ మంది చదువుతారు.
4. నలుగురి imagination లోనూ నానుతున్న current event గురించి కూడా చదువుతారు. ఉదా: డర్టీ పిక్చర్.
5. ఎక్కువ మంది పాఠకుల కి సంబంధించిన విషయాలని కూడా పాఠకులు చూస్తారు. స్త్రీ పురుష సంబంధాలు సమాజం లో దాదాపు నూరు శాతం జనాలని కవర్ చేస్తాయి. కాబట్టీ వీటిని గురించి కూడా చదువుతారు.

6. పాపులర్ బ్లాగర్ గా పేరు తెచ్చుకొన్న వారి టపాలకి minimum guarantee ఉంటుంది, సూపర్ స్టార్ ల సినిమాల కి మినిమం కలెక్షన్లు వచ్చినట్లు గా (సూపర్ స్టార్ బ్లాగర్ ల కి , ఈ టపా లో చెప్పిన మెజారిటీ విషయాలను పాటించటం వలన ఆ స్టార్-డం వస్తుంది.)

7.తెలుగు బ్లాగ్లోకం అసలు తెలుగు లోకానికి ఒక sample లాంటిది. ఐతే, ఇక్కడ చదువు కొన్నవారు ఎక్కువ.  కాబట్టీ, అసలు తెలుగు లోకం లో జనాదరణ ఉన్న చాలా విషయాలకి బ్లాగ్ లోకం లో కూడా జనాదరణ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ.  ఉదహరణకి సినిమా గాసిప్పులూ, క్రికెట్ కబుర్లూ,రాజకీయాలు. కాకపోతే, కొంచెం క్లాస్ సినిమాలూ, క్రికెట్ గురించి కొంచెంలోతైన విశ్లేషణలూ.

8. అసలు విషయం ఉన్న కథలూ, టపాలకి కూడా ఆదరణ ఎక్కువ.

9. రేటింగ్స్ ఎక్కువ వచ్చిన టపా కి కామెంట్సూ, హిట్సూ ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పనవసరం లేదు కదా?

10. అమ్మాయిల బ్లాగులకి (వయసు మళ్ళిన అమ్మాయిలు కాదండీ) అబ్బాయిల బ్లాగుల కన్నా కొంచెం రద్దీ ఎక్కువ. ఎందుకో చెప్పనవసరం లేదు.

11. నాలా “వేసినటపానే జనాలు చదివే వరకూ మళ్ళీ వేయటం” వలన వాటిని ఎక్కువ మంది చదివే అవకాశం ఎక్కువ.

12. తెలుగు బ్లాగులు చదివే వారిలో చాలా మంది తమ సొంత బ్లాగులు కూడా నడుపుతారు. దీనిలో నాకు కొంత conflict of interest కనపడుతుంది. దీని వలన పక్కవాడి టపా బాగున్నపటికినీ, మన మొదటి అభినందన కొంత ఆలశ్యం అవ్వవచ్చు.

13. పై పాయింట్ వలన, ఒక్క సారి పక్కవాడి టపా ని మెచ్చుకొంటే, తరువాత అతను మన టపా ని మెచ్చుకొంటాడు. ఈ రకం గా పరస్పర గోకుడు ఎక్కువై వీళ్ళు గ్రూప్ లు గా ఏర్పడతారు. ఇక సామాజిక వర్గాల పరం గా, అభిప్రాయాలూ, సిధ్ధాంతాల పరం గా,లింగపరం గా, ప్రాంతపరం గా,ఊరి పరం గా,వయసు పరం గా ఏర్పడే గ్రూప్ ల సంగతి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ గ్రూపుల్లో ఉంటే కామెంట్స్ వలన బ్లాగ్ పాపులారిటీ పెరుగుతుంది.

14.టపా వేసే టైం ని బట్టి కూడా టపా కి స్పందనలు ఉంటాయి. ఏ అర్ధ రాత్రో, సంకురాత్రి రోజో వేసే టపా ని ఎవరు చదువుతారు, చెప్పండి?

ఇక కామెంట్లూ, హిట్స్ విషయానికి వద్దాం.
1.టపా పేరు ఆసక్తికరం గా ఉంటే, హిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.
2. టపా లో జనాలను ఆకట్టుకొనే విషయం ఉంటే కామెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి.
3. వారాంతాలలో కామెంట్స్ ఎక్కువ గా ఉండే అవకాశం ఉంది. పాఠకులకి తీరిక ఎక్కువ గా ఉండటం వలన అనుకొంటా!

4. ఇతరుల టపాలకి కామెంట్స్ పెట్టని వాళ్ళ టపాలకి కామెంట్స్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ కదా!

5. కామెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చిన టపాకి ఇంకా ఎక్కువ కామెంట్సూ, హిట్సూ వస్తాయి (courtesy: maalika,koodali comments section), హిట్ టాక్ వచ్చిన సినిమాకే ప్రేక్షకులు వెళ్ళినట్లు. (కాకి రెట్టేసినట్లు “good”, “interesting” అని కామెంటేసి మళ్ళీ తిరిగి చూడని వారి కామెంట్లు దీనికి మినహాయింపు.)
6. కొన్ని niche బ్లాగులు చదవటానికి ఆయా విషయాలలో పాండిత్యం అవసరం. వాటికి, సత్యజిత్ రే, సినిమాలకి ఉన్నట్లు, niche రీడర్స్ ఉంటారు.

7. కామెంట్లు రాసిన వారికి కొంచెం మర్యాద చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ కామెంటుతారు.  మీరు సెలబ్రిటీ బ్లాగ్ ల కు కామెంటే వారైతే, అది బ్లాక్ హోల్ లో పడిన కాంతి అని గుర్తుంచుకోండి. దానికి response రాదు. ఎందు కంటారు? బడుగు జీవుల మాటలను ఎవరైనా పట్టించుకొంటారా?

పైన చెప్పిన సూత్రాలు కాకుండా మీకు ఏమైనా తోస్తే, కామెంటండేం? పైన చెప్పిన విషయాలు తప్పయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు అలా భావిస్తే నిర్మొహమాటం గా చెప్పేయండి.

PS: బ్లాగు చర్చల్లోని అభిప్రాయాలనూ, వాదాలనూ, రాతలనూ, ఆవేశ కావేశాలనూ సీరియస్ గా తీసుకొను వాడు “దున్నపోతై పుట్టున్!”. ఎందుకంటారా? చూడుడు: ఈ టపా లో మొదటి పాయింట్.బ్లాగర్లకు రాజకీయ నాయకులకు ఉన్నంత విశ్వసనీయత కూడా ఉండదు.రాజకీయ నాయకులైతే వారి పేర్లు తెలుస్తాయి. వారి  ఊరు ఏమిటో తెలుస్తుంది. దీని వలన వారు కొంచెం (చాలా కొంచెం)బాధ్యత గా ఉండాల్సి వస్తుంది. మారు పేర్ల వెనుక దాకునే ఊరు లేని బ్లాగర్లకి ఈ మాత్రం విశ్వసనీయత కూడా ఉండదు.

తెలుగు మీద ఇంగ్లీషు ప్రభావం

ఒక భాష మీద ఇంకొక భాష ప్రభావం సమాన హొదా లొ కలిగితే ఫరవాలేదు. అది ఆహ్వానించ తగ్గదే.  తెలుగుమీద కన్నడం ప్రభావం, అలానే కన్నడం మీద తెలుగు ప్రభావం అలాంటిదే.  ఇది ఇచ్చి పుచ్చుకునే పద్దతి. కానీ ఇంగ్లీష్ మాత్రం తెలుగుని ప్రభావితం చెస్తోంది. తెలుగు ఇంగ్లీషు ని ప్రభావితం చెయటం లేదు కదా? ఇంగ్లీషు కున్న ఈ హోదా రాజకీయ ఆర్ధిక అధికారానికి సంబంధిచినది. ప్రపంచీకరణ వల్ల అది  మరింత వేగవంతం అవుతొంది.
గత రెండు వేల ఏళ్ళ లో లేని సాంస్కృతిక ప్రపంచీకరణ  ఈనాడు మీడియా వలన జరుగుతొంది.  కాబట్టి ఈ రెండు వేల ఏల్ల లొ జరగని దుర్ఘటన (తెలుగు అంతరించి పోవటం)  ఇప్పుడు జరుగుతుందేమోనని నా భయం.  అది జరగక పొతే నేను చాలా సంతొషిస్తాను.
తెలుగు మీద ఇంగ్లీషు ప్రభావాన్ని మీరు సమర్ధిస్తారా?

ఏది సరైన తెలుగు?

ఏది సరైన తెలుగు?
సీ పీ బ్రౌన్ ప్రకారం తెలుగు ఒక ద్రావిడ భాష. ప్రాచీన తమిళం స్థానిక పదాల తో కలిసి రూపాంతరం చెంది తెలుగు గా ఏర్పడింది. ఆ తెలుగు లో, తమిళం లో లా, ఇరవై అరు అక్షరాలు మాత్రమే ఉండేవి. వత్తులు (ఖ, భ, ఛ వగైరా లు ఉండేవి కాదు). ఆ భాష లో సంస్కృత పదాలు లేవు. అది అచ్చ తెలుగు. సరైన తెలుగు. కానీ ఆ తెలుగు ను ఇప్పుడు మనం మాట్లాడ లేము సంస్కృత పదాలు లేకుండా తెలుగు మాట్లాడటం ఊహించుకోండి..చాలా కష్టం!!
తరువాతి దశ, అచ్చ తెలుగు సంస్కృతం తో మిళితమవ్వటం వలన నచ్చింది. ఇందు లో స్థూలం గా రెండు రకాలు. ఒకటి మధ్య కోస్తా బ్రాహ్మణులు మాట్లాడే తెలుగు (ఉత్తరాంధ్ర బ్రాహ్మణులు మాట్లాడేతెలుగూ..గోదావరి బ్రాహ్మణుల తెలుగూ..ఎట్ సెట్రా  వీటిని సింప్లిసిటీ కోసం ప్రస్థుతానికి వదిలేద్దాం). ఇదీ గ్రాంధిక తెలుగు ఇంచుమించు ఒకే రకం గా ఉంటాయి. ఇందులో సంస్కృతాధారమైన వత్తులన్నీ పాటించబడతాయి. పాత సినిమా ల లో ని తెలుగూ ఇదే. ఇక రెండొది సామాన్య జనాల తెలుగు. దీని యాస ప్రాంతాన్ని బట్టీ కులాన్ని బట్టీ మారుతూ ఉంటుంది. అయితే వీటన్నిట్లో ఉమ్మడి లక్షణం వత్తులు పలకకపోవటం. సంస్కృఅత పదాలు రూపాంతరం చెందటం తమిళ జనాభా “ఈ స్థితి లో ఉన్న తమిళాన్ని వారి భాష గా అంగీకరించింది”. అందుకే తమిళంలో వత్తులుండవ్. పరుషాలు తక్కువ. కానీ రూపాంతరం చెందిన సంస్కృఅత పదాలు చాలానే ఉంటాయి.
మధ్య కోస్తాంధ్రుల తెలుగు మీద ఇతర భాషల ప్రభావం తక్కువ (ఒక్క సంస్కృతం మినహా). భౌగోళికం గా వారు తెలుగు ప్రాంతాం నడి బొడ్డు లో ఉండటం వలన కావచ్చు. అందు వలన గ్రాంధిక తెలుగు కి అది మిగిలిన తెలుగు ల కంటే దగ్గరి గా ఉంటుంది. ఐతే ఇందులో బ్రహ్మణులు మాట్లాడే తెలుగే ప్రామాణికమైనది గా గుర్తించటమైనది. దీనికి కారణం వారే పుస్తకాలు ఎక్కువగా రాయటం వలన కావచ్చు.  తమిళం విషయం లో సంస్కృతం కలిసిన వత్తులూ పరుషాలూ లేని భాష ని ప్రామాణికం గా గుర్తించారు. దీని లో సంస్కృతం తక్కువా…తమిళం ఎక్కువా..అదే తెలుగు విషయం లో సంస్కృతం ఎక్కువా అచ్చ తెలుగు తక్కువ. తమిలం విషయం లో మదురై ప్రాంతం లో మాట్లాడేతమిళాన్ని ప్రామాణికం గా గుర్తించారు. అలానే కన్నడం లో మైసూరు కన్నడం ప్రామాణికం గా గుర్తించారు.
మరి తెలుగు విషయం లో ఎవరి ఆధిపత్యం లేకుండాలంటే అచ్చ తెలుగు ను ప్రామాణికం గా గుర్తించాలి. కానీ అచ్చతెలుగు లో ఇప్పుడు మనమెవరమూ మాట్లాడలేం. మధ్య కోస్తాంధ తెలుగు ప్రామాణికమైనది అనుకొంటేమిగతా వారికి కోపం వస్తూంది.
ఇక్కడ ఒక విషయం మధ్య కోస్తాంధ్ర తెలుగు ను ప్రామాణికం గా గుర్తించినంత మాత్రాన అది వారి ఆధిపత్యాన్ని మిగిలిన వారు అంగీకరిఉంచినట్లు కాదు. చారిత్రిక, భౌ గోళిక కారణాల వ కారణాల వలన మాత్రమే అలాజరిగింది. దీనిని మధ్య కోస్తాంధ్ర వాళ్ళూమిగిలిన వాళ్ళూ గుర్తెరగి ప్రవర్తించాలి. ఐతే ఇది చాలా కష్టం. ఒక మనిషిని నీ సంస్కృఅతి గొప్పది, నీ వంశం గొప్పది, నీ తాతలు వీరాగ్రేసరులు, నీ పుట్టుక మేలిమి అని..ఆపైన “నీ చరిత్రా..నీ పుట్టుకా..నీ ప్రతిభా ఇవేమీ నీ చేతిలోలేవు. అవి నీకు వారసత్వం గా అన్నా వచ్చాయి లేక పరిస్థితుల ప్రభావం వలన వచ్చాయి. కాబట్టీ నువ్వు నీ నేపధ్యం గురించి గర్వ పడరాదు. అలా గర్వ పడితే నీ తోటి వాళ్ళకి సహజం గానే నీ పైన అసూయా ద్వేషాలు కలుగు తాయి” అనటం కూడా సరియైనది కాదు. ఒక వేళ ఎవరైనా అలా అంటే, ఆ వ్యక్తి పైకి మాత్రం వినయం గా నటించి..లోలోన అందుకు విరుధ్ధం గా ప్రవర్తిస్తాడు.
కాభట్టీ ఒకరి భాష ప్రామాణికమంటే వేరొకరికి కోపం వస్తుంది. అన్ని భాషలనూ యాసలనూ ప్రామాణికం గా గుర్తించటం వీలు పడుతుందా అనేది ఆలోచించాలి.
ప్రామాణిక తెలుగు లో ఇంగ్లీషు పదాల స్థానం ఏమిటి అనేదు ఇంకొక ప్రశ్న..దాని గురించి తరువాత…