ఆ ప్రాంతంవాళ్ళే..

ఆ ప్రాంతంవాళ్ళే..
సినిమాలు ఆ ప్రాంతం వాళ్ళవే..
పత్రికలూ వాళ్ళవే..
పరిశ్రమలూ అక్కడివాళ్ళవే..
సరైన భాష వాళ్ళదే..
రాజకీయాల్లో వాళ్ళదే ఆధిపత్యం..
ఉద్యొగాల్లో వాళ్ళే ముందు….
సాహిత్యంలో చాలా మంది ఉన్నారక్కడ..

మా ప్రాంతం వాళ్ళూ ముందుపడ్డారు..కానీ..
మాప్రాంతం వాళ్ళకంటే
ఇన్ని విషయాలలో ముందున్నందుకు..
వాళ్ళు మాకు క్షమాపణ చెప్పాలి..
అన్నీ సక్రమం గా చేస్తే అసలు ముందెందుకు ఉంటారు?
అక్రమాలు చేసే ఉంటారు.
కాబట్టీ వాళ్ళు చెంపలేసుకొని ఒప్పేసుకోవాలి
“ముందు పడటం మేము చెసిన పాపం,
మా తాతలూ, మా నాయకులూ చాలా అక్రమాలు చేసినట్లు ఉన్నారు,
మమ్మల్ని క్షమించండి” అని.

సంపాడించారంటే దోచుకొనే ఉంటారు..
కాబట్టీ వాళ్ళు దోచిందంతా ప్రభుత్వం మాకు దోచిపెట్టాలి..

మా ప్రాంతం వాళ్ళూ దోచిఉంటారు.
కానీ అది పట్టించుకోవలసిన అవసరం లేదు..
వాళ్ళు ఎక్కువ దోచినట్లున్నారు..
ఐనా మా వాడిని మేందోపిడీ చేశాడని ఎలా అంటాం..
అయినా…మమ్మల్ని మా వాళ్ళు మాత్రమే దోపిడీ చేయాలి..
వాళ్ళెవరు దొపిడీ చేయటానికి..?
“ఈ వాళ్ళూ మేమూ అనుకోవటానికి” కూడా వాళ్ళే కారణం..

కాబట్టీ ఈ దోపిడీదార్లని అంతం చెయ్యండి..దోపిడీని కాదు..
ఎందుకంటే మావాళ్ళు తరవాత దోపిడీ చెయ్యాలి కదా..?
ఆ ప్రాంతం వాళ్ళని బయటికి తరమండి..
ప్రాంతీయ స్పృహ మాకే ఉంటుంది…వాళ్ళకెందుకుంటుంది…

అందుకే వాళ్ళు మా ప్రాంతానికి వచ్చారు..
కానీ మేము వాళ్ళ ప్రాంతానికి వెళ్ళామా..?
ఇక్కడి చెడుకంతా వాళ్ళే కారణం ఆ ప్రాంతం వాళ్ళే..
వాళ్ళని నరకండి..ఆపై అంతా గొప్పగా ఉంటుంది.
ఇంతకీ వాళ్ళు ఎవరో అర్ధం కాలా…మధ్య తీరాంధ్రులు..వెధవలు.

ప్రకటనలు

తెలుగు మీద ఇంగ్లీషు ప్రభావం

ఒక భాష మీద ఇంకొక భాష ప్రభావం సమాన హొదా లొ కలిగితే ఫరవాలేదు. అది ఆహ్వానించ తగ్గదే.  తెలుగుమీద కన్నడం ప్రభావం, అలానే కన్నడం మీద తెలుగు ప్రభావం అలాంటిదే.  ఇది ఇచ్చి పుచ్చుకునే పద్దతి. కానీ ఇంగ్లీష్ మాత్రం తెలుగుని ప్రభావితం చెస్తోంది. తెలుగు ఇంగ్లీషు ని ప్రభావితం చెయటం లేదు కదా? ఇంగ్లీషు కున్న ఈ హోదా రాజకీయ ఆర్ధిక అధికారానికి సంబంధిచినది. ప్రపంచీకరణ వల్ల అది  మరింత వేగవంతం అవుతొంది.
గత రెండు వేల ఏళ్ళ లో లేని సాంస్కృతిక ప్రపంచీకరణ  ఈనాడు మీడియా వలన జరుగుతొంది.  కాబట్టి ఈ రెండు వేల ఏల్ల లొ జరగని దుర్ఘటన (తెలుగు అంతరించి పోవటం)  ఇప్పుడు జరుగుతుందేమోనని నా భయం.  అది జరగక పొతే నేను చాలా సంతొషిస్తాను.
తెలుగు మీద ఇంగ్లీషు ప్రభావాన్ని మీరు సమర్ధిస్తారా?

తెలంగాణా అర్జెంట్ గా ఇవ్వాల్సిందే- ఆంధ్రోడు

తెలంగాణా ఉద్యమానికి కారణం వెనకబాటుతనం కాదని తెలంగాణా వాదులు ఒప్పుకొని ఇప్పుడు ఆత్మగౌరవం కోసం అంటున్నారు. కానీ ఇది ఆత్మ గౌరవం కోసం కూడా కాడు. దీనికి రూట్ కాజ్ ఆంధ్రులంటే కొందరు తెలంగాణా వారికి ఉన్న అసూయా ద్వేషాలలో ఉంటే, దానికి ఆజ్యం పోసింది రాజకీయ నాయకుల అధికార కాంక్ష.
ఒక ఆంధ్ర వాడిగా నాకనిపించేది ఏమిటంటే, “తెలంగాణా అర్జెంట్ గా ఇవ్వాల్సిందే. కానీ హైదరాబాద్ లేకుండా”
తెలంగాణా అత్మ గౌరవానికీ హైదరాబాద్ కీ ఏమిటి సంబంధం? తెలంగాణా సంస్కృతి వేరు,హైదరాబాద్ సంస్కృతి వేరు, హైదరాబాద్ లో ఉన్న నిజాం తెహ్జీబ్ వేరు. తెలంగాణా భాష వేరు, హైదరాబాద్ భాష వేరు. తెలంగాణా పల్లెలలో ఉండే రాములు కీ హైద్రాబాద్ లో ఉండే మియ మొహిఉద్దీన్ కీ సంబంధం ఎక్కడ? తెలంగాణా ప్రజలు ఆత్మ గౌరవం కోసం పొరాడే వారైతే..హైదరాబాద్ వారికీ ఇజ్జత్ ఉంటుంది. కాబట్టీ వెంటనే హైదరాబాద్ లో రిఫరెండం పెట్టి ప్రత్యేక హైదరాబాద్ ఏర్పాటు చెయ్యాలి. ఆంధ్ర ప్రదేష్ రాష్ట్రం నుంచీ జనాలందరూ హైదరాబాద్ కి వలస వచ్చి అక్కడి స్వచ్చమైన నిజాం సంస్కృతి ని నాశనం చేశారు….ఇక పై ఇది చెల్లదు..ప్రత్యేక హైదరాబాద్ కావాలి.

ఏది సరైన తెలుగు?

ఏది సరైన తెలుగు?
సీ పీ బ్రౌన్ ప్రకారం తెలుగు ఒక ద్రావిడ భాష. ప్రాచీన తమిళం స్థానిక పదాల తో కలిసి రూపాంతరం చెంది తెలుగు గా ఏర్పడింది. ఆ తెలుగు లో, తమిళం లో లా, ఇరవై అరు అక్షరాలు మాత్రమే ఉండేవి. వత్తులు (ఖ, భ, ఛ వగైరా లు ఉండేవి కాదు). ఆ భాష లో సంస్కృత పదాలు లేవు. అది అచ్చ తెలుగు. సరైన తెలుగు. కానీ ఆ తెలుగు ను ఇప్పుడు మనం మాట్లాడ లేము సంస్కృత పదాలు లేకుండా తెలుగు మాట్లాడటం ఊహించుకోండి..చాలా కష్టం!!
తరువాతి దశ, అచ్చ తెలుగు సంస్కృతం తో మిళితమవ్వటం వలన నచ్చింది. ఇందు లో స్థూలం గా రెండు రకాలు. ఒకటి మధ్య కోస్తా బ్రాహ్మణులు మాట్లాడే తెలుగు (ఉత్తరాంధ్ర బ్రాహ్మణులు మాట్లాడేతెలుగూ..గోదావరి బ్రాహ్మణుల తెలుగూ..ఎట్ సెట్రా  వీటిని సింప్లిసిటీ కోసం ప్రస్థుతానికి వదిలేద్దాం). ఇదీ గ్రాంధిక తెలుగు ఇంచుమించు ఒకే రకం గా ఉంటాయి. ఇందులో సంస్కృతాధారమైన వత్తులన్నీ పాటించబడతాయి. పాత సినిమా ల లో ని తెలుగూ ఇదే. ఇక రెండొది సామాన్య జనాల తెలుగు. దీని యాస ప్రాంతాన్ని బట్టీ కులాన్ని బట్టీ మారుతూ ఉంటుంది. అయితే వీటన్నిట్లో ఉమ్మడి లక్షణం వత్తులు పలకకపోవటం. సంస్కృఅత పదాలు రూపాంతరం చెందటం తమిళ జనాభా “ఈ స్థితి లో ఉన్న తమిళాన్ని వారి భాష గా అంగీకరించింది”. అందుకే తమిళంలో వత్తులుండవ్. పరుషాలు తక్కువ. కానీ రూపాంతరం చెందిన సంస్కృఅత పదాలు చాలానే ఉంటాయి.
మధ్య కోస్తాంధ్రుల తెలుగు మీద ఇతర భాషల ప్రభావం తక్కువ (ఒక్క సంస్కృతం మినహా). భౌగోళికం గా వారు తెలుగు ప్రాంతాం నడి బొడ్డు లో ఉండటం వలన కావచ్చు. అందు వలన గ్రాంధిక తెలుగు కి అది మిగిలిన తెలుగు ల కంటే దగ్గరి గా ఉంటుంది. ఐతే ఇందులో బ్రహ్మణులు మాట్లాడే తెలుగే ప్రామాణికమైనది గా గుర్తించటమైనది. దీనికి కారణం వారే పుస్తకాలు ఎక్కువగా రాయటం వలన కావచ్చు.  తమిళం విషయం లో సంస్కృతం కలిసిన వత్తులూ పరుషాలూ లేని భాష ని ప్రామాణికం గా గుర్తించారు. దీని లో సంస్కృతం తక్కువా…తమిళం ఎక్కువా..అదే తెలుగు విషయం లో సంస్కృతం ఎక్కువా అచ్చ తెలుగు తక్కువ. తమిలం విషయం లో మదురై ప్రాంతం లో మాట్లాడేతమిళాన్ని ప్రామాణికం గా గుర్తించారు. అలానే కన్నడం లో మైసూరు కన్నడం ప్రామాణికం గా గుర్తించారు.
మరి తెలుగు విషయం లో ఎవరి ఆధిపత్యం లేకుండాలంటే అచ్చ తెలుగు ను ప్రామాణికం గా గుర్తించాలి. కానీ అచ్చతెలుగు లో ఇప్పుడు మనమెవరమూ మాట్లాడలేం. మధ్య కోస్తాంధ తెలుగు ప్రామాణికమైనది అనుకొంటేమిగతా వారికి కోపం వస్తూంది.
ఇక్కడ ఒక విషయం మధ్య కోస్తాంధ్ర తెలుగు ను ప్రామాణికం గా గుర్తించినంత మాత్రాన అది వారి ఆధిపత్యాన్ని మిగిలిన వారు అంగీకరిఉంచినట్లు కాదు. చారిత్రిక, భౌ గోళిక కారణాల వ కారణాల వలన మాత్రమే అలాజరిగింది. దీనిని మధ్య కోస్తాంధ్ర వాళ్ళూమిగిలిన వాళ్ళూ గుర్తెరగి ప్రవర్తించాలి. ఐతే ఇది చాలా కష్టం. ఒక మనిషిని నీ సంస్కృఅతి గొప్పది, నీ వంశం గొప్పది, నీ తాతలు వీరాగ్రేసరులు, నీ పుట్టుక మేలిమి అని..ఆపైన “నీ చరిత్రా..నీ పుట్టుకా..నీ ప్రతిభా ఇవేమీ నీ చేతిలోలేవు. అవి నీకు వారసత్వం గా అన్నా వచ్చాయి లేక పరిస్థితుల ప్రభావం వలన వచ్చాయి. కాబట్టీ నువ్వు నీ నేపధ్యం గురించి గర్వ పడరాదు. అలా గర్వ పడితే నీ తోటి వాళ్ళకి సహజం గానే నీ పైన అసూయా ద్వేషాలు కలుగు తాయి” అనటం కూడా సరియైనది కాదు. ఒక వేళ ఎవరైనా అలా అంటే, ఆ వ్యక్తి పైకి మాత్రం వినయం గా నటించి..లోలోన అందుకు విరుధ్ధం గా ప్రవర్తిస్తాడు.
కాభట్టీ ఒకరి భాష ప్రామాణికమంటే వేరొకరికి కోపం వస్తుంది. అన్ని భాషలనూ యాసలనూ ప్రామాణికం గా గుర్తించటం వీలు పడుతుందా అనేది ఆలోచించాలి.
ప్రామాణిక తెలుగు లో ఇంగ్లీషు పదాల స్థానం ఏమిటి అనేదు ఇంకొక ప్రశ్న..దాని గురించి తరువాత…