తెలుగు భాష ఎందుకు అంతరించిపోబోతోంది?

తెలుగు భాష – RIP

—————————————————————————————————————–

ఓ టీవీ చానల్ లో ఇంగ్లీషు మాట లేకుండా తెలుగు ఎంత సేపు మాట్లాడగలరు అనే విషయం పై ఓ పోటీ జరుగుతోంది.
అందులో ఏ ఒక్కరు కూడా పట్టుమని పది సెకండ్లు కూడ మాట్లాడ లేకపోయారు.
ఆ ప్రోగ్రాం చూసి ఓ ఇద్దరు మిత్రులు చర్చించుకొంటున్నారు:
రామాయ్: పరిస్థితి ఈ రకం గా ఉంటే కొన్నాళ్ళ కి తెలుగు భాష అంతరిచిపోతుందేమో అని భయం గా ఉంది.
కిట్టాయ్: ఏమీ దిగులు అవసరం లేదు. పరిణామమనేది అన్ని భాషలకూ సహజం. ఒక భాష అనేది ఇతర భాషలలోని పదాలను కలుపుకొని పోతే నే ఆ భాష పరిపుష్టమౌతుంది.ఇంగ్లీషుని చూడ రాదూ, ప్రపంచం లోని అన్ని భాషల పదాలనూ తన లో కలుపుకొని ఎలా వృధ్ధి చెందినదో!  ఓ విధం గా చూస్తే ఇతర భాషల లో ని పదాలు చేర్చుకొనని భాష మృత భాష అవుతుంది. అది వాడుకలోంచీ పోతుంది.
రామాయ్: కిట్టాయ్, నువ్వు చెప్పే విషయాలన్నీ నిజమే!  కానీ, అవేమీ తెలుగు కి వర్తించవు. ఇంగ్లీషు భాష ప్రపంచాన్నేలే క్రమం లో కొన్ని ఇతర భాషల పదాలను కలుపుకొని పరిపుష్టమయింది. కానీ తెలుగు భాష ప్రపంచాన్ని ఏలటం లేదు. అధికారం డబ్బు ల ప్రవాహం వలన తెలుగు భాష విస్మరించబడుతోంది.
ఒక భాష వృధ్ధిలో కి వచ్చే క్రమం ఇలా ఉంటుంది:
1. మొదట కొద్ది మంది మాట్లాడే నోటి భాష గా మొదలవుతుంది.
2. తరువాత పరిధి విస్తృతమై, జనాల ఆలోచనలలో ఆ భాష కు భాగం ఏర్పడుతుంది. ఈ స్థితి లో అలిఖిత మైన పాటలూ, కథలూ సృష్టించబడతాయి.
3. ఆ పై ఆ భాష అక్షర బధ్ధమై, ఆ భాష లో లిఖిత వాంజ్మయం సృష్టించబడుతుంది.
4. శాస్త్ర సాంకేతికాలలో ఆ భాష స్థానం సంపాదించుతుంది.
5. ఇతర భాషలను ప్రభావితం చేసి, తాను ఇతర భాషల నుంచీ పరిపుష్టమౌతుంది.
6. ఆ భాష సమాజం లోని ప్రజల రోజు వారీ మనుగడకి అవసరం కాబట్టీ, దీర్ఘ కాలం వర్ధిల్లుతుంది.
తెలుగు భాష కు పైన చెప్పిన ఐదో పాయింట్ వర్తించదు కాక వర్తించదు. ఇంగ్లీషు భాష ను తెలుగు కలుపుకొని పోవటం లేదు. ఇంగ్లీషు భాషా ప్రవాహం లో తెలుగు కొట్టుకొని పోతోంది.
అదే ఇంగ్లీషు భాషని తీసుకొంటే పైన చెప్పిన 5,6 స్టేజీ ల లో ఉన్నట్లు స్పష్టమౌతోంది.

ఇక, ఓ భాష అంతరించిపోబోయే క్రమం పైన చెప్పిన క్రమానికి సరిగ్గా వ్యతిరేకం గా  ఇలా ఉంటుంది.
1. మొదట ఆ భాష ను ఉపయోగించి మనుగడ సాగించటం కష్టమౌతుంది.
2. ఆ భాషను వదిలి మనుగడ కోసం వేరే భాషల ను నేర్చుకొనటం వలన, వేరే భాషల అజమాయిషీ ఆ భాష పై ఎక్కువవుతుంది.
3. నెమ్మది గా శాస్త్ర సాంకేతికాల నుంచీ ఆ భాష కనుమరుగౌతుంది.
4. ఆ భాష లో ఉండే సాహిత్యాదులు దిగ నాసిల్లటం మొదలౌతుంది.
5. జనాలు ఆ భాషను వదిలి, ఆలోచన చేయటానికి కూడా ఇతర భాషలను ఆశ్రయిస్తారు.
6. ఆ భాషలో రాయటం అంతరిస్తుంది.
7. ఆ భాషని చదవటం, ఆ తరువాత మాట్లాడటం మానేస్తారు.

తెలుగు, మొదట చెప్పిన ఆరు పాయింట్ల క్రమాన్నీ అనుసరిస్తోందా, లేక తరువాత చెప్పిన ఏడు పాయింట్ల క్రమాన్నీ అనుసరిస్తోందా?   తరువాతి ఏడు పాయింట్ల క్రమాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు నాకు అనిపిస్తోంది. అంటే తెలుగు అంతరించిపోయే దిశ లో అడుగులేస్తోందన్న మాట.అంతరించటం ఖాయం, “ఎప్పుడు అంతరిస్తుంది?” అన్నదే ప్రశ్న. అన్ని భాషలూ, పది వేల ఏళ్ళ కో, నలభై వేల ఏళ్ళ కో, ఎప్పుడో అప్పుడు అంతరించేవే. కానీ, తెలుగు, సమీప భవిష్యత్తులోనే అంతరించబోతోంది.
ప్రస్తుతానికి యువ తరం లో చాలా మందికి తెలుగు లో రాయటం రాదు. ఇంకొంతమందికి చదవటం రాదు, ఇంగ్లీషు పదాలు లేకుండా మాట్లాడటం రాదు. పట్నాలలో ఉండే చాలా మంది ఆలోచించటం కూడా ఇంగ్లీషులోనే చేస్తున్నారు. తెలుగు భాషలో గత కొన్ని దశాబ్దాలు గా వచ్చిన గొప్ప రచనలు కనపడటం లేదు.  ఇక ముందు పరిస్థితి ఇంకా దిగజారబోతోంది అని తెలుస్తూనే ఉంది. తెలుగు భాషా, సంస్కృతీ ప్రమాణాలు నానాటికీ దిగజారే దిశలోనే వెళ్తున్నాయి. అదే ఆంగ్ల భాష ని తీసుకొంటే, ఆ భాషలో ఇంకా ముందు ముందు ఆధునిక సాహిత్యమూ, సాంకేతిక గ్రంధాలూ వెలువడతాయని చెప్ప వచ్చు. ప్రపంచం లో ఇంకా ఎక్కువ మంది ఆ భాషని నేర్చుకోబోతున్నారని చెప్పవచ్చు. తెలుగు భాష గురించి అలా చెప్ప గలమా? తెలుగు భాష పైన చెప్పిన 7 వ పాయింట్ దిశ గా వేగం గా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ స్థితి ని “పైన చెప్పిన ఏడు పాయింట్లకీ పైన ఉన్న”, ఆరు పాయింట్ల లో, ఐదవ పాయింట్(తాను ఇతర భాషల నుంచీ పరిపుష్టమౌతుంది) తో పొరపడటం, భ్రమల లో కాలం గడపటమే! తెలుగు ఇంగ్లీషుని కలుపుకొని పరిపుష్టమౌతోందనుకోవటం, మధ్య తరగతి ఉష్ట్ర పక్షులు తమ తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి చేసుకొనే ఓ ఆత్మ వంచన మాత్రమే. వాస్తవాన్ని ఎదుర్కొనటానికి ఒప్పుకోని ఒక  బాధ్యతానిరాకరణ మాత్రమే!
కిట్టాయ్: బాగా పొడుగుగానే ఉపన్యాసం ఇచ్చావు కానీ, ఇంతకీ తెలుగు భాష అంతరించకుండా ఉండాలంటే ఏమి చెయ్యాలో నువ్వే చెప్పు.
రామాయ్: భాష అంతరించటం లేక వృధ్ధి చెందటం అనేది ఒక ప్రయాణం లాంటిది. ఒక భాషని, అది మాట్లాడే జనాల మద్దతు లేకుండా బలవంతం గా బ్రతికించటం చాలా కష్టం. ప్రయాణాన్ని మొదటి అడుగుతో మొదలు పెట్టినట్లే, రిపేరీ ని కూడా పైన చెప్పిన ఏడు పాయింట్లలో మొదటిదైన మనుగడ తో మొదలుపెట్టాలి. ఓ భాష మాట్లాడటం వలన మనిషి మనుగడ పెరిగితే ఆ భాష వృధ్ధి మొదలౌతుంది. ప్రభుత్వాలు ఆ దిశలో చట్టా లు చేయాలి. మేక మీదికి లంఘించిన పులిలా ఇతర భాషలను తింటున్న పరాయి భాష (English)ని నిషేధించాలి.ఇది మరీ “అతి” అనవద్దు. తీవ్రమైన పరిస్థితులలో తీవ్రమైన పరిష్కారాలే అవసరమౌతాయి.   ఇతర భాషలను నేర్చుకోవటాన్ని నిషేధించకపోయినా, వ్యవహారం లో వాటి వాడకాన్ని నిషేధించాలి.తెలుగు భాషలోని ఆంగ్ల పదాలను నెమ్మది గా ఏరి వేయాలి.  ఎందుకంటే పరిస్తితి చాలా తీవ్రం గా ఉంది. నిషేధా నికి తక్కువైన ఏ చర్య ను ఐనా  సమర్ధించే ప్రజల, ప్రభుత్వాల (మన భాషను నిలబెట్టటం లో ఉన్న) చిత్తశుధ్ధిని శంకించాల్సి వస్తుంది. లేక వారివి పై పై కాలక్షేపపు మాటలు అనుకోవలసి వస్తుంది.  లేక అర్ధం లేని అమాయకపు ఆశావాదం అనుకోవాల్సి వస్తుంది.  ఇంకా మన పిల్లల ను విధి గా  తెలుగు మాధ్యమం లో చదివించాలి.

కిట్టాయ్: మరి ఒకప్పుడు సంస్కృతం కూడా, ఇప్పటి ఇంగ్లీషులా తెలుగు ని ప్రభావితం చేసినదే కదా? అలానే ఉర్దూ…. ఏ భాష అధికారం లో ఉంటే ఆ భాష ప్రభావం సహజం అనుకొంటా.
రామాయ్: సంస్కృతం వంటి భాషలు, ఇంగ్లీషులా, ఎప్పుడూ ఎక్కడా బజార్లలో వాడబడలేదు.సంస్కృతం, ఉర్దూ భాషల ప్రభావం ఉన్నా, జనాలెపుడూ ఆయా భాషలలో ఆలోచించలేదు.  కానీ, ఈ రోజు అనేక మంది పట్నపు జనాలు ఇంగ్లీషులోనే ఆలోచిస్తున్నారు. వారికి తెలుగు లో ఆలోచించటం రాదు. ఓ భాష చనిపోవటానికి ఇది ముఖ్యమైన ముందు శకునం.
కిట్టాయ్: మొత్తానికి తెలుగు భాషని బతికించాలని పెద్ద పెద్ద కలలే కంటున్నావు, ప్రభుత్వ బళ్ళ లోనే ఇంగ్లీషు మీడియం ప్రవేశ పెడుతూ ఉంటే, ఇంకా ఇవన్నీ అయ్యే పనులేనా? ఆ..ఈ తెలుగు  ఛానల్ మార్చి,  స్టార్ టీవీ పెట్టు “బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్” వస్తుంది.

తా.క. :  ఈ టపా నేనే రాసిన ఓ ఇంగ్లీషు వ్యాసాన్ని నేనే తెలుగు లోకి అనువాదం చేసుకోలేని స్థితి లో నాలో నాపై కలిగిన ఓ ఆక్రోశానికి ఫలితం.

ప్రకటనలు

రచయిత గా నేను అందుకొన్న మొదటి..

రచయిత గా నేను అందుకొన్న మొదటి..పారితోషికం.

ఓ మూడు నెలల కిందట కినిగే కిరణ్ గారి నుంచీ ఓ మెయిల్ వచ్చింది.. “మీరు కినిగె లో పెట్టిన పుస్తకానికి వచ్చిన పారితోషికాన్ని మీ అకౌంటు కు ట్రాన్స్-ఫర్ చేయాలి. మీ  బాంక్ అకౌంట్ నంబర్ ఇవ్వండి “, అని. కినిగే లో నా పుస్తకం “ఒక తెలుగు సాఫ్ట్-వేర్ ఇంజినీర్ కథ”, ని పెట్టినపుడు  ఆ పుస్తకం అమ్ముడు పోగా వచ్చిన సొమ్ము లో నాకు కూడా కొంత వస్తుందని తెలిసింది. కానీ నేను దానిని సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. వెంటనే మరచి పోయాను.
అంతకు ఓ ఆరునెలల ముందు, నాగార్జునాచారి గారి సలహా మీద రహమానుద్దీన్ గారిని సంప్రదిస్తే “స్వయం ప్రకాశకమైన” పుస్తకాలను అప్పుడప్పుడే కినిగె లో అనుమతిస్తున్నాము. మీ పుస్తకాన్ని పంపించండి” అని చెప్పారు.
నేను ఎలానో కుస్తీపట్టి ఒక “పీడీ ఎఫ్” డాక్యుమెంట్ చేసి పంపిస్తే, కిరణ్ గారు వెంటనే కొన్ని సలహాలతో స్పందించారు. తరువాత ప్రతిని సరి చేసి పంపాను. పుస్తకాన్ని కినిగె లోకి ఎక్కించిన తరువాత దానిని గురించి మరిచే పోయాను.
కిరణ్ గారి నుంచీ వచ్చిన మెయిల్ చూసి చాలా సంతోషమయింది. “పరవాలేదు, పొద్దున్నుంచీ సాయంత్రం వరకూ చాకిరీ చేసే ఉద్యోగాలలోనే కాకుండా, మనం మిగిలిన పనులు చేసినా కొద్దో గొప్పో రూకలు రాలతాయన్న మాట”, అంపించింది.
రచయితలు తమ పుస్తకాలను తామే డబ్బులు పెట్టి , చేతి చమురు కొంత వదుల్చుకొని , పంచిపెట్టవలసిన ఈ తెలుగు దేశం లో, “పక్కింటావిడ తో కబుర్లు చెప్పటం వలన డబ్బులు వస్తే మావిడకి ఎంత సంతోషం వస్తుందో”,”ఉబుసుపోక పుస్తకం రాసి, దాని వలన డబ్బులు కూడా రావటం”, నాకు అంతే సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.

“సరే, ఒక ముచ్చట తీరిపోయింది”, అనుకొన్నా! మనమేమైనా పేరు గన్న చేయి తిరిగిన రచయితలమా? పాడా?! నేను మొట్ట మొదట గిలికిన పుస్తకమే ఈ సాఫ్ట్-వేర్ కథ.
కానీ ఈ ముచ్చట మూణ్ణాళ్ళది కాదు. మరోసారి కూడా తీరింది. మళ్ళీ ఓ మూడునెలలోనే ఇంకొక విడత డబ్బు బట్వాడా అయింది. అంతకు ముందు కంటె ఎక్కువ గా.
ఇంటర్నెట్ వినియోగం ఆంధ్ర దేశం లో పెరగబోతోంది. తెలుగు చదవటాన్ని  కుర్ర తరాలకు అలవాటు చేయగలిగితే, నిస్సందేహం గా ఇంటర్నెట్ పబ్లిషింగ్ కి తెలుగు లో భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఒక సారి పెట్టిన పుస్తకాన్ని ఎన్ని కాపీలయినా విక్రయించవచ్చు (కాపీలని కొన్న వారు వాటిని ఎంతమంది తో అయినా పంచుకోవచ్చుననుకోండి!)
తెలుగు లో రచనలు చేయటం ద్వారా ఈ రోజుల్లో జీవితాన్ని గడపలేమనే విషయం తెలిసినదే. కానీ మీరు అందులో వెచ్చించిన సమయానికీ శ్రమకూ కొద్దిగానైనా సాఫల్యత చేకూరాలంటే మీరు కూడా మీ పుస్తకాన్ని కినిగె లో పెట్టి చూడవచ్చు.

మొదట్లో పుస్తకం పెట్టి మరిచిపోయిన నేను, ఈ మధ్య నా కినిగే అకవుంట్ ప్రతి రోజూ చూసుకొంటున్నాను, “ఈ రోజు ఎవరైనా పుస్తకం కొన్నారా?”, అని.  కొంతమంది టైంపాస్ కి  ఏ రోజు కారోజు పేపర్లో తమ షేర్ విలువను చూసుకొన్నట్లుగా, ఇది ఒక  మంచి కాలక్షేపమే!

PS:  ఈ నా పుస్తకానికి పరిచయం రాసిపెట్టమని రాజశేఖర రాజు గారిని వేడుకొన్నాను,..నా వేడుకోలు ఎప్పటికి ఫలియించునో ఏమో!

నాకు తెలిసిన ఒక దొం.క. (దొంగ కమ్యూనిస్టు) కథ

మొన్నామధ్య య.రమణ గారి బ్లాగు లో దొంగ కమ్యూనిస్టుల గురించి కొంత చర్చ నడిచింది. నాకు నిజ జీవితం లో చాలా మంది ఇటువంటి దొంగ కమ్యూనిస్టులు తారసపడ్డారు. అలాంటి  ప్రొఫైల్ ఒకటి ఇక్కడ. ఇది ప్రత్యేకం గా ఎవరో ఒకరి గురించి మాత్రం కాదు.అంటే, ఈ టపా కేక. (కేవలం కల్పితం).
****************
కా|| శేషగిరి రావు గారు మధ్య కోస్తా లోని ఒక చిన్న రైతు కుటుంబం లో జన్మించారు. ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాంతం లో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం బలం గా ఉండేది. ఆ జిల్లాలో కమ్యూనిస్టులు అందరూ కా|| కోటయ్య గారి అనుచరులే. కాశే గారి నాన్న “కోటయ్య గారి నాన్న గారి కి” అనుచరుడు.అందు వలన కాశే కూడా కాకో గారి నాయకత్వం లో పార్టీ లో చేరి పని చేయటం మొదలు పెట్టాడు.  కాశే నాన్న ఒక బక్క రైతు. ఆయన అరెకరం వాడు.
కాశే అనతి కాలం లోనే తాలూకా స్థాయి నాయకుడయ్యాడు. ముఖ్యం గా దళితుల్లో ఆయన పలుకుబడి ఎక్కువ. కాకపోతే ఆయన ఇంటికి వచ్చిన దళితులు మాత్రం వరండాలో కింద కూర్చోవాల్సి వచ్చేది. దళితులకి వేరే ఇత్తడి చెంబు లో మంచి నీరు ఎత్తి పోసి వారికి మర్యాద చేసే వాడు. ఆ రోజుల్లో స్టీలు గ్లాసులను ఇంట్లోని వారికి మాత్రమే ఉపయోగించేవారు.
కాశే అక్కడి ఒక జమీందారుకి వ్యతిరేకం గా పోరాడి తదుపరి భూ సంస్కరణలలో తాను కూడా కొంత భూమి సంపాదించగలిగాడు. పార్టీ లో తనకున్న పలుకుబడి అందుకు ఉపకరించిందనుకోండి!
కొంత కాలానికి తెలంగాణ సాయుధపోరాటం ఊపందుకుంది.  పార్టీ అతనిని నైజాముకు పంపింది. అయితే కాశే కార్య రంగం తెలంగాణ పల్లెల లో లేదు. ఆయన అనతి కాలం లోనే హైదరాబాదు కు మారాడు.
కాశే అక్కడి రోజుకూలి కార్మికులకి చేబదుళ్ళిచ్చి సహాయ పడేవాడు. కాశే మంచి మాటకారీ, ఉత్సాహవంతుడు. పార్టీ లో క్షేత్ర స్థాయి లో జనాలను సమీకరించటం లో ఆయనకున్న ప్రతిభ గొప్పది.  పార్టీ లో ఆయనకున్న అనుభవం ఆయనకు తరువాత చాలా ఉపయోగ పడింది.
త్వరలోనే ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీ మొదలుపట్టిన కాశే, సమాంతరం గా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ని కూడా ప్రారంభించాడు. అ సంస్థ ని విస్తరించటం లో అతని పార్టీ అనుభవం ఎంతైనా ఉపయోగ పడింది.
తన వ్యాపారాల్తో సమయం చిక్కక కాశే పార్టీ కి దూరమయ్యాడు. అంతే గానీ పార్టీ మీది వ్యతిరేకత తో కాదు.
కాశే వ్యక్తిగతం గా చాలా సరదా మనిషి. ఆయనకు అక్కినేని నాగేశ్వర రావంటే మక్కువ ఎక్కువ. తెలిసిన మిత్రులు ఎవరన్నా, “బాగానే సంపాదించినట్లున్నావే?!”, అంటే.
సంపాదించకపోతే ఎలా?, అక్కినేని నాగేశ్వరరావంతటి వాడు ఓ ఇంటర్వ్యూలో, “డబ్బులేక పోతే నీ మొహం ఎవడు చూస్తాడు?”, అన్నాడు..అని చెప్తాడు.
కాశే కి రష్యా అంటే చాలా ఇష్టం (సినీ హీరో ల అభిమానులకి వారి హీరో అంటే ఇష్టమున్నట్లు). అమెరికా కుట్ర వలననే అక్కడి కమ్యూ నిజం పడిపోయిందని కాశే నమ్ముతాడు. ఇప్పటికీ  కాశే విశాలాంధ్ర, ప్రజాశక్తి పేపర్లని క్రమం తప్పకుండా వేయించుకొంటాదు. ఆ పేపర్లకి ఆయన, తన “ఓం సాయి రియల్ ఎస్టేట్”, ప్రకటనలు కూడా ఇస్తాడు. ప్రైవేట్ గా, “ఆ..ఏదో, పార్టీ అంటే అభిమానం కొద్దీ ఈ ప్రకటనలను ఇస్తాను, కానీ ఈ పేపర్లను ఎవరు చదువుతున్నారు?”, అంటాడు.
కాశే కి వయసు పైబడింది. ఆధ్యాత్మికత ఎక్కువయింది. ఆయన దృష్టి లో లెనిన్ స్టాలిన్ లు దేవుళ్ళే.వారిని పూజించటం వ్యక్తి పూజ కాదు. ఈ మధ్య కొత్త దేవుళ్ళు కూడా ఆయన లిస్టులో చేరారు. వారి లో బెంగళూరు బాబా కూడా ఒకరు. బెంగళూరంటే గుర్తుకొచ్చింది, మొన్నో రోజు ఆయన, చిన్నకొడుకుకి కర్నాటక లో ఓ మూడొందల ఎకరాలూ రెండో మనవడికి ఒరిస్సా లో ఓ రెండొందల ఎకరాలూ,  రాసిచ్చాడు.

కాశే దగ్గర ఒకరిద్దరు రచయితలు కూడా తచ్చాడుతున్నారు. ఒక రచయిత ఆయన షష్టి పూర్తికి మంచి స్థుతినే రాసి పెట్టాడు:

వామ పక్షమున పుట్టిన భావ విప్లవ వాది
లక్ష్మీ పుత్రుడైన భూమి పుత్రుండు
పేదవారి పట్ల పెద్ద చేయి
అపర కుబేరుడే ఈ శేష గిరి.

ఈ కవిత ని ఫ్రేము కట్టించి వరండా లో పెట్టించాడు కాశే. తన ఇంటికి వచ్చిన పాత మిత్రులకు ఆ ఫ్రేం ని గర్వం గా చూపిస్తూ ఉంటాడు.