నా ఆదర్శ మానవుడు..మానవి

నా ఆదర్శ మానవుడు…మానవి

—————————————

1.త్యాగరాజు/రాణి అయి ఉంటారు. పక్కవారి కి మేలు చేయటానికి తమ సుఖం వదులుకోవటానికి వెనుకాడరు.

2.తమను తాము ప్రేమించుకొనే దానికంటే ఎక్కువగా కొంతమందినైనా ప్రేమించగలుగుతారు.

3. సొంత డబ్బా కొట్టుకోరు. ఇతరుల గోడు..డబ్బా కాక పోతే..వింటారు.

4. ఆకర్షవంతం గా కనపడాలని అనుకోరు.

5. జీవ కారుణ్యం కలిగి ఉంటారు.

6. ప్రకృతి అందాన్ని ఆస్వాదిస్తారు.

7. తమ ఓటమికి సాకులు వెదకరు. ఓటమి బాధ్యత తీసుకొంటారు.

8. అభద్రతా భావం తో హారర్ స్టోరీ లు ఊహించుకోరు.

9. వారి సాహచర్యం లో ఇతరులకి కూడా నిబ్బరం వచ్చేంత నిబ్బరం గా ఉంటారు.

10. వారి ప్రశాంతత చెదరదు.

11. వారి హాస్యానురక్తి ఇతరులని నవ్విస్తుంది.బాధ పెట్టదు.

12. ప్రాపంచిక విజయాల (డబ్బు, పేరు, అధికారం) వెనుక అతిగా పరుగెత్తరు.

13. ఇతరుల పిల్లలు కూడా తమ పిల్లల వంటివారే అనే ఎరుక తో ఉంటారు.

14. ఇతరులు వారికి చేసిన అన్యాయం వారిని సినికల్ గా చేయటం లో విఫలమవుతుంది.

15.శత్రువు తో మంచి నటించరు

Disclaimer: నా ఆదర్శ మానవుడు నేను కాదు.