ప్రదర్శితం

Telugu film – Raga s

ప్రదర్శితం

Raga s in Telugu film songs – A discussion

ప్రదర్శితం

Ragas in Telugu film music

ప్రదర్శితం

ఆనందోబ్రహ్మ పఠనానుభవం

ప్రదర్శితం

Mysong

ప్రదర్శితం

Stock prediction using neural networks

https://machine320399579.wordpress.com/2020/03/23/stock-prediction-convolutional-neural-networks/

ప్రదర్శితం

Stock Prediction- Adaboost- Decision Tree

https://machine320399579.wordpress.com/2020/03/23/adaboost-with-decision-tree-stock-prediction/

ప్రదర్శితం

Stock prediction using machine learning

https://machine320399579.wordpress.com/2020/03/22/using-machine-learning-to-predict-stock-prices/

ప్రదర్శితం

సంతోషం, దుఃఖం ఒకే నాణానికి రెండు వైపుల లాంటివి?

ఒక సందర్భం లో జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, “సంతోషం, దుఃఖం ఒకే నాణానికి రెండు వైపుల లాంటివి. మన మనసు ఒకే మానసిక స్పందనను సంతోషం గా గానీ దుఃఖం గా గానీ ఇంటర్ -ప్రెట్ చేస్తుంది”, అనే అర్థం వచ్చేట్లు గా మాట్లాడాడు. దీనికి ఈ మధ్య న్యూరో సైన్స్ తెచ్చిన పరిజ్ఞానాన్ని జోడిస్తే, నాకు ఈ విధం గా అనిపించింది:
పరిస్థితులను బట్టీ , మన వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టీ, మనకు పరిస్థితులు ఎంత ప్రాముఖ్యమో, అవి మనకు లాభ దాయకమా లేక నష్టదాయకమా అనే విషయాలను బట్టీ మన మెదడులోని prefrontal cortex సంతోషం లేదా విషాదానికి సంబంధించిన మెదడు రసాయనం డోపమైన్ ను స్రవించమని ఆదేశిస్తుంది. సంతోషానికి విషాదానికీ డోపమైన్ స్థాయి పెరుగుతుందా లేక తగ్గుతుందా అనేదే కొలమానం.సంతోషానికి మెదడు లోని ఒక ప్రాంతం లో డోపమైన్ పెరిగితే, విషాదానికీ వేరొక ప్రాంతం లో డోపమైన్ తగ్గుతుంది.
ఇక్కడ కార్య కారణం సంబంధాలను చూస్తే, మన మెదడు/మనసు సంఘటనలను ఇంటర్-ప్రెట్ చేస్తుంది. అవి అనుకూలమైతే సంతోషానికి తగ్గ డోపమైన్ రిలీజ్ పాటర్న్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. అవి ప్రతికూలమైతే విషాదానికి తగ్గ డోపమైన్ రిలీజ్ పాటర్న్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. అంతే గానీ, ఒకే స్పందన (డోపమైన్ అనుకొంటే) ను మన మెంటాలిటీ ని బట్టి సంతోషం గానో విషాదం గానో ఇంటర్-ప్రెట్ చేయం. ఇంట్రపరెట్ చేయటం జీవితపు/జీవనపు పరిస్థితులను గురించి అవుతుంది.

ప్రపంచ కప్ క్రికెట్ మాచ్ ఫైనల్స్ లో పాకిస్థాన్ తో తలపడిన ఇండియా ఒడిపోయిందనుకొందాం. మనం మన నైరాస్యతను, ఒక పాకిస్తానీ పొందిన ఆనందం గా ఇంట్రప్రేట్ చేసి, ఆ నైరాశ్యాన్ని ఆనందం గా మార్చుకోగలమా?
అయితే, పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా, డోపమైన్ పాటర్న్స్ సంతోషం నుంచీ విషాదానికీ, విషాదం నుంచీ సంతోషానికి మారే అవకాశాన్ని కాదనలేం. చాలా కొద్దిమంది bipolar disorder రోగులలో, లేక ప్రత్యేక మెదడు నిర్మాణం కల వారి లో ఇది సంభవమే!

ప్రదర్శితం

విశ్వఐక్యతా స్థితి hi

విశ్వఐక్యతా స్థితి ( Unio Mystica ) అనేది రెండు రకాలాట.
– ఒకటి బాహ్యప్రపంచం లోని చెట్లూ చేమలని, మధ్యలో ఆలోచన,’నేను’ ల జోక్యం లేకుండా అనుభూతించేది. ఇది జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, మనకు చెట్టును ఎలా చూడాలో నేర్పింప ప్రయత్నించిన స్థితి లాంటిదనిపించింది. ఇది తక్కువ స్థాయి స్థితి ఆట.
– రెండోది అంతరంగం లో ఆలోచనలు, చిత్రాలు, బింబాలు లేకుండా ఉండే ఒక శూన్య స్థితి. చూసే దానిని చూసే స్థితి. ఇది ఉపనిషత్తు లలో చెప్పిన తురీయ స్థితి లాంటిదనిపించింది. ఇది ఎక్కువ స్థాయి స్థితి ఆట.

వీటిని అనుభవించినవారు అవి కేవలం వైయక్తిక అనుభూతులని ఒప్పుకోరుట. అవి మానసిక అనుభూతులు కూడా కాదు. అవి వైయక్తికమూ, వస్తుగతమూ కూడానట. వాటిని అధి-వైయక్తిక (వ్యక్తిగత అనుభూతుల ఆవల, వాటిని మించిన) అనుభూతులు అనుకోవచ్చునట.

ఇక్కడ అనేక permutations గుర్తుకొచ్చాయి.
1. భూమీ, నక్షత్రాలూ రాళ్ళ లానే, మనం కూడా ఈ విశ్వపు sub-atomic ధూళి నుంచే వచ్చాం. కాబట్టీ మన మనసును అంతర్గతం గా తొలుచుకొంటూ పోతే ఎప్పటికైనా వీటన్నిటికీ కారణమయిన పరిపూర్ణ సత్యాన్ని టచ్ చేస్తామేమో!🤔

2. జిడ్డు గారు చెప్పిన సత్యదర్శనం లో వర్తమానానికి సంబంధించిన చెట్లూ, ఆకులూ రంగులూ, ధ్వనులూ (దృగ్విషయాలు) ఉంటాయి. చేతన అనే టార్చ్ యొక్క వర్తులాకార కాంతి పుంజం లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ దృగ్విషయాలను కూడా కాంతిపుంజం నుంచీ కాళీ చేస్తే, వట్టి కాంతి పుంజమే మిగులుతుంది. ఇది శస్త్ర చికిత్సకు మత్తు మందు పెట్టిన స్థితి కంటే భిన్నమయినది. మత్తు స్థితిలో కాంతి పుంజమే ఉండదు. తురీయ స్థితి కాళీ అయిన కాంతి పుంజం లాంటిదేమో? ఆ స్థితి లో మనం క్వాంటమ్ ఫీల్డ్స్ లా అయిపోతామేమో!🤔 అయితే, అలాంటి కాళీ అయిన కాంతిపుంజం నుంచీ వచ్చేది అనుభవం తప్పితే అవగాహన కాదు.

3. సత్యానుభవం వస్తుగతం కూడా అంటున్నారు కాబట్టీ, మిగిలిన వారికి ఆ వస్తు లక్షణం ఎందుకు కనపడదు? 🤔 అంటే, చేతన అనేది synchrony/resonance అంటున్నారు. కాబట్టీ, వస్తువుల్లో ఉన్న హార్మోనిక్స్ మామూలు చేతన స్థితి లో ఉన్న వాడితో resonate కావేమో! ఆ స్థల కాలాలు చేతన నుండీ డ్రాప్ అయిన స్థితి లొనే సింక్ అవుతాయేమో!🤔

4. ఇంకో ఐడియా!🤗 స్ట్రింగ్ తీరీ చెప్పిన పదో పరకో డైమన్షన్లు కొండల్లోనూ, చెట్లలోనూ, మన మెదడు లోనూ, చేతనలోనూ కూడా ఉంటాయి. జిడ్డు గారు చెప్పిన స్థితి లోనో, తురీయ స్థితి లోనో మన చేతనకి ఆ డైమన్షన్లు తెలిసిపోయి, విశ్వఐక్యతా భావన కలుగుతుందేమో!🤔

5. మామూలు కళ్ళకి కన పడని, దాగి ఉన్న వస్తు లక్షణాలేవో ఆ ప్రత్యేక స్థితి లో మాత్రమే దివ్య చక్షువులకి కనపడతాయేమో🤔 (మామూలు గా కనపడని బాక్టీరియా మైక్రోస్కోప్ లో కనపడినట్లు)? ఏదేమైనా ఆ స్థితి అనుభవించడం వేరు, దాని గురించిన అవగాహన వేరు. 😋😎

ప్రదర్శితం

ప్రార్ధన

ప్రార్ధన ( కీ.శే. దేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక్ గారికి క్షమాపణలతో..)
——–
దేవుడా
రక్షించు నా రాష్ట్రాన్ని
తటస్థ మేధావులనుండీ అభ్యుదయ పాత్రికేయులనుండీ
సాంఘిక మాధ్యమాల విషపు రాతలనుండీ
విధ్వంసకర సంక్షేమం నుండీ ఐదులక్షల కోట్ల అప్పుల నుండీ
కులమతప్రాంత కొట్లాటల నుండీ
పవిత్రులనుండి పతివ్రతలనుండి
పెద్దమనుషులనుండి పెద్దపులులనుండి
నీతులు రెండు నాల్కలు సాచి బుసలుకొట్టే
నిర్హేతుక కృపా సర్పాలనుండి
లక్షలాది దేవుళ్ళు నుండి వారి పూజారులనుండి
వారివారి ప్రతినిధులనుండి
సిద్ధాంత కేసరులనుండి సిద్ధులనుండి
శ్రీ మన్మద్గురు పరంపరనుండి
దేవుడా
ఐదుకోట్ల మనుష్యుల నిజమైన ప్రాణంవున్న
మనుష్యులతో నిండిన రాష్ట్రం నాది
ఆకలీ బాధలూ ఆందోళనలూ సమస్యలూ
విరివిగావున్న విచిత్రసౌధం మాది
కడుపు నిండుగా ఆహారం గుండె నిండుగా ఆశ్లేషం
బ్రతుకు పొడుగునా స్వతంత్రం
కొంచెం పుణ్యం కించిత్ పాపం
కాస్త కన్నీరూ మరికాస్త సంతోషపు తేనీరూ
చాలు మాకు తండ్రీ
సరదాగా నిజాయితీగా జాలి జాలిగా
హాయి హాయిగా బ్రతుకుతాం
మాకు నటనలు వద్దు మా చుట్టూ కటకటాలు వద్దు
గొప్పలూ గోసాయి చిట్కాలు వద్దు
దేవుడా!

ప్రదర్శితం

పాముకాటు కు నాటు వైద్యం

పాముకాటు కు నాటు వైద్యం:

ఒకటవ రకం వైద్యం:

1. మోర్కొండాకు ( మోరగొండి ఆకు), పొగాకు, కుంకుడు కాయ లు కలిపిన పసరు కంట్లో వేయాలి.

2.మోరగొండి మొక్క వేళ్ళ రసాన్ని తాగించాలి.

రెండవ రకం వైద్యం:

1. కాటుకు గురైన వ్యక్తి కి నల్ల ఈశ్వరి ఆకు తినిపిస్తే చేదుగా ఉండదు (symptom to confirm venom is injected into body)

2. తెల్ల ఈశ్వరి గింజలు, మిరియాలు కలిపి నూరిన పసరు కళ్ళ లో వేయాలి.

3. ముక్కునుండీ నీరు వస్తుంది.

4. దాహం వేసినా నీరు తాగనివ్వకూడదు.

5.ఉత్తరేణి వేరు కొరికితే దాహం తగ్గుతుంది.

6. కళ్ళు వాస్తాయి. పేరు నెయ్యి గానీ, చనుబాలు గానీ కళ్ళమీద రాయాలి.

7. రక్త పింజేరి కాటుకు ఇది first aid గా మాత్రమే పని చేస్తుంది. తరువాత hospital కి తీసుకొని వెళ్ళాలి.

8. విషం విరుగుడైన తరువాత నల్ల ఈశ్వరి ఆకును తింటే చేదు మొదలౌతుంది.

Disclaimer: These remedies are not scientifically proven yet. Follow at your own discretion and risk

ప్రదర్శితం

దేవుడున్నాడా 1

Please excuse the low volume of audio..
15 mins video. Hope it does not bore you guys.

Click to access istheregodupdated.pdf

————————————–
దేవుడు లేడని నిరూపించండి…

————————————–
అనగనగా ఓ రాజకీయ ఘరానా దొంగ. ఆ దొంగ పేరు రంగా. గనులనీ, వనులనీ మింగేశాడనే అభియోగం పై రంగా ని కోర్ట్ లో ప్రవేశపెట్టారు. దొంగతనం అతను చేశాడా లేదా అనే విషయమై చాలా వాదోప వాదాల మీదట జడ్జ్ గారు తగినన్ని ఆధారాలు లేనందున రంగా కి శిక్ష విధించకుండా వదిలి పెట్టారు.జడ్జి గారు చాలా నిజాయితీపరుడూ, గంగి గోవు లాంటి వాడు. జడ్జ్ గారు తీర్పు అయినాక తన ఇంటికి వెళ్ళారు. అక్కడ రంగాని పట్టుకొన్న సీబీఐ ఆఫీసర్ టీ తాగుతూ కనిపించాడు. ఆఫీసర్ జడ్జ్ గారికి వ్యక్తిగతం గా స్నేహితుడే!
ఆఫీసర్ :జడ్జ్ గారూ, మీరు రంగా ని వదిలేసి చాలా తప్పుచేశారండీ. వాడు చాలా పెద్దనేరం చేశాడు. దేశాన్ని దోచుకొన్నాడు.
జడ్జ్: వాడి మీద తగినన్ని సాక్ష్యాధారాలు లేవు. ఆధారాలు లేవన్నంత మాత్రాన దానర్ధం వాడు నేరం చేయలేదని కాదు. ఆధారాలు లేవంటే మన చేతిలో ఆధారాలు లేవని మాత్రమే!అదే వాడు దోచాడని ఆధారాలు ఉంటే వాడు దొంగతనం చేయలేదనటానికి చాన్సే ఉండేది కాదు. ఈ సారి ఆధారాలు పకడ్బందీ గా సేకరించండి.
ఆ రాత్రి కి జడ్జ్ గారు క్లబ్ కి వెళ్ళారు. అక్కడ మన రాజకీయ దొంగ తన ఫ్రెండ్స్ తో పెద్ద పార్టీ చేసుకొంటున్నాడు.రా.దొంగ(రంగా)జడ్జ్-గారిదగ్గరికివెళ్ళి,“ఏం జడ్జ్-గారూ,మీరుకూడాజాయిన్ అవుతారా?”,అన్నాడు.
జడ్జ్ గారు,”నేనునేరస్తులపార్టీలలోపాలుపంచుకోను”,అన్నారు.
రంగా: “అదేంటి సార్? నేను నేరం చేశానని రుజువులు లేవని మీరే చెప్పారు కదా? అంటే నేను నిర్దోషినేకదా?”
జడ్జ్: “నువ్వు నేరం చేయలేదని ఎలిబీ ఏమైనా ఉందా? నువ్వు నేరం చేయలేదని రుజువు అయ్యే వరకూ నువ్వు నా వ్యక్తిగత మనస్సాక్షి దృష్టి లో నేరస్తుడివే!మొన్నటి దాకా జులాయి లా తిరిగిన నువ్వు, ఇవాళ ఇంత పెద్ద పార్టీ ఎలా ఇస్తున్నావు? నువ్వు నేరం చేయలేదని రుజువులు ఉన్న రోజున నేను నీకే పిలిచి సన్మానం చేస్తాను”.
—————————————————————————————————
పై ఉదాహరణ కీ, ఆస్తికులూ నాస్తికుల మధ్య “దేవుడు ఉన్నాడా లేడా?” అని జరిగే వాదనల కీ చాలా పోలిక ఉంది. దేవుడు ఉన్నాడని ప్రూఫ్ లేనంత మాత్రాన దేవుడు లేడని అర్ధం కాదు. దాని అర్ధం మన చేతుల్లో ప్రూఫ్ లేదని మాత్రమే. అలానే, “దేవుడు ఉన్నాడని ప్రూఫ్ లేదు” అంటే, దేవుడు లేడనటానికి ప్రూఫ్ అవసరం లేదని కాదు. దేని ప్రూఫ్ దానిదే! కాబట్టీ, నాస్తికులని దేవుడు లేడని ప్రూవ్ చేయమని అడగటం లో తప్పేమీ లేదు. ఎందుకంటే, మన దగ్గర ఉన్నది “ప్రూఫ్ మాత్రమే”. దేవుడు లేడు అని ప్రూవ్ అయ్యేంత వరకూ, లేడనే నమ్మకానికి ఋజువు లేనట్లే! అలానే ఉన్నాడని ప్రూవ్ అయ్యేంతవరకూ ఉన్నాడనే నమ్మకానికి ఋజువు లేనట్లే! ఇంతకీ దేవుడు అంటే డెఫినిషన్ (నిర్వచనం) ఏమిటి?మన కళ్ళెదుట కనపడే వస్తువులకి (గోడా, కుర్చీ, టేబులూ వగైరాలకి) ప్రూఫ్ ఎందుకు అడగం?
PS: 1.ప్రూఫ్ లేని నమ్మకం వ్యక్తిగతమైనది. ప్రూఫ్ నమ్మకాన్ని వస్తుగతం(objectify) చేస్తుంది.
PS: 2.డెఫినిషన్ (నిర్వచనం) లేని విషయానికి ప్రూఫ్ (ఋజువు) ఉండదు.

ప్రదర్శితం

Moden science Vs Upanishats

ప్రాచీన గ్రంధాలు (ఉపనిషత్తులు), ఆధునిక శాస్త్రం (సైన్స్), సృష్టి గురించి ఎందుకు ఒకేలా ధ్వనిస్తాయి? ఇప్పుడు సైన్స్ కనిపెడుతున్న విషయాలన్నీ ప్రాచీనులకు అప్పుడే తెలుసా? తెలిస్తే, ఏ పద్ధతులు ఉపయోగించి తెలుసుకొన్నారు? నా అభిప్రాయం ఇక్కడ రాస్తున్నాను. మీ అభిప్రాయాల్ని కామెంట్ లో రాయండి.
—————————

1.ఇప్పటి సైన్సూ, అప్పటి తత్వం ఒకే విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నాయి.ఉన్న options పరిమితమైనవి. దేవుడికి పుట్టుక ఉంది లేక లేదు..రెండే ఆప్షన్స్..అలానే విశ్వానికి మొదలు ఉంది.. లేక లేదు..ఉన్నవి రెండే ఆప్షన్స్.
2.మన వాళ్ళు….. దేవుడికి పుట్టుక ఉంది అని చెబితే, ఎవరు సృష్టించారు అన్నప్రశ్న వస్తుంది..ఆ ప్రశ్న ని తప్పించుకోవటానికి స్వయం భవుడు అన్నారు.
3.Scientific knowkedge లేని ఆ కాలం లో మన వాళ్ళు ఉపయోగించింది శుద్ధ తర్కం. శుద్ద తర్కానికుండే పరిమితులు దానికున్నాయి. అన్నిటినీ అనంతం,నిర్గుణం, అనాది అని చెప్పుకుంటూ పోతుంది. దేనినీ quantify,qualify,prooof చేయలేదు. ఎందుకంటే అది పరిదోధన ఫలిరం కాదు. చింతన ఫలితం. శుద్దతార్కానికి ఉండేపరిమితులు ఈ గల్పిక లో.. https://wp.me/pGX4s-118

4.సైన్స్ లో కొన్ని గుణాలను తెలుసుకోలేమని హైసెంబర్గ్ సూత్రం చెబుతుంది. ఇస్లామిక్ చింతన కూడా unknowable అని చెబుతుంది. కానీ ఇస్లాఅం కి ఇవన్నీ ముందేవతెలుసని అంగీకరిస్తారా? మన పూర్వీకులకి అన్నీ తెలుస నుకోవటం లో ఒక self love ఉంది.

5.Ancients have just taken the characteristics of our day to day world, and just took exceptions of those characteristics and applied to god, as they believed god is beyond all this. They had no other basisfor saying endless, nirguna, ananta etc. Its useful in putting a fullstop to leading questions. For ex, by defining God like swayambhavu, they could avoid questions like, whi created God, and who created the creator of God etc.

Modern science is based on siund experimental and theorical methods.Unlike ancients, it does not claim perfect knowledge of these topics

6. ఆస్తిక నాస్తిక సంవాదం లో, దేవుడిని falsify చేయటానికి వీలు లేకుండా నిర్వచిస్తే, (నిర్గుణుడు, ఆడిమధ్యాంత రహితుడు, అనిర్వచనీయుడు) ,నాస్తికులు నిరూపించనని అడగటానికి ఉండదు.

హిందూ తత్వ చింతన అత్యంత ప్రాచీనమైంది, ఆ రోజుల్లోనే ఈ విషయాల గురించి అంత లోతైన చింతన చేయటం మనమంతా గర్వ పడాల్సిన విషయమే. కానీ దానికుండే పరిమితులూ లోటు పాట్లూ దానికున్నాయి. అద్వైత, ద్వైత, సుద్దాద్వైత, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలు ఒక్కడానినొకటి ఖండిస్తూ పోతాయి. అన్నిటికీ మూలం ఉపనిషత్తులే. కానీ పరస్పర విరుద్ధం. దేనిని అనుసరించాలి?

ప్రదర్శితం

అనుభూతి నడక..

ధనుర్మాసపు ఉదయం ..చిరుచలి పొగమంచు..వాకిళ్ళ లో ముగ్గులు…చెరువునీటి మీద మంచు మలాము..ఇవన్నీ చేతన (consciousness) లో నిండి, మనసులోపల దివ్యాను భూతి.
ఆ దివ్యాను భూతిని గమనిద్దామని, చేతన అనే బాటరీ లైట్ ని లోపలి అనుభూతి మీదికి తిప్పాను.
అనుభూతి మాయమైంది రెండంగల్లో……..ఎందుకంటే అనుభూతికి కారణమైన ధనుర్మాసపు ఉదయాన్ని బయటికి తోసి, ఆ ఉదయానికి పుట్టిన అంతర్గత అనుభూతి మీదికి ఫోకస్ అయింది లైట్. కారణం లేకుండా దాని కి పుట్టిన అనుభూతి ఉండలేదు, కాబట్టీ అనుభూతి నడుచుకొంటూ వెళ్ళిపోయింది.
Narayana Sarma గారి పోస్ట్ నుంచీ వచ్చిన ఆలోచనతో..

ప్రదర్శితం

ఆధునిక సైన్సూ..భారతీయతత్వ చింతన సామ్యాలు..

గడియారం ధ్రువకుమార్ మైత్రా గారు:

“ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం
పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ
పూర్ణమేవావశిష్యతే”
‌భావం: ‘కనిపించనివన్నీ…బ్రహ్మముతో నిండి ఉన్నాయి.. కనిపిస్తున్నవన్నీ.. ఆ బ్రహ్మముచేతనే వ్యాపించి ఉన్నాయి..అంతెందుకు ఈ అఖిల(సమస్తం) విశ్వమూ..ఆ బ్రహ్మ నుంచే వచ్చింది..అందులోంచి ‘సమస్తం’ వచ్చేస్తే ఆ బ్రహ్మములో ‘ఖాళీ’ (శూన్యం) ఏర్పడాలి కదా..? అట్లాంటిదేం లేదు…ఎప్పటిలా అదట్లే ‘పూర్ణం’గా ఉంది..’
ఇదీ ఉపనిషత్ కారుల భావన..మరో ఉపనిషత్ బ్రహ్మం గురించి ఏమంటుందంటే..” తన్నైజతి తదైజతి”..అంటే ‘అది కదులుతుంది.. కదలదు కూడా’ ఈ రెండు గుణాలూ ‘బ్రహ్మము’నకు ఉన్నాయి..ఈ భావన ఇప్పటి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కు…ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ కు దగ్గరేమో..! ఇప్పుడు ‘అబ్ స్ట్రాక్ట్ ఫిజిక్స్’ అనే వాదన కూడా శాస్త్రవేత్తల నుంచే వినిపిస్తోంది..ఇది బహుశాః ఫిలాసఫీలో భాగమేమో..?…పోతే వైదిక శాస్త్రాలను ‘విశ్వ రహస్యాలను’ ఛేదించడంలో భాగంగా పాశ్చాత్య భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు అధ్యయనం చేస్తున్నారన్నది మాత్రం నిఖార్సైన నిజం..ఇక్కడ ఇంకోమాట కూడా చెప్పుకోవాలి..పైన చెప్పుకున్న ఉపనిషత్ కారుల భావనలు..కల్పన,కాల్పనికతల నుంచి పుట్టక కాక…. తాత్విక చింతన, వివేచనలోంచి జనించాయని తెలుసుకుంటే ఆ రెండు సృజనల మధ్య తేడా అర్థమవుతుంది..

సీతారామప్రసాద్:

అధ్యయనం.. 😊.. కాసేపు సామ్యాల గురించి ఆశ్చర్యపడి, తరువాత వాళ్ళ పద్ధతి లో వాళ్ళు research లో పడతారు. సామ్యాలు తప్పని సరిగా వస్తాయి..ఒక్క భారతీయ తత్వం చెప్పినడానితోనే కాదు, ఇస్లామిక్ తత్వం తో కూడా సామ్యాలున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటి భౌతిక శాస్త్రం అప్పటి తత్వం ఒకే విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నాయి.ఉన్న options పరిమితమైనవి. దేవుడికి పుట్టుక ఉంది లేక లేదు..రెండే ఆప్షన్స్..అలానే విశ్వానికి మొదలు ఉంది.. లేక లేదు..ఉన్నవి రెండే ఆప్షన్స్. మన వాళ్ళు….. దేవుడికి పుట్టుక ఉంది అని చెబితే, ఎవరు సృష్టించారు అన్నప్రశ్న వస్తుంది..ఆ ప్రశ్న ని తప్పించుకోవటానికి స్వయం భవుడు అన్నారు.
Scientific knowkedge లేని ఆ కాలం లో మన వాళ్ళు ఉపయోగించింది శుద్ధ తర్కం. శుద్ద తర్కానికుండే పరిమితులు దానికున్నాయి. అన్నిటినీ అనంతం,నిర్గుణం, అనాది అని చెప్పుకుంటూ పోతుంది. దేనినీ quantify,qualify,prooof చేయలేదు. ఎందుకంటే అది పరిదోధన ఫలిరం కాదు. చింతన ఫలితం. శుద్దతార్కానికి ఉండేపరిమితులు ఈ గల్పిక లో.. https://wp.me/pGX4s-118

సైన్స్ లో కొన్ని గుణాలను తెలుసుకోలేమని హైసెంబర్గ్ సూత్రం చెబుతుంది. ఇస్లామిక్ చింతన కూడా unknowable అని చెబుతుంది. కానీ ఇస్లాఅం కి ఇవన్నీ ముందేవతెలుసని అంగీకరిస్తారా?
హిందూ తత్వ చింతన అత్యంత ప్రాచీనమైంది, ఆ రోజుల్లోనే ఈ విషయాల గురించి అంత లోతైన చింతన చేయటం మనమంతా గర్వ పడాల్సిన విషయమే. కానీ దానికుండే పరిమితులూ లోటు పాట్లూ దానికున్నాయి. అద్వైత, ద్వైత, సుద్దాద్వైత, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలు ఒక్కడానినొకటి ఖండిస్తూ పోతాయి. అన్నిటికీ మూలం ఉపనిషత్తులే. కానీ పరస్పర విరుద్ధం. దేనిని అనుసరించాలి?

ప్రదర్శితం

ఆధునిక సైన్సూ..భారతీయతత్వ చింతన సామ్యాలు..

గడియారం ధ్రువకుమార్ మైత్రా గారు:

“ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం
పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ
పూర్ణమేవావశిష్యతే”
‌భావం: ‘కనిపించనివన్నీ…బ్రహ్మముతో నిండి ఉన్నాయి.. కనిపిస్తున్నవన్నీ.. ఆ బ్రహ్మముచేతనే వ్యాపించి ఉన్నాయి..అంతెందుకు ఈ అఖిల(సమస్తం) విశ్వమూ..ఆ బ్రహ్మ నుంచే వచ్చింది..అందులోంచి ‘సమస్తం’ వచ్చేస్తే ఆ బ్రహ్మములో ‘ఖాళీ’ (శూన్యం) ఏర్పడాలి కదా..? అట్లాంటిదేం లేదు…ఎప్పటిలా అదట్లే ‘పూర్ణం’గా ఉంది..’
ఇదీ ఉపనిషత్ కారుల భావన..మరో ఉపనిషత్ బ్రహ్మం గురించి ఏమంటుందంటే..” తన్నైజతి తదైజతి”..అంటే ‘అది కదులుతుంది.. కదలదు కూడా’ ఈ రెండు గుణాలూ ‘బ్రహ్మము’నకు ఉన్నాయి..ఈ భావన ఇప్పటి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కు…ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ కు దగ్గరేమో..! ఇప్పుడు ‘అబ్ స్ట్రాక్ట్ ఫిజిక్స్’ అనే వాదన కూడా శాస్త్రవేత్తల నుంచే వినిపిస్తోంది..ఇది బహుశాః ఫిలాసఫీలో భాగమేమో..?…పోతే వైదిక శాస్త్రాలను ‘విశ్వ రహస్యాలను’ ఛేదించడంలో భాగంగా పాశ్చాత్య భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు అధ్యయనం చేస్తున్నారన్నది మాత్రం నిఖార్సైన నిజం..ఇక్కడ ఇంకోమాట కూడా చెప్పుకోవాలి..పైన చెప్పుకున్న ఉపనిషత్ కారుల భావనలు..కల్పన,కాల్పనికతల నుంచి పుట్టక కాక…. తాత్విక చింతన, వివేచనలోంచి జనించాయని తెలుసుకుంటే ఆ రెండు సృజనల మధ్య తేడా అర్థమవుతుంది..

సీతారామప్రసాద్:

అధ్యయనం.. 😊.. కాసేపు సామ్యాల గురించి ఆశ్చర్యపడి, తరువాత వాళ్ళ పద్ధతి లో వాళ్ళు research లో పడతారు. సామ్యాలు తప్పని సరిగా వస్తాయి..ఒక్క భారతీయ తత్వం చెప్పినడానితోనే కాదు, ఇస్లామిక్ తత్వం తో కూడా సామ్యాలున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటి భౌతిక శాస్త్రం అప్పటి తత్వం ఒకే విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నాయి.ఉన్న options పరిమితమైనవి. దేవుడికి పుట్టుక ఉంది లేక లేదు..రెండే ఆప్షన్స్..అలానే విశ్వానికి మొదలు ఉంది.. లేక లేదు..ఉన్నవి రెండే ఆప్షన్స్. మన వాళ్ళు….. దేవుడికి పుట్టుక ఉంది అని చెబితే, ఎవరు సృష్టించారు అన్నప్రశ్న వస్తుంది..ఆ ప్రశ్న ని తప్పించుకోవటానికి స్వయం భవుడు అన్నారు.
Scientific knowkedge లేని ఆ కాలం లో మన వాళ్ళు ఉపయోగించింది శుద్ధ తర్కం. శుద్ద తర్కానికుండే పరిమితులు దానికున్నాయి. అన్నిటినీ అనంతం,నిర్గుణం, అనాది అని చెప్పుకుంటూ పోతుంది. దేనినీ quantify,qualify,prooof చేయలేదు. ఎందుకంటే అది పరిదోధన ఫలిరం కాదు. చింతన ఫలితం. శుద్దతార్కానికి ఉండేపరిమితులు ఈ గల్పిక లో.. https://wp.me/pGX4s-118

సైన్స్ లో కొన్ని గుణాలను తెలుసుకోలేమని హైసెంబర్గ్ సూత్రం చెబుతుంది. ఇస్లామిక్ చింతన కూడా unknowable అని చెబుతుంది. కానీ ఇస్లాఅం కి ఇవన్నీ ముందేవతెలుసని అంగీకరిస్తారా?
హిందూ తత్వ చింతన అత్యంత ప్రాచీనమైంది, ఆ రోజుల్లోనే ఈ విషయాల గురించి అంత లోతైన చింతన చేయటం మనమంతా గర్వ పడాల్సిన విషయమే. కానీ దానికుండే పరిమితులూ లోటు పాట్లూ దానికున్నాయి. అద్వైత, ద్వైత, సుద్దాద్వైత, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలు ఒక్కడానినొకటి ఖండిస్తూ పోతాయి. అన్నిటికీ మూలం ఉపనిషత్తులే. కానీ పరస్పర విరుద్ధం. దేనిని అనుసరించాలి?

ప్రదర్శితం

నాసా నస గాళ్ళు

నిజమైన దేశభక్తి కీ కుహనా దేశ భక్తికీ litmus test లాంటిదీ గీతం..గురజాడ, ఆధునిక భావజాలానికీ , సాంప్రదాయ భావజాలానికీ కూడా ఒక విభజన రేఖ గీశాడు..

ఏది నిజమైన దేశప్రేమ..ఏది కాదు అని సందేహం వచ్చినపుడు, ఈ గేయాన్ని ఒక్క సారి మననం చేసుకొంటే చాలు..దేశాభిమానం నాకు కద్దని ఒట్టి గొప్పలు చెప్పుకోకోయ్..నాసా నస గాళ్ళు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి.

దేశభక్తి-గురజాడ
———————–
దేశమును ప్రేమించుమన్నా
మంచి అన్నది పెంచుమన్నా.
వొట్టిమాటలు కట్టిపెట్టోయ్
గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ !

పాడిపంటలు పొంగిపొర్లే
దారిలో నువ్వు పాటుపడవోయ్,
తిండి కలిగితే కండకలదోయ్
కండగలవాడేను మనిషోయ్ !

ఈసురోమని మనుషులుంటే
దేశమే గతి బాగుపడునోయ్ ?
బల్దుకొని కళలెల్ల నేర్చుకు
దేశి సరుకులు నించవోయ్ !

అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలెనోయ్
దేశి సరుకులు నమ్మవలెనోయ్
డబ్బు తేలేనట్టి నరులకు
కీర్తి సంపద లబ్బవోయ్ !

వెనుక చూచిన కార్యమేమోయ్
మంచి గతమున కొంచెమేనోయ్
మందగించక ముందు అడుగేయ్
వెనుకపడితే వెనెకెనోయ్ !

పూను స్పర్ధను విద్యలందే
వైరములు వాణిజ్యమందే
వ్యర్ధకలహం పెంచబోకోయ్
కత్తివైరం కాల్చవోయ్ !

దేశాభిమానం నాకు కద్దని
వొట్టి గొప్పలు చెప్పుకోకోయ్
పూని యేదైనాను వొక మేల్
కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ !

ఓర్వలేమి పిశాచి దేశం
మూలుగులు పీల్చే సెనోయ్
ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ
ఐకమత్యం నేర్చవోయ్ !

పరుల కలిమికి పొర్లి యేడ్చే
పాపి కెక్కడ సుఖం కదోయ్
ఒకరిమేల్ తన మేలనెంచే
నేర్పరికి మేల్ కొల్లలోయ్ !

సొంత లాభం కొంత మానుకు
పొరుగువాడికి తోడుపడవోయ్
దేశమంటే మట్టికాదోయ్
దేశమంటే మనుషులోయ్ !

చెట్టపట్టాల్ పట్టుకుని
దేశస్థులంతా నడవవలెనోయ్
అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు
మతములన్నీ మెలగవలెనోయ్ !

మతం వేరైతేను యేమోయ్ ?
మనసు లొకటై మనుషులుంటే
జాత మన్నది లేచి పెరిగీ
లోకమున రాణీంచునోయ్ !

దేశమనియెడి దొడ్డవృక్షం
ప్రేమలను పూలెత్తవలెనోయ్
నరుల చెమటను తడిసి మూలం
ధనంపంటలు పండవలెనోయ్ !

ఆకులందున అణగి మణగీ
కవిత కోయిల పలకవలెనోయ్,
పలుకులను విని, దేశమందభి
మానములు మొలకెత్తవలెనోయ్

ప్రదర్శితం

రామ సేతూ, కృష్ణ నగరం లోతూ..

ఈ మధ్య, కొందరు జనాలు NASA అంటే National Archeological and Spurious Administration అనుకొంటున్నారు. NASA పేరుతో రామ సేతు గురించీ, ద్వారక గురించీ fake news పట్టుకొస్తున్నారు. బాబులూ! నాసా, space కి సంబంధించిన పరిశోధన మాత్రమే చేస్తుంది. Archeology కి సంబంధించిన పరిశోధన చేయదు. నాసా అంటే National Aeronautics and Space Administration.
అయినా శంఖం లో పోస్తే గానీ, తీర్ధం కానట్లు, మన చరిత్ర గురించిబోక విదేశీ సంస్థ certificate ఇస్తే గానీ విశ్వసనీయం కాదా? NASA ని quote చేయటం ద్వారా మీ పుకార్లకు, ఒక విశ్వసనీయత సంపాదించాలని చూస్తున్నారు. కానీ, అదే సమయం లో మీ నమ్మకం విదేశీ సంస్థపై ఉందని చెబుతున్నారు.సెల్ఫ్ గోల్ చేసుకొంటున్నారు. కనీసం ఆ అబద్ధమేదో, ఒక స్వదేశీ సంస్థను quote చేస్తూ చెబితే, మీ దేశాభిమానమైనా నిలబడేది.

ఈ విషయం లో నాసా statement ఇక్కడ:

https://m.hindustantimes.com/tech-reviews/photos-no-proof-of-ram-setu-nasa/story-iSqcGrPS96TCb25hqjxF3M.html

నాసా goals ఎలా ఉంటాయో అర్ధం కావటానికి ఇది చూడండి:

Click to access N_PD_1001_0000_.pdf

రామ సేతు, కృష్ణ నగరం లోతూ గురించి అధ్యయనం చేస్తే, వారు ఇక వ్యోమ నౌకలని కాక, అవ్వాయ్ సువ్వాయ్ లు ఎగరేసుకోవాల్సి వస్తుంది.

(PS: ఈ పోస్ట్ ఉద్దేశం నాసా వాళ్ళకి రామ సేతు వయసు నిర్ధారణ చేసే technical expertise లేదని చెప్పటం కాదు. వాళ్ళు mars మీది శిలాజాల వయసునే నిర్ణయిస్తున్నారు. రామసేతువు వయసు నిర్ధారించటం, అది మానవ నిర్మితమా కాదా అని నిర్ధారించటం వాళ్ళ గోల్స్ లో లేదని చెప్పటం మాత్రమే ఈ పోస్ట్ ఉద్దేశం.)

ప్రదర్శితం

Is there god updated uilink

IsthereGodUpdated

Click to access istheregod_headings_nostmt-signed.pdf

ప్రదర్శితం

Politics and philosophy

ప్రదర్శితం

Onyology, machine learning

Ontology, machine learning

ప్రదర్శితం

పేర్లు

స్కూల్ ని టీచర్స్ షాప్ అనాలి.
హాస్పిటల్ ని డాక్టర్స్ షాప్..అనాలి…
హోటల్ ని టిఫిన్/మీల్స్ షాప్ అనాలి..

పాతపేర్లు ఇక ఏమాత్రం appropriate కాదు.

ప్రదర్శితం

రాజకీయ-వ్యక్తిగత సంబంధాలు

ఈ పోస్ట్ నా ఈ పాత పోస్ట్ కి కొనసాగింపు: https://wp.me/pGX4s-16t

ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం లో భాగం గా అతని రాజకీయ విశ్వాసం ఉంటుంది.(సాధారణం గా రాజకీయ విశ్వాసాలు ఎలా ఏర్పడతాయి ఇక్కడ చర్చించాం: https://wp.me/pGX4s-16b ) కాబట్టీ రాజకీయ విశ్వాసం ప్రభావం అతని వ్యక్తిత్వం పైన, తద్వారా వ్యక్తి గత సంబంధాల పైనా పడుతుంది.

-ఒక వ్యక్తి ఎదుటి పార్టీ వాళ్ళ ఉద్దేశాన్ని అనుమానించినపుడు.(ఆ పార్టీ పుట్టిందే దోచుకోవటానికి)

-ఎదుటి పార్టీ సిద్ధాంతం పూర్తిగా తప్పని భావించినపుడు.

అలాంటపుడు ఎదుటి పార్టీ వ్యక్తులను గౌరవించడు.

-ఒక వ్యక్తి తన పార్టీ సిద్ధాంతం మాత్రమే సరైనది నమ్మినపుడు. పార్టీ అతని వ్యక్తిత్వం లో, వ్యక్తిగత జీవితం లో అధిక భాగాన్ని ఆక్రమించినపుడు.

-ఆ వ్యక్తి ఆవేశపరుడైనపుడు.

అలాంటపుడు, ఎదుటి పార్టీ వాళ్ళతో వ్యక్తిగతం గా సత్సంబంధాలు ఉండవు.

-ఒక వ్యక్తి , రాజకీయాలు ఉన్నదే దోపిడీ కోసం అని నమ్మినపుడు, తన దోపిడీ కి ఎదుటి పార్టీ వాడు అడ్డు తగులుతున్నాడనుకొన్నపుడు.

అలాంటపుడు ఎదుటి పార్టీ వ్యక్తులతో వ్యక్తిగత సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి.

-ఒక వ్యక్తి తన పార్టీ సిద్ధాంతం లా ఎదుటి పార్టీ సిద్ధాంతం కూడా సమాజ హితాన్ని కోరుకొనేదే కానీ, తన పార్టీ సిద్ధాంతం మెరుగైనదని నమ్మినపుడు, అతను ఎదుటి పార్టీ వ్యక్తులతో స్నేహం గా ఉండటానికి వెనుకాడడు. ఉదాహరణ అటల్ బీహారీ వాజపేయి.

పైవన్నీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో…అదే సాయుధపోరాటాలు జరిగే వ్యవస్థలో, రాజకీయ ప్రత్తర్థులు, ఒకరికొకరు వ్యక్తిగతం నష్టం చేసుకొని మట్టుపెట్టుకొనే స్థాయికి వెళ్తుంది. ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలలోనూ అంతే. ఆ పరిస్థితులలో వ్యక్తిగత స్నేహం సాధ్యం కాదు.

రాజకీయాలంటే డబ్బూ పదవీ అనుకొనే గుంటనక్కలు, ఎప్పటికప్పుఫు వ్యక్తిగత స్నేహాలను cultivate చేసుకొంటూ,పార్టీ లనూ, సిద్ధాంతాలను, బనీన్లను మార్చినట్లు మారుస్తారు.ఇప్పట్లో వీరే ఎక్కువ. వీరిది హవా!

మొత్తానికి వ్యక్తిగత స్నేహాల పై రాజకీయాల ప్రభావం, ఆయా వ్యక్తుల పరిణతి , వాళ్ళు ప్రభావం పడనిస్తున్నారా లేదా? …అనే విషయాలపై ఆధారపడిఉంటుంది.

ఇక ఒకే రాజకీయ నమ్మకాన్ని కలిగిన వారి మధ్య, వ్యక్తిగత వైరం….

-వారి రాజకీయ నమ్మకం బలమైనది కాకపోతే, ఆ పార్టీ ని వదిలి పెట్టటం మంచిది. అప్పుడు ఆత్మ ద్రోహం చేసుకోని వారవుతారు.

-రాజకీయం గా తప్పితే వ్యక్తిగత ప్రసత్యర్థులతో, interact అవ్వకూడదు.

-పార్టీ లో , ప్రభత్వం లో ఒకే పదవిని ఆశించటం వలన వ్యక్తిగత వైరం పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత లబ్ది పక్కన పెట్టలేనపుడు, రాజకీయాలనుండీ తప్పుకోవాలి.

ప్రదర్శితం

ఒక తెలుగు సినిమా హిట్ కావాలంటే

ఒక తెలుగు సినిమా హిట్ కావాలంటే..
– సరైన సీజన్ లో విడుదలవ్వాలి…సంక్రాంతి..వేసవి సెలవులు..ఇలా..
– రిలీజ్ టైం లో పోటీ వచ్చే సినిమాలు ఉండకూడదు.
-పేరున్న హీరో, నిర్మాత ఉండాలి. హీరో కి అభిమాన(కుల) సంఘాలుండాలి.
-సినిమా ని ఎంత ఎక్కువమంది చూస్తే అంత హిట్ అయినట్లు. కాబట్టీ మెజారిటీ జనాలకు నచ్చే విధం గా ఉండాలి. మామూలు జనాలకు నాలెడ్జ్, పరిజ్ఞానం తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టీ, సినిమా లో factual errors, తప్పులు ఉన్నా పరవాలేదు.

-మెజారిటీ జనాలు సినిమాకు వినోదం కోసం వెళ్తారు. ఆ రెండు మూడు గంటలూ బుర్రను శ్రమ పెట్టకుండా, బోర్ కొట్టకుండా, కాస్త నవ్వించి ఎంగేజ్ చేసే ఏ సినిమా అయినా పరవాలేదు. సినిమా చూసిన మెజారిటీ ప్రేక్షకులకి , తరువాత కధని ఇంకొకరితో చెప్పాలనిపిస్తే, ప్రేక్షకుడు సినిమా తో కనెక్ట్ అయ్యాడని అర్ధం. సినిమా ఓవర్ అల్ ఫీల్ బాగుంటే చాలు.

-సినిమాకి హాయిగా ఉండే బిగినింగ్, సస్పెన్స్ లేక ట్విస్ట్ తో కూడిన ఇంటర్వెల్, ఉత్కంఠగా ఉండే క్లైమాక్స్ ఉండాలి. ఈ ఫార్మాట్ ఫాలో అవని ఏ సినిమా అయినా ఫెయిల్ అయే ఛాన్స్ లు ఎక్కువ.అది బయోపిక్ అయినా, ఆర్టిస్టిక్ మూవీ అయినా, స్పోర్ట్స్ మూవీ అయినా , ఈ ఫార్మట్ ఫాలో కాకపోతే బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర బోర్లా పడవచ్చు. ఈ ఫార్మాట్ ఫాలో కాకుండా తీసినంత మాత్రాన అది గమనించి మెచ్చుకొనే నిశిత దృష్టి సాధారణ ప్రేక్షకుడికి ఉండదు.

-సామాజిక విలువలకీ, పద్దతులకీ మరీ విరుద్ధం గా ఉండకూడదు.

-ఆలోచింపచేసే సినిమాలు ఆడక పోవచ్చు. ఎందుకంటే అవి సగటు ప్రేక్షకుడు ఆశించే వినోదాన్ని ఇవ్వటం లో విఫలమౌతాయి.

– Fringe topics మీది సినిమాలు ఆడవు. డ్రగ్స్, homosexuality లాంటిమీద సమాజానికి ఇంకా sympathetic outlook ఏర్పడాల్సి ఉంది.

-కధ, కథనం,screenplay..తెర మీది పాత్రల భావోద్వేగాలు, ప్రేక్షకుడి మనసులో reproduce అయ్యేవిధం గా రాసుకోవాలి.

– పాట లు haunting and hummable గా ఉండాలి. సినిమా లో పాటలు హిట్టయితే ఒక ఆర్నెల్లలో పెళ్లిళ్లలో బ్యాండ్ మేళం వారు వాటిని వాయిస్తారు.

– ఈ రోజుల్లో టీవీ పెడితే rich visuals అన్ని చానెల్స్ లో కనపడుతున్నాయి. నెట్ లో కూడా ఇదే పరిస్థితి. Production values చీప్ గా ఉన్న సినిమా ఆడదు.

-ఈరోజుల్లో హిట్ సినిమాలు శతదినోత్సవాకు చేసుకోవు. నిర్మాత పెట్టిన డబ్బులు వస్తే అది హిట్ సినిమానే. నిర్మాణ వ్యయం అదుపులో ఉంచుకోవడం తో పాటు, satellite, ఇంటర్నెట్ , oversees హక్కుల్ని అమ్ముకోవడం తెలిసుండాలి.

-సెక్స్ సెల్స్. ఇంకా ప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది. Violence మసాలా లా ఉపయోగపడుతుంది. సమాజం లో చూసే దానికంటే ఒక రెండు పాళ్లు ఎక్కువదట్టిస్తే ఉపయోగం ఉండవచ్చు.సినిమా ఓ నాల్రోజులు ఎక్కువ ఆడవచ్చు. ఆ విధంగా సమాజం నేర్చుకొని అలవాటుపడితే,సెక్స్ వయోలెన్స్ స్థాయి ఇక ముందు సినిమాలలో ఇంకొంచెం పెంచవచ్చు. హిట్ అవటం, డబ్బులు ముఖ్యం కదా..!
– వివాదాల వలన ఒక్కోసారి సినిమా గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది

-ఒక్కోసారి టార్గెట్ ఆడియన్స్ ని నిర్ణయించుకోవాల్సి రావచ్చు. యూత్,మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్, అర్బన్ ఆడియన్స్,లేడీస్ ఇలా.

ప్రదర్శితం

కుటుంబ సంబంధాల బిగ్ బాంగ్

బిగ్ బ్యాంగ్ తరువాత విశ్వం వ్యాకోచిస్తోంది, పెరిగే వేగం తో… కాంతికూడా అందుకోలేదు దూరమవుతున్న గెలాక్సీలని. కానీ గెలాక్సీలు వ్యాకోచించటం లేదు.

ప్రపంచీకరణ తరువాత, ఊళ్లు చెల్లా చెదురవుతున్నాయి..పెరిగే వేగం తో…ప్రకృతి ఆపలేదు పలచనవుతున్న ఉమ్మడి సొత్తుని. ఇక్కడ కుటుంబాలు కూడా వదులైపోతున్నాయి.

ప్రదర్శితం

మానవ హక్కులు

మానవ హక్కులు అందరికీ వర్తించవు…కొందరికే

———————————————–

జమ్ము లో ఆసిఫా అనే 8 యేళ్ళ అమ్మాయి రేప్ చేయబడటం గురించి ఆగ్రహ జ్వాలలు లేచాయి. FB లో ఆ అమ్మాయి మొహం చూడలేకపోతున్నాం, మనసంతా కెలికి నట్లయిపోతోంది, అత్యాచార నిందితుల మొహాలను అంతకంటే చూడలేకపోతున్నాం. అలాంటి వాళ్ళను మృగాలు అనటం మృగాలను అవమానించటమే. మృగాలు పసి పిల్లలను రేప్ చేయవు. యధావిధి గా ఈ విషయాన్ని అన్ని రాజకీయ పక్షాలూ రాజకీయం చెసి రోత పుట్టిస్తున్నాయి.

ఇంకా చీదర పుట్టించే విషయం మహిళా సంఘాలూ, హక్కుల సంఘాలూ, FB పోస్టులూ రేపిస్టులకి వేయాల్సిన శిక్షల గురించి అత్యంత graphic గా తమ లోని పశుత్వాన్ని చూపటం (వృషణాలను కోయాలనీ, కట్టేసి ఎలుకల చేత కొరికించాలనీ, ఇలా..). రక్త దాహాన్ని వెలిగ్రక్కటం. ఇలాంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు, సో కాల్డ్ civil society తమ పశుత్వాన్ని వెలిగ్రక్కటానికి అవకాశాలు గా మారుతున్నాయి. సందట్లో సడేమియా గా మగవాళ్ళందరినీ ఒకేగాటన కట్టి (మృగాళ్ళు), వాళ్ళని చావబాదటానికి దుడ్డు కర్ర చట్టాలు తేవటానికి, ఇలాంటి సంఘటనలు ఒక excuse గా మారుతున్నాయి. ఈ trend కొనసాగితే ఆడవాళ్ళ వైపు చూస్తే గుడ్లు పీకేయాలనే రోజులు ఎక్కువ దూరం లో లేవనుకొంటా.!

వీరి పశుత్వాన్ని ఏమాత్రమైనా వేలెత్తి చూపామా, “నీకు అమ్మా, చెల్లీ లేరా, వాళ్ళకి జరిగితే ఇలానే అంటావా?”, అని ఒక ఎదురుదాడి.

law of the land ఉంది దాని పని చేయనివ్వండి. మీ ఆవేశాల మీద ఆధారపడి శిక్షలు వేసి, చట్టాలు చేస్తే ఇంతే సంగతులు! అవే చట్టాలు అనువు కాని వ్యక్తుల చేతిలో మధ్య యుగాల నాటి ఆచారాల కంటే దారుణం గా తయారవుతాయి. ఒకటే తేడా! అప్పూడు పీడింపబడిన వారు, ఇప్పుడు పీడిస్తారు.
ఈ సందర్భం గా ఈనాడు లో మధుమిత పాండే గారి interview, నాకు చాలా నచ్చింది.

ఈ సందర్భం గా ఆమె surgical castration వంటి శిక్షల గురించి మాట్లాడుతూ, అవి కూడా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కిందికే వస్తాయని చెప్పారు.

ఒకప్పుడు, వందల యేళ్ళ కిందట, చట్ట వ్యవస్థలు ఏర్పడక మునుపు, శారీరక బలమున్న వాడు, బలం లేని వాడి మీద దౌర్జన్యం చేసే వాడు. అలానే మహిళల మీద అకృత్యాలు జరిగేవి, పశువులలో జరిగినట్లుగానే. వ్యక్తిగతం గా ఎవరిని కొట్టటానికైనా, అందరికీ స్వేచ్చ ఉండేది.కొట్టిన వాడిని తిరిగి కొట్టటం అప్పటి ఆటవిక న్యాయం. అయితే, అదే సమయం లో బలవంతుడితో కొట్టించుకొనే దౌర్భాగ్యం, పీడన కూడా ఉండెది. ఈ వ్యవస్థ లో బలవంతుడిదే న్యాయం.

సమాజ పరిణామం లో భాగం గా, మనిషి శారీరక శ్రమ నుంచీ, అనేక బౌధ్ధిక పాటవాలను అభివృధ్ధి చేసుకొన్నాడు. శారీరక బలం కి అన్ని వేళలా లొంగి ఉండటం వలన అనేక నష్టాలు ఉన్నాయని గ్రహించాడు. అందుకే తన స్వేచ్చ ని కొంత రాజ్యానికీ (ప్రజాస్వామ్యం లో వోటు రూపం లో), చట్టానికీ ఇచ్చి, తనకి అన్యాయం జరిగినపుడు, దండించే అధికారాన్ని రాజ్యానికి బదలాయించాడు.

అంటే రాజ్యానికి మనం ఇచ్చిన అధికారం, మన వ్యక్తి స్వేచ్చను, వ్యక్తి హక్కులనూ రక్షించటానికి ఇచ్చిన అధికారం తప్ప, మన మీద పెత్తనం చేయటానికి ఇచ్చిన అధికారం కాదు. కానీ వోట్లను అమ్ముకోవటం ద్వారా మన ప్రజలు, 5 యేళ్ళ పాటు తమ అధికారాన్ని, స్వేచ్చనూ, నాయకులకు కోల్పోతున్నారు.

ఇక మానవ హక్కులనేవి మానవులందరికీ ఉండే హక్కులంటారు. స్వేచ్చ,జీవించే హక్కు, ఆస్తి హక్కు లాంటి వ్యక్తి హక్కులు మానవ హక్కులనుంచే వచ్చాయి. అయితే మానవులందరికీ ఈ హక్కులు ఉండాలా? చిన్న పిల్లలని రేప్ చేసిన వారికి కూడా ఈ హక్కులు ఉంటాయా? ఎదుటి వారి హక్కులను హరించే వారికి కూడా ఈ హక్కులను అమలు చేయాలా? ఉంటాయనే మనం పెట్టుకొన్న వ్యవస్థ చెబుతుంది. అందరి లానే వారికి కూడా fair trial పొందే హక్కు ఉంటుంది. ఎందుకంటే , నిరూపింపబడే వరకూ వారు నేరస్తులు కాదు, నిందితులు మాత్రమే.

మరి, నేర నిరూపణ అయిన తరువాత, మానవ హక్కులయిన జీవించే హక్కు, స్వేచ్చ శిక్షపడిన వారికి ఉంటుందా? ఉండకూడదని చట్టం చెబుతుంది. అంటే మానవ హక్కులు అందరు మానవులకూ వర్తించవు. లేక చట్టం అలా అందరికీ వర్తిస్తాయని నమ్మదు. లేక పోతే మరణ దండన ఎందుకు ఉంటుంది?

అలానే రాజ్యమూ, సైన్యమూ, యుధ్ధ సమయం లో, తమతో పోరాడుతున్న శత్రు సైనికుడికి, మానవ హక్కులను వర్తింప చేయవు. మానవ హక్కులు మానవులందరికీ వర్తింప చేస్తే, సమాజం తిరోగమించి, మళ్ళీ ఆటవికత వస్తుంది.

మానవ హక్కులను హరించేవారి మానవ హక్కులను హరించవచ్చు అని మానవ హక్కులు భావిస్తాయి

ప్రదర్శితం

రాజకీయ ప్రత్యర్ధులు వ్యక్తిగత స్నేహితులు

రాజకీయ ప్రత్యర్ధులు వ్యక్తిగత స్నేహితులు కావచ్చా? అలా అవటం వలన వారి రాజకీయ సిద్ధాంత నిబద్ధతని శంకించాల్సివస్తుందా?

అలానే, ఒకే రాజకీయ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే వారు వ్యక్తిగత విరోధులు కావచ్చా? అలా అవటం వలన వారి వ్యక్తిత్వాన్ని శంకించాల్సి వస్తుందా..?!

ప్రదర్శితం

సంఘాలు

సమాజం లోని అతిబలహీనమైన వర్గాలకెపుడూ సంఘాలు,సంస్థలూ ఉండవు. పిల్లలు, వృద్ధులు,రైతులు,వికలాంగులు,ఎరుకుల,యానాదులు.సంస్థలు ఏర్పాటుచేయటానికి కావలసిన వనరులు,శక్తి,చైతన్యం వీరివద్ద ఉండవు కాబట్టీ.. ఓట్ల కోసం వెంపర్లాడని, చిత్తశుద్ధి ఉన్న ప్రభుత్వం ముందుగా దృష్టి పెట్టాల్సింది వీరిపైన.

సమాజం లోని అతి బలమైన వర్గాలకు కూడా సంఘాలు ఉండవు. ఆ అవసరం వారు ఫీల్ అవ్వరు కాబట్టీ. ధనవంతులు, పారిశ్రామిక వేత్తలు, రాజకీయనాయకులు.

ఒకప్పుడు బలం గా ఉండి, గతం లో బ్రతుకుతున్న , పాత అలవాట్లు పోని, ఐకమత్యం లేని వర్గాలు కూడా వ్యవస్థీకృతం కాలేవు. అలా కాలేనంతవరకూ వీరిని పట్టించుకొనే నాధుడు ఉండదు.

వ్యవస్థీకృతమైన వర్గాలలో కూడా, వాటి నాయకులవలన లాభాలు క్రిందివరకూ చేరవు. ఈ సంఘాలు self centred గా ఉంటాయి. ఇతర వర్గాల గోడు వీటికి పట్టదు.సమాజాన్ని blackmail చేస్తాయి, ఓటుబలం చూపించి.

ప్రదర్శితం

దానాలలోకెల్లా అతి ప్రమాదకరమైనది

దానాలన్నింటిలోకీ ఉత్తమ మైనది.. అన్నదానం.
దానాలన్నింటిలోకీ పుణ్యమైనది.. గోదానం.
దానాలలో ఉన్నతమైనది .. విద్యాదానం
దానాలలోకెల్లా అతి ప్రమాదకరమైనది..కన్యాదానం

ప్రదర్శితం

నాతులకు కూడా నాతి చరామి…

నాతులకు కూడా నాతి చరామి…
——————————————-
పెళ్లిళ్లలో, ఈ రోజుల్లో, నాతి చరామి ప్రమాణం మగవాడి ఒక్కడి చేతనే చేయించడం పూర్తిగా లింగ వివక్ష కిందికి వస్తుంది. ఇద్దరి చేతనైనా చెప్పించాలి, లేకపోతే అసలు తీసివేయాలి.

ప్రదర్శితం

నుయ్యీ..గొయ్యీ..

ముందు నుయ్యి,
వెనుక గొయ్యి.
నూతిలో పడినప్పుడు గొయ్యి బాగున్నట్లనిపిస్తుంది,
గోతిలో పడి నపుడు నుయ్యి బాగున్నట్లనిపిస్తుంది.

ప్రదర్శితం

నా పార్టీ

ఏ దేశం లో అయినా ప్రజలు……

-పార్టీల మంచి చెడులను విశ్లేషించి, ఏ పార్టీ ని సమర్దించాలో ఒక నిర్ణయానికి రారు.

-ఏ పార్టీని సమర్ధించాలో ముందే నిర్ణయించుకొని, తదనుగుణం గా విశ్లేషిస్తారు.

-సాధారణం గా ఆ నిర్ణయం వెనుక జాతి,మతం,కులం,వర్గం,ప్రాంతం వంటి అస్తిత్వాలు ఉంటాయి.

-అలా లేనపుడు వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాలుంటాయి.

ప్రదర్శితం

మృగాడు

మృగాడు

————

మృగాడు..ఈ మాట ఉపయోగించే ముందు.స్త్రీలు..ఇవి గుర్తు చేసుకోండి..

మన ని మహారాణి లా పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రి..
మన అభిమానం కోసం గొడవలు పడ్డ అన్న
మన గౌరవ భంగాన్ని ఏమాత్రం సహించలేని తమ్ముడు
మన రక్షణ కోసం,మనుగడ కోసం కోట లా నిలబడ్డ భర్త
మన ప్రేమాభిమానాల పై ఎదిగిన కొడుకూ
మనని గౌరవించి సహాయపడే సహోద్యోగీ
వీరంతా మగాళ్లే..వీరి సహకారం మన భద్రత.

రక్షణ లేని ఆటవిక సమాజానికి, పరస్పర అంగీకారాన్ని నేర్పిన సంస్కృతి మగాడి సహకారమే,

స్త్రీ జనోద్ధరణ మొదలు పెట్టిన సంస్కర్తలు,

స్త్రీలకి ఆస్తి హక్కు కల్పించిన నాయకులు

మహిళా సంక్షేమ చట్టాలు చేస్తున్న మంత్రులూ

..మగవాళ్లే!

నేరాలు ఘోరాలు ఆడా మగలిద్దరివలనా జరుగుతాయి..

మృగాడు అన్నారు కదా అని, అడివిది అంటే ఎలా ఉంటుంది?

మృగాడు

————

మృగాడు..ఈ మాట ఉపయోగించే ముందు.స్త్రీలు..ఇవి గుర్తు చేసుకోండి..

మన ని మహారాణి లా పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రి..
మన అభిమానం కోసం గొడవలు పడ్డ అన్న
మన గౌరవ భంగాన్ని ఏమాత్రం సహించలేని తమ్ముడు
మన రక్షణ కోసం,మనుగడ కోసం కోట లా నిలబడ్డ భర్త
మన ప్రేమాభిమానాల పై ఎదిగిన కొడుకూ
మనని గౌరవించి సహాయపడే సహోద్యోగీ
వీరంతా మగాళ్లే..వీరి సహకారం మన భద్రత.

రక్షణ లేని ఆటవిక సమాజానికి, పరస్పర అంగీకారాన్ని నేర్పిన సంస్కృతి మగాడి సహకారమే,

స్త్రీ జనోద్ధరణ మొదలు పెట్టిన సంస్కర్తలు,

స్త్రీలకి ఆస్తి హక్కు కల్పించిన నాయకులు

సమహిళా సంక్షేమ చట్టాలు చేస్తున్న మంత్రులూ

..మగవాళ్లే!

నేరాలు ఘోరాలు ఆడా మగలిద్దరివలనా జరుగుతాయి..

మృగాడు అన్నారు కదా అని అడివిది అంటే ఎలా ఉంటుంది?

మీడియా చెలామణి లోకి తెచ్చిన ఈ పాత నోటు ని రద్దు చేయండి..

మృగాడు అనే దుష్ట సమాసాన్ని తెలుగు నుంచీ తొలగించండి..ఈ మాట వాడకండి.

మృగాడు అనే దుష్ట సమాసాన్ని తెలుగు నుంచీ తొలగించండి..ఈ మాట వాడకండి.

ప్రదర్శితం

Feynman diagram

ప్రదర్శితం

రష్యా..క్యూబా..అమెరికా..ఇండియా..

రష్యా..క్యూబా..అమెరికా..ఇండియా..

——————————————–

ఒకప్పటి రష్యా లో..

కమ్యూనిటీ స్టోర్ కి వెళ్ళు. ఆఫీస్ లో జీతం గా ఇచ్చిన కూపన్, స్టోర్ లో ఇవ్వు. వాచ్ కొనుక్కో. ఇప్పుడు అది నీ సొత్తు. ఇంట్లో దానికి రంగులేయి, పగలకొట్టు, నీ కూతురుకి ఇవ్వు..నీళ్లలో ముంచు.. నీ ఇష్టం. దానిని వీధిలో పెట్టిఅమ్మొద్దు. ఇది వ్యక్తిగత ఆస్తి.

నీకు ప్రభత్వం ఇల్లు allot చేస్తుంది. జీవిత కాలం ఉంటుంది. రిపేర్ లు వస్తే గవర్నమెంట్ చూసుకొంటుంది. ఇంటి Owner ప్రభుత్వమే. ఆ ఇంటిని పెట్టి లోన్ తీసుకోలేవు, ఇతరులతో పంచుకోలేవు, దానిని అమ్ముకోలేవు.

క్యూబా లో…

చిన్న షాప్ లో డబ్బులిచ్చి వాచీ కొనుక్కో. కావాలంటే పగలకొట్టుకో, లేక పోతే ఎవరికైనా అమ్మేయ్. ఇల్లైనా అంతే. కావాలంటే ఇంటిని ఇద్దరు ముగ్గురితో పంచుకో. కానీ ఇళ్ల వ్యాపారం (real estate) చెయ్యకు. ఇళ్లను కానీ, వస్తువులను కానీ ప్రభుత్వమే manufacture చేస్తుంది. ఇల్లు ప్రయివేట్ ఆస్తి.

అమెరికాలో…

ప్రయివేట్ ఆస్తి వ్యక్తిగత ఆస్తి తో పాటు, ప్రయివేట్ వ్యాపారం, జనాల సొమ్ములు వారి అనుమతి తో తీసుకొని చేసే పబ్లిక్ వ్యాపారం, ప్రయివేట్ తయారీ (manufacture), పబ్లిక్ తయారీ..అన్నీ ఉంటాయి. అయితే అన్నీ regulation framework కి లోబడి పని చేయాలి.

ఇండియా లో…

ఛాలా చాలా flexible system మనది. చేతులు తడిపితే, ఏ regulation గురించీ పట్టించుకోవాల్సినవసరం లేని super free system మనది.

చేతులు తడపకపోతే..రష్యా కి అమ్మ మొగుడు లాంటి విష(స)మసమాజం మనది.

ప్రదర్శితం

కరుణానిధి

94 ఏళ్ల కరుణానిధి పోయారు. రెండురోజులుగా అందరూ నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. లక్షలకొద్దీ ప్రజలు ఆయన పార్థివ దేహాన్ని దర్శిస్తున్నారు.
వందలకొద్దీ సెలబ్రిటీస్, పొలిటీషియన్స్ విమానాల్లో చెన్నై వెళ్లి అంజలి ఘటిస్తున్నారు. మళ్లీ విమానాల్లో తిరిగి వస్తున్నారు. అలాచేయక పోతే ఏమవుతుంది? ఇదంతా అవసరమా? నాస్తికుడు అయిన ఆయనకు, వాళ్ళు ఘటించే చే అంజలికి అర్ధం ఏమిటి? దాంట్లో నిజం గా విచారముందా? పైకి నటిస్తున్నారా? 80 ఏళ్ళు ద్వేషపూరిత, అవినీతి మయమైన, అధికార కక్కుర్తితో నిండిన, కులాధిపత్యానికి కారణమయిన, సాదా సీదా సగటు రాజకీయాలు చేసి తుది శ్వాస అత్యంత సహజ పరిస్థితులలో విడిచిన మనిషి కోసం, అంత విచార పడాల్సిన అవసరముందా? మామూలు జనాల డబ్బుతో అనేక పదవులూ, సంపదలను అనుభవించి గతించిన మనిషికి, మామూలు జనాలు అంజలి ఘటించటం అవసరమా? లేకపోతే కొంపలు మునుగుతాయా?

ఇవే పరిస్థితులలో ఒక పరిణతి చెందిన సమాజం ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది?
రేపు జార్జ్ బుష్, బిల్ క్లింటన్, ఒబామా ..వీరిలో ఎవరైనా చనిపోతే అమెరికా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? అక్కడి ప్రజలు ఏ విధం గా తీసుకొంటారు? వాళ్ళు దేశాధ్యక్షులు..ఈయన ప్రాంతీయ ముఠా నాయకుడు.

ప్రదర్శితం

ఇలాంటి వీడియో లు చూసి తొందర పడకండి

ఇలాంటి వీడియో లు చూసి తొందర పడకండి

—————————————————

జీవితం లో సక్సెస్ అంటే మూడే విషయాలు. డబ్బు (ప్లెషర్), పవర్, పేరు(popularity). ఎవరికైనా ultimate aim ఈ మూడే.

వీటిని సాధించే దారుల్లో కొన్ని మనకిష్టమైనవి ఉంటాయి. ఇంకొన్ని ఇష్టం లేనివి.

వాస్తవికం గా ఆలోచిస్తే, సక్సెస్ ని చేరే అన్ని దారుల్లోనూ, మనకిష్టమైనా, ఇష్టం లేనీ అంశాలు భిన్న పాళ్ళ లో మిళితమై ఉంటాయి.

మనకిష్టమైన టార్గెట్ ఈ రోజు సాయంత్రం థియేటర్ లో మనకి ఇష్టమైన సినిమా చూడటం అనుకొందాం. కానీ వెహికిల్ బయటకు తీయాలి, ట్రాఫిక్ జామ్ లో థియేటర్ వరకూ డ్రైవ్ చేయాలి.దీనిలో కష్టం ఉంది. ఈ కష్టం, సినిమా చూడటం లో ఉన్న ఆనందం కంటే ఎక్కువైతే , సినిమా ప్లాన్ విరమించుకొంటాం. లేకపోతే చూస్తాం. బెడ్ మీద నుంచీ లెవటానికి బద్ధకించి ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఇష్టమైన ఐస్ క్రీమ్ తినటం వాయిదా వేసే వారుంటారు. అంతా సందర్భాన్ని బట్టి, మూడ్ ని బట్టి,attitude ని బట్టి ఉంటుంది. ఒక సందర్భం లో బద్ధకించిన వారే, వేరే సందర్భం లో అలా చేయక పోవచ్చు.

ఎత్తులో కొండమీద మనకిష్టమైన దేవుడిని, చేరటానికి, కష్టమైనా, వందల మెట్లెక్కి చివరికి దర్శనం చెసుకొంటాం. అలానే లాంగ్ టర్మ్ గోల్ సాధించటానికి, అనేక షార్ట్ టర్మ్ కష్టాలను ఓర్చుకొంటాం.

“నా జాబ్ ఒక టార్చర్ రా నాయనా…ఎప్పుడు బయటపడదామా అని చూస్తున్నాను..”, ఈ మాటలు చాలా సార్లు వినేవుంటాం. కానీ అతను బయటపడటం లేదంటే, ఆ జాబ్ వలన అతనికి మొత్తం మీద సుఖమే ఎక్కువగా ఉన్నదన్నమాట. జీతం రాళ్లవలన వచ్చే సుఖం, రోజువారీ కష్టం కంటే ఎక్కువగా ఉండన్నమాట. జాబ్ లేకుండా ఉన్నప్పటి స్థితి కంటే, జాబ్ ఉన్న స్థితి లొనే సౌఖ్యముందన్నమాట. ఎప్పుడైతే జాబ్ లోని టార్చర్, జీతం రాళ్ళ లోని కంఫర్ట్ కంటే ఎక్కువయిందో, అప్పుడు జాబ్ ఆటోమేటిక్ గా మానేస్తాం. మానేసే ముందు కొంత భవిష్యత్ గురించి అభద్రత కు గురవుతాం.

అయిష్టమైన జాబ్స్ లోకూడా చాలా గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. కొంచెం అయిష్టమైన జాబులు, చాలా అయిష్టమైన జాబులు, చాలా చాలా అయిష్టమైన జాబులు. కొంచెం అయిష్టమైన జాబులు మానటం కంటే చేయటమే మంచిది.
ఒకే జాబ్ ఒకప్పుడు అయిష్టం గా ఉన్నా కొన్ని నెలల లొనే ఆ జాబ్ లోని పరిస్థితులు మారి అది బెటర్ గా మారొచ్చు. ఉదాహరణకు హింసించే బాస్ పోయి మంచి బాస్ రావటం, మంచి ప్రాజెక్ట్ రావటం. షార్ట్ టర్మ్ dislike మీద జాబ్ మానాలనుకోవటం తొందరపాటవుతుంది.
ఒక జాబ్ ఇష్టం లేనపుడు, అందులోనీ, మరియూ మీలోని ఏ ఏ కారణాల వలన అయిష్టం ఏర్పడిందో అనలైజ్ చేసుకోవాలి. జలుబు మానేసి, కొత్త గా జాయిన్ అవ్వబోయే రంగం లో ఈ కారాణాలే ఉంటే, అక్కడ కూడా మీరు అయిష్టం గానే పని చేయాల్సి వస్తుంది.

జాబ్ మానేసిన తరువాత జీతం లేకుండా ఎంత కాలం మనగలమో చూసుకోవాలి. Resign చేసినాక ఒకవేళ ఇష్టమైన వేరే కెరీర్ స్టార్ట్ చేయలేక పోతే, ఇష్టం లేని మొదటి జాబ్ కి కూడా తలుపులు మూసుకొనిపోతాయి. అప్పుడు ఫైనాన్సిల్ గా దివాలా తీస్తాం.
జాబ్ లేకుండా ఎంతకాలం మనగలరనేది, అప్పటికి ఉన్న డబ్బు పై ఆధార పడిఉంటుంది. డబ్బు తక్కువ ఉన్నవారిపై, జాబ్ మానేయడం తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. డబ్బున్నవారు ఇష్టం లేని జాబ్ ని ఎప్పుడైనా మానేయవచ్చు. ఆర్ధిక పరిస్థితి చూడకుండా ఇష్టం లేని జాబ్ మానేయమనటం, అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమైన సలహా..!

మనకి పాషన్ ఉన్న వేరే కెరీర్ ప్లాంస్ ఏవీ లేనపుడు, ఉన్నా జాబ్ కొంత అయిష్టమైనదైనా, చేయటం మంచిది.

కొన్ని కొత్త రంగాలలోకి దూకే ముందు, tentative గా చిన్న స్థాయి ఆక్టివిటీ మొదలు పెట్టి (testing the waters), సక్సెస్ అవుతామనే నమ్మకం కలిగినాక పూర్తి స్థాయి లో దూకటం బెటర్. మొదటే పెద్ద స్థాయి లో దూకితే, ఆ రంగం లో ఉండే unknowns , మనకి suit కాకపోతే దెబ్బ తింటాం.

బయటి నుండీ చూసినపుడు ఫలానా రంగం లో మనకి passion ఉంది అనిపించవచ్చు. ఆరంగం లో పని చేయటం మొదలు పెట్టిన కొన్నాళ్ళకు passion ఆవిరైపోవచ్చు. ఇది మన passion బలం గా లేక పోవడం వలన కావచ్చు. లేక ఆ రంగం లో ఊహకు భిన్నం గా ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితుల వలన కావచ్చు.

కొన్ని రంగాలలో మనకి పాషన్ ఉండవచ్చు. కానీ ఆయా రంగాలలో మార్కెట్ ఉండకపోవచ్చు. మార్కెట్ లేనపుడు సక్సెస్ వెతుక్కోలేము. ఉదాహరణకు తెలుగు లో రచనలు చేయటం కెరీర్ కాజాలదు. మామూలు జాబ్ చేసుకొంటూనే, దానిని హాబీ లా కొనసాగించాలి.
జాబ్ చేయటం లో సుఖమూ, జాబ్ చివర లక్ష్యం సాధించటం లో విజయమూ , ఉండే సందర్భాలు జీవితం లో చాలా తక్కువ గా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక గురువులూ, పాషన్ ఉన్న రంగం లో పని చేసే వాళ్ళూ ఈ కోవలోకి వస్తారు. పాషన్ ఉన్న రంగం లోని కష్టాలను ఇష్టం గా ఎదుర్కొంటాం. కానీ కష్టాలు అసలు లేకుండా ఉండవు. ఎక్కడైనా కష్టానికి ఇష్టానికి మధ్య ఉండే బాలన్స్ ప్రకారమే మన నిర్ణయాలుంటాయి. జాబ్ వలన మనం ఎంజాయ్ చేసే డబ్బూ, పేరూ వంటి వాటిని పరిగణించినపుఫు, వంద శాతం నష్ట దాయకమైన జాబ్స్ ఎక్కడా ఉండవు ( unless you are doing a job at gun point ). అందుకే కింద ఉన్నటువంటి simplistic వీడియోస్ చూసి జాబ్స్ మానేస్తే, తరువాత regret అయేది మీరే. ఈ వీడియో లో చెప్పినట్లు సక్సెస్ ఎవరి లైఫ్ లోనూ రాసి ఉండదు. ఇష్టమైన పని చేసినంతమాత్రాన సక్సెస్ గారంటీ కాదు. ఇష్టమైన జాబ్ లో తృప్తి ఉండవచ్చు. కానీ ఆ తృప్తిని, సక్సెస్ లేదనే అసంతృప్తి dilute చేస్తుంది.

ఒక రంగం లో పాషన్ లేనివారికంటే ఉన్న వారు సక్సెస్ అవటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ కొన్ని రంగాలలో సక్సెస్ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సినిమా రంగం, ఆటల రంగం. ఇలాంటి రంగాలలోకి పాషన్ ఉంది కదా అని ఎంటర్ అయే కంటే, కొద్దిగా ఇష్టం లేని రోజువారీ జాబ్ చేసుకోవతమే బెటర్
జాబ్ మానేసే నిర్ణయం వయసుపైబడ్డాక తీసుకొంటే, కొత్త కెరీర్ లో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లేటు వయసు లో ఫెయిల్యూర్ ను తట్టుకొనే కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది
తమ జీవిత కాలం లో సక్సెస్ రుచి చూడకుండా చనిపోయే వారు సమాజం లో అత్యధికం గా ఉంటారు. ఏ రంగం లో సైనా అతి కొద్ది మందే సక్సెస్ అవుతారు. అందరూ సక్సెస్ అయితే, దానిని సక్సెస్ అనటం మానేస్తారు. దానిని సాధారణ జీవనం అంటారు. సక్సెస్ లో ఉన్నమజానే అతి కొద్దీ మందిలో ఒకరిగా ఉండటం.అయితే అతి ఎక్కువమంది తాము సక్సెస్ అవుతామని నమ్ముతారు. అంటే అలానమ్మిన వారిలో ఎక్కువ మందికి సక్సెస్ దక్కదన్నమాట!

Remember, life looks greaner on the other side of the river.

ప్రదర్శితం

వృధా..

ఒక్క సారి వెనుదిరిగి చూసుకొంటే…….

…..

బాల్యం వృధా..దౌర్జన్యపు దెబ్బలతో..

కౌమారం వృధా, పెద్దల గద్దింపుల తో..

వలపు వృధా, సాధ్యం కాని తలపులతో..

చదువు వృధా, సంబంధం లేని ఉద్యోగం తో..

ఊరు వృధా,కూటికోసం పోయిన వాళ్ళతో..

ప్రకృతి వృధా,కాలుష్యం వేసిన కాటు తో..

శరీరం వృధా,వాంఛ లు తీరని దురదృష్టం తో..

మనసు వృధా, భౌతికమవుతున్న నీ ఉనికి తో..

ఉనికి వృధా, నీ చావు తో ముగిసే, వృధ్ధాప్యం తో ..

ప్రేమ వృధా, మనసు లోనే కొట్టిన చక్కర్ల తో..

జీవనం వృధా, గమ్యం లేని జీవితం తో..

….కానీ..

ఈ కన్నీరు మాత్రం కాదు వృధా,మనసును తుడిచిన జాలి తో..

ప్రదర్శితం

మన పురాణాలు – Cosmology కాన్సెప్టులూ

1. పంచభూతాలు – gravity (1 భూతం), elctromagnetic ( 2 భూతాలు..electric force, magnetic force), Weak nuclear force ( 1 భూతం), Strong nueclear force ( 1 భూతం).

2. బ్రహ్మాన్డం బద్దలవటం – Big Bang. కోడిగుడ్డు(egg) లో entropy తక్కువగా ఉంటుంది.చక్కగా యూనిఫామ్ గా ఉండే తెల్లసొన దాంట్లో యూనిఫామ్ గా ఉండే పఛ్చసోన. కోడిపిల్ల లో ఎంట్రోఫీ ఎక్కువ వగా ఉంటుంది. వాస్తవం గా బిగ్ బ్యాంగ్ స్థితి లో కూడా ఎంట్రోఫీ తక్కువ గా ఉంటుంది. అంతా organized గా యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. అందుకే దానిని మనవాళ్లు బ్రహ్మాన్డం అన్నారు. బ్రహ్మ గుడ్డు. బ్రహ్మాన్డం బడ్డలయి విశ్వం వచ్చిందని అంటారు. అండ పిండ బ్రహ్మాన్డమనీ అంటారు.

3. ఓం కారం నుంచీ అన్నీ పుట్టటం – string theory.

4. దశావతారాలు- 10 dimensions of string theory.

5. 14 లోకాలు – multiverse

6. శివతాండవం – Vacuum fluctuations

7. అర్ధనారీశ్వర తత్వం – Electrons dual nature as particle and wave.

8. విష్ణునాభి ( బ్రహ్మ అక్కడి నుంచే సృష్టి చేస్తాడు) – Supermassive black holes at the centre of galaxies from where stars and stars planetary systems originated.

9. ఆదిశక్తి – Dark energy?. She created Vishnu, Brahma,Siva. So, from this can we guess dark energy created supermassive blackholes (బ్రహ్మ), galaxy systems(విష్ణువు) and matter through vacuum fluctuations (శివుడు)

10. లయనం – The big rip off, where the atoms of Universe are ripped of into energy and finally energy also vanishes. Siva’s cosmic dance (matter broken to fundamental prticles electrons, positrons etc, and these particles to energy) resulting in annihilation of the universe.

11. Relativity of time: ఒక బ్రహ్మ కల్పం(బ్రహ్మ కు పగలు) = 432 కోట్ల సంవత్సరాలు

Can these 11 similarities be mere coincidence? Do our ancestors know all these things in their good old times. If they know, by what means?by what methods?

ప్రదర్శితం

యుధ్ధం లో మొదట చనిపోయేది ‘నిజం’. రాజకీయాల్లోనూ అంతే..

యుయుధ్ధం లో మొదట చనిపోయేది ‘నిజం’. రాజకీయాల్లోనూ అంతే..

ప్రదర్శితం

రాజకీయ నాయకుడు – Philosophy

-ఒక రాజకీయ నాయకుడికి philisophy తెలియటం వలన వ్యవస్థల నిజమైన అంతిమ లక్ష్యాల గురించిన అవగాహన పెరుగుతుంది.
– అధికారం లో ఉన్న నాయకుడు, ప్రతిపక్షం ఆవశ్యకత ను గుర్తెరిగి రాజ్యం చేస్తాడు. వ్యవస్థ మనుగడకు ప్రతిపక్షం ఎంత అవసరమో మరచిపోడు.అంతిమ లక్ష్యమైన సమాజ హితాన్ని చేరుకొనే మార్గాలలో, ప్రతిపక్షం యొక్క సిద్ధాంతం కూడా ఒక మార్గమేనన్న ఎరుకతో ఉంటాడు.
-వ్యవస్థల పరిధి ఒక తరానికో, గుప్పెడు మనుషుల కో పరిమితమైనది కాదు. అందరినీ, అన్ని తరాల నీ,అన్ని కాలాలనీ దృష్టి లో పెట్టుకొనే big picture attitude తో శాసనాలు చేస్తాడు.తన తదనంతరం ఉండబోయే పరిస్థితులను కూడా పరిగణన లోకి తీసుకొని, తదనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకొంటాడు.
– మంచి చెడుల,న్యాయాన్యాయాల సాపేక్షత గురించిన, గతి శీలత (dynamic and changing) గురించిన అవగాహన తో రాజకీయాలు చేస్తాడు.
-ప్రతిపక్షం లో ఉన్న నాయకుడు, కార్యాచరణ లో అధికార పక్షానికి ఉన్న పరిమితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రవర్తిస్తాడు.
-దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాకూ, స్వల్పకాలిక లక్ష్యాలకూ స్పర్ధ వచ్చినపుడు, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల ప్రాముఖ్యతను దృష్టి లో పెట్టుకొంటాడు.
– ఉన్న మంచి వ్యవస్థలను బలహీన పరిచే చర్యలు చేపట్టడు.
– కొత్త వ్యవస్థలను ప్రవేశ పెట్టేముందు, వాటి లోటుపాట్లను, అంతిమ లక్ష్య సాధనకు వాటి relavance ను దృష్టి లో పెట్టుకొంటాడు.
– రాజ్యం యొక్క పరిమితులు తెలిసిన వాడై ఉంటాడు. ఉదాహరణకు, వ్యక్తుల ప్రయివేట్ ప్రపంచం లోనికి, విశ్వాసాల లోనికి రాజ్యం ప్రవేశించకూడదని గ్రహిస్తారు
– execution కూ rhetoric కూ ఉన్న gap తగ్గిస్తాడు.
– లక్ష్యం గురించే కాక దానిని చేరే మార్గాల గురించి స్పష్టత తో ఉంటాడు (vision).
– సాంకేతికత,టెక్నాలజీ తెచ్ఛే మార్పులను ఉపయోగించుకొంటూనే, అంతిమ లక్ష్యాలను చేరటానికి వాటిని ఎంతమేరకు ఉపయోగించుకోవాలో అవగాహన కలిగి ఉంటాడు. వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ను regulate చేయటానికి వ్యవస్థలను నెలకొల్పుతాడు.
-practical vs impractical, achievable vs inevitable..వీటి మధ్య సాధించాల్సిన బాలన్స్ గురించి idea కలిగి ఉంటాడు.
-జనాల బలహీనతలు, కుల,మత వర్గ భావాల ద్వారా ఓట్లు సంపాదిస్తూనే, అభివృద్ధి ని మరచిపోడు. చివరికి జనాలను వారి బలహీనత ల నుండీ బయట పడేయాలనే ఉద్దేశం కలిగి ఉంటాడు.
-ఒక్క వాక్యం లో చెప్పాలంటే రాజకీయ నాయకుడిని, రాజ నీతిజ్ఞుడిగా మార్చే ముఖ్యమైన దినుసుల లో philosophy ఒకటి.
మన రాష్ట్ర స్థాయి, కేంద్ర స్థాయి నాయకులలో ఎంత మందికి, ఏ మేరకు ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయో మీరే ఆలోచించండి.
నా లిస్ట్ లో అయితే జవాహర్లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్ వంటి వారు మాత్రమే ఉన్నారు.

ప్రదర్శితం

నా ఆదర్శ మానవుడు..మానవి

నా ఆదర్శ మానవుడు…మానవి

—————————————

1.త్యాగరాజు/రాణి అయి ఉంటారు. పక్కవారి కి మేలు చేయటానికి తమ సుఖం వదులుకోవటానికి వెనుకాడరు.

2.తమను తాము ప్రేమించుకొనే దానికంటే ఎక్కువగా కొంతమందినైనా ప్రేమించగలుగుతారు.

3. సొంత డబ్బా కొట్టుకోరు. ఇతరుల గోడు..డబ్బా కాక పోతే..వింటారు.

4. ఆకర్షవంతం గా కనపడాలని అనుకోరు.

5. జీవ కారుణ్యం కలిగి ఉంటారు.

6. ప్రకృతి అందాన్ని ఆస్వాదిస్తారు.

7. తమ ఓటమికి సాకులు వెదకరు. ఓటమి బాధ్యత తీసుకొంటారు.

8. అభద్రతా భావం తో హారర్ స్టోరీ లు ఊహించుకోరు.

9. వారి సాహచర్యం లో ఇతరులకి కూడా నిబ్బరం వచ్చేంత నిబ్బరం గా ఉంటారు.

10. వారి ప్రశాంతత చెదరదు.

11. వారి హాస్యానురక్తి ఇతరులని నవ్విస్తుంది.బాధ పెట్టదు.

12. ప్రాపంచిక విజయాల (డబ్బు, పేరు, అధికారం) వెనుక అతిగా పరుగెత్తరు.

13. ఇతరుల పిల్లలు కూడా తమ పిల్లల వంటివారే అనే ఎరుక తో ఉంటారు.

14. ఇతరులు వారికి చేసిన అన్యాయం వారిని సినికల్ గా చేయటం లో విఫలమవుతుంది.

15.శత్రువు తో మంచి నటించరు

Disclaimer: నా ఆదర్శ మానవుడు నేను కాదు.

ప్రదర్శితం

Sample of primary consciousness

Sample of అద్వైత స్థితి
———————————
Primary consciousness లో thought అనేది dumb down అయిపోయి, ఒక primitive state వస్తుంది అంటారు.

దానినే అద్వైత స్థితి అనీ, సాధారణ భాషలో ‘నేను లేని స్థితి’ (selfless state) అనీ అంటారు. ఈ స్థితిలో మానసికంగా నేను ఉండదు. ఈ స్థితి లోని feeling నే Sigmund Freud , Oceanic Feeling అంటాడు. ఈ సృష్టి తో, విశ్వము తో కలిసిపోయింది ఒక భావన. ఇది, పసి పిల్లల లో, “తమ లో మాత్రమే కలిగే అనుభూతులకీ, బాహ్యప్రపంచ ప్రేరణ వలన కలిగే అనుభూతులకీ తేడా తెలియని స్థితి”, అని ఫ్రాయిడ్ అంటాడు. సాధారణం గా 5 ఏళ్ల వయసు తరువాత మనుషులు ఈ స్థితి నుంచీ బయటకు వచ్చేస్తారు. అప్పుడు మనకీ, బాహ్య ప్రపంచానికీ ఉన్న తేడా మనకి స్పష్టం గా తెలుస్తుంది. కానీ చాలా అరుదు గా, కొంతమంది లో ఈ పసి తనపు వాసనలు అలానే భద్రం గా ఉంటాయి. వారికి ఈ oceanic feeling ( విశ్వఐక్యతా భావం ) పెద్దయినాక కూడా కలుగుతుంది, అంటాడు ఫ్రాయిడ్. ఈ స్థితిలో ఆలోచన పెద్ద గా ఉండదు.

జీవపరిణామం ప్రజారాం ఒక అరవై వేల ఏళ్ల క్రితం మనిషి ఇప్పుడంత ఆలోచించేవాడు కాదు. అప్పట్లో జంతువుల కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచించే వాడు.ఆ స్థితి ని primary consciousness అంటారు. కాలా క్రమేణా మనిషి లోని జన్యుమార్పుల వలన, ఆలోచనలు ఎక్కువై,అవి లేకుండా ఉండలేని స్థితి కి చేరుకున్నాడు.

వీటి గురించి మరి కొంచెం ఇక్కడ:

https://www.quora.com/Is-the-nondual-perspective-real-or-just-group-think-based-on-abnormal-mental-experiences/answer/Frank-Heile?share=1&srid=Xs9v

https://en.wikipedia.org/wiki/Oceanic_feeling

ఈ స్థితి నే UG Krishnamurthi, calamity అనీ, జిడ్డు కృష్ణమూర్తి , process అనీ, అన్నారని నా నమ్మకం.

అయితే ఈ స్థితి లో ఉన్న వారి అనుభూతులు ఎలా ఉంటాయి? Sample దొరుకుతుందా..?

Jiddu Krishnamurthi గారి, Comnentaries on living అనే పుస్తకం లో ప్రతి చాప్టర్ కి ముందూ ఆయన చూసిన ఒక ప్రకృతి సన్నివేశ వర్ణన ఉంటుంది. నాకు అది ఆయన process లో ఉండగా చేసిన వర్ణన అనిపించింది. ఎందుకంటే, థాట్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు ఇచ్ఛే పేరు, ప్రదేశం,ఊరు లాంటి specifics అందులో ఉండవు. కేవలం సహజ సౌందర్య దృష్టి మాత్రమే ఉంటుంది.

మీ కోసం comnentaries on living ఇక్కడ attach చేస్తున్నాను:

Jiddu_Krishnamurt_Commentaries_On_Living_1

Commentaries-on-Living-Part-2

Jiddu_Krishnamurt_Commentaries_On_Living_3

ప్రదర్శితం

మెదడు లో పురుగు

మా ఆఫీసులో ఓ వారం క్రితం జాయినయ్యాడతను. పేరు సుబ్బారావు. చామన ఛాయ గా ఉన్నాడు. అతని చూడగానే నా మైండ్ లో పురుగు తొలవటం ప్రారంభించింది. దానిని ఆపటం కోసం మొదట అతని ముఖ కవళికలు పరిశీలించాను.
..పురుగు ఆగలా..
అతనిభాష సాధారణ హైదరాబాదీ భాషే!
..పురుగు ని ఆపలేకపోయాను..
అతని భాష లో యాస ఏ మాత్రం లేదు
..పురుగు తొలుస్తూనే ఉంది..
“యే జిల్లా నుంచీ మీ పెద్దవాళ్ళొచ్చారు?”, అని అతనిని అడిగాను.
..ఉపయోగం లేదు..
అతని అసలు ఊరి గురించి ఆరా తీశాను..
..ప్చ్.. లాభం లేదు..తొలుస్తూనే ఉంది
లంచ్ టైం లో ఏమితింటాడో గమనించాను
..తొలుస్తూనే ఉంది..
గూగుల్ లో అతని పూర్తి పేరు సెర్చ్ కొట్టాను..,మొదట తెలుగు లో..తరువాత ఇంగ్లిష్ లో..
..ఊహూ..
నాకు తెలిసిన అతని ఫ్రెండ్స్ ని వాకబు చేశాను..
..తొలవటం ఆగలా..
అతని భార్య ఇంటి పేరు తెలుసుకొన్నాను
..పురుగు ని ఆపలేకపోయాను..
ఇక లాభం లేదని పురుగునే చంపటానికి ట్రై చేశాను..
..ఊహూ..నేను చస్తే గానీ ఆ పురుగు చావదు..ఒకసారి పట్టుకొంటే వదిలే పురుగుకాదది..

మొత్తానికి నల్లతోలు సుబ్బారావు వలన నా మైండ్ లోని పురుగు మహిమ మాత్రం తెలిసింది.
ఇంతకీ…. ఆ పురుగేమిటో మీరు గెస్ చేయగలిగారా?
మీరు సరిగ్గా గెస్ చేయగలిగారంటే, ఆ పురుగు మిమ్మల్నీ అప్పుడప్పుడూ తొలుస్తుందని అర్ధం.
సరిగ్గా గెస్ చేయలేకపోతే మీకు గారంటీ గా పురుగుపట్టలేదని అర్ధం.

ప్రదర్శితం

ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా….

   ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ.
సాకీ. కల్లా కపటం కానని వాడా
లోకం పోకడ తెలియని వాడా
| కల్లా కపటం |

ప.      ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

చ.      నవధాన్యాలను గంపకెత్తుకుని
చద్ది యన్నము మూటగట్టుకుని
ముల్లుగర్ర నువు చేత బట్టుకుని
ఇల్లాలును నీ వెంటబెట్టుకుని
| ఏరువాకా సాగారో |

చ.      పడమట దిక్కున వరద గుడేసె
ఉరుముల మెరుపుల వానలు గురిసె
| పడమట దిక్కున |

వాగులు వంకలు వురవడి జేసె
ఎండిన బీళ్ళు ఇగుళ్ళు వేసె
| ఏరువాకా సాగారో |

చ.      కోటేరును సరిజూసి పన్నుకో
యెలపట దాపట యెడ్ల దోలుకో
సాలు తప్పక కొంద వేసుకో
యిత్తనమ్ము యిసిరిసిరి జల్లుకో
| ఏరువాకా సాగారో |

చ.      పొలాలమ్ముకుని పోయేవారు
టౌనులొ మేడలు కట్టేవారు
బ్యాంకులొ డబ్బు దాచేవారు
ఈ శక్తిని గమనించరు వారు
| ఏరువాకా సాగారో |

చ.      పల్లెటూళ్ళలో చెల్లనివాళ్ళు
పాలిటిక్సుతో బ్రతికేవాళ్ళు
ప్రజాసేవయని అరచేవాళ్ళు
| ప్రజాసేవయని |
ఒళ్ళు వంచి చాకిరికి మళ్ళరు
| ఏరువాకా సాగారో |

చ.      పదవులు స్థిరమని భ్రమిసేవాళ్ళే
ఓట్లు గుంజి నిను మరచేవాళ్ళే
నీవే దిక్కని వత్తురు పదవో
| నీవే దిక్కని |

రోజులు మారాయ్! రోజులు మారాయ్!
మారాయ్! మారాయ్! రోజులు మారాయ్!
| ఏరువాకా సాగారో |


“రోజులు మారాయ్”, సినిమా లోని ఈ పాట లో, వహీదా రహమాన్ నర్తించింది. ఆమె మొదటి screen appearance కూడా.ఈ పాట లో ఆమె హావ భావాలు కొంచెం అతి (exaggerated) గా ఉన్నా, ఆ రోజులలో పబ్లిక్ లో డాన్స్ చేసేవాళ్ళు అలానే హావ భావాలు చూపించేవారనుకొంటా! ఈ పాట చాలా popular. ఇందులో ప్రకృతి వర్ణన, వాతావరణ చిత్రణ, రాజకీయ విసుర్లు, సామాజిక చింతన,వ్యవసాయ దారుల పట్ల అభిమానం, అన్నీ ఉన్నాయి. అయినా, దీని లోని కొన్ని పదాల అర్ధం చాలా మందికి తెలియదనిపించి ఈ పోస్ట్ రాస్తున్నాను.


కల్లా కపటం కానని వాడా

లోకం పోకడ తెలియని వాడా

మిగతా సమాజం తో పోలిస్తే, రైతు ఇప్పటికీ ఇలానే ఉన్నాడు.


 

ఏరువాకా సాగారో రన్నో చిన్నన్నా

>  ఏరువాక కి సాగరో , అని రైతుని ఉత్సాహపరుస్తున్నట్లు గా ఉంది.ఏరువాక పౌర్ణమి (జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి-సుమారు గా జూన్ లో వస్తుంది) నుంచీ రైతులు వ్యవసాయ పనులు మొదలు పెట్టే వారు . ఆరోజు ఒక చిన్న ఉత్సవ సభ పెట్టి,ఎడ్లకు పూజ చేసి, తరువాత పనులు మొదలు పెట్టే వారు. దీనిని మామూలు జనాలు “ఈరా పౌర్నం”, అనటం నా చిన్నప్పటి జ్ఞాపకం.


నీ కష్టమంతా తీరునురో రన్నో చిన్నన్నా

పాటలోని ఆశావాదం ఎలా ఉన్నా, వాస్తవం లో కష్టమంతా పెరిగిపోయింది.


నవధాన్యాలను గంపకెత్తుకుని

కొసరాజు మెట్ట వ్యవసాయం గురించి రాసినట్లున్నారు. మాగాణి వ్యవసాయం లో వరివిత్తనాలనే తీసుకొని వెళ్తారు. అప్పటికి అప్పికట్ల లో కాలువలు రాలేదేమో!


చద్ది యన్నము మూటగట్టుకుని

పొలానికి పొద్దున్నే బయలుదేరేవాడు రైతు. అప్పటి కట్టెల పొయ్యిలో పొద్దున్నే భోజనం సిధ్ధం చేయలేరు కాబట్టీ, రాత్రి వండిన అన్నమే మూటగట్టుకొనే వాడు.


ముల్లుగర్ర నువు చేత బట్టుకుని…ములుగర్ర వేరు, చర్నాకోల వేరు. చర్నా కోలకు చివర తాడు ఉంటుంది

 


ఇల్లాలును నీ వెంటబెట్టుకుని


పడమట దిక్కున వరద గుడేసె

మనకి నైఋతీ ఋతు పవనాలతో వర్షాలు మొదలవుతాయి. అవి పడమటి దిక్కునుంచీ వస్తాయి. కాబట్టీ చంద్రుడి చుట్టూ వరద గుడి పడమటి దిక్కులో వేస్తుంది.దీనినే “చంద్రుడి చుట్టూ గూడు కట్టింది”, అని కూడా అంటారు. వరద గుడి అంతే తెలియని వారికోసం ఇక్కడ: వరద గుడి


ఉరుముల మెరుపుల వానలు గురిసె

వాగులు వంకలు వురవడి జేసె


ఎండిన బీళ్ళు ఇగుళ్ళు వేసె


కోటేరును సరిజూసి పన్నుకో…… కోటేరు అంటే నాగలి. నాగలి కర్ర ముక్కు దూలం లా ఉంటె, నాగలి ముక్కు (నక్కు, పలుగు), వంపు తిరిగి నాసికాగ్రం లా ఉంటుంది. అందుకే కోటేరు లాంటి ముక్కు అంటారు.

నాగలిని కాడికి సరిగ్గా మధ్య లో కట్టాలి..


యెలపట దాపట యెడ్ల దోలుకో

ఎలపటెద్దు – కుడి చేతి వైపు ఉండే ఎద్దు.
దాపటెద్దు- ఎడమ చేతి వైపు ఉండే ఎద్దు.


సాలు తప్పక కొంద వేసుకో

నాగటి చాలు లో కొంద వేసుకోమంటున్నాడు…కొంద అంటే ఏమిటో తెలియదు. చాలు లో కొంత విత్తనం వేసుకోమంటున్నాడా..?


యిత్తనమ్ము యిసిరిసిరి జల్లుకో


  పొలాలమ్ముకుని పోయేవారు

  టౌనులొ మేడలు కట్టేవారు

  బ్యాంకులొ డబ్బు దాచేవారు

   ఈ శక్తిని గమనించరు వారు

……. కానీ వాళ్ళే బాగుపడ్డారు.  ఆ సినిమా తీసిన వాళ్ళూ, రాసిన వాళ్ళూ అందరూ ఇలాంటోళ్ళే . ఎవరికి తగ్గ పని వాళ్ళు చూసుకోవాలి గా..


         పల్లెటూళ్ళలో చెల్లనివాళ్ళు

         పాలిటిక్సుతో బ్రతికేవాళ్ళు

         ప్రజాసేవయని అరచేవాళ్ళు

         ఒళ్ళు వంచి చాకిరికి మళ్ళరు

……చాకిరి చేయకపోతేనేం, పైరవీ ల లో చాకిరీ చేసి పైకెదిగారు.


        పదవులు స్థిరమని భ్రమిసేవాళ్ళే

         ఓట్లు గుంజి నిను మరచేవాళ్ళే

         నీవే దిక్కని వత్తురు పదవో

         రోజులు మారాయ్! రోజులు మారాయ్!

         మారాయ్! మారాయ్! రోజులు మారాయ్!

…… పాపం అప్పుడు మారాయ్ అనుకొన్నాడు. ఇ ప్పటి దాకా మారలేదు.

A bit more about the song is here: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-metroplus/her-big-ticket-to-stardom/article17534519.ece

The song itself is here (Telugu):

Inspired by this Telugu song:

In Tamil :

Another Tamil Song (MGR Movie):

In Hindi:

Another Hindi:

 

 

ప్రదర్శితం

ఉచిత సలహా

యారా, ఎంకటేసూ..ఎన్నికలొస్తున్నాయ్ కదా, ఏంటి..మన సైడు, ఈ సారి ఎవరు గెలుస్తారేటి?

వెంకటేశు: తగ్గాపోరు (Tug of war) గా ఉందండీ..రెండు పార్టీ లలో ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పలేం.

డబ్బులు పంచటం మొదలు పెట్టారా?

వెం: ఇంకా లేదండీ..

వాళ్ళు పంచినా , నువ్వు పొరపాటున కూడా తీసుకోమాక..డబ్బు పంచినోళ్ళు రేపు అధికారం లోకి వచ్చాక దోచేస్తారు.

వెం: డబ్బులిమ్మని నేనేమన్నా..అడిగానాండీ..ఆళ్ళే ఇస్తన్నారు..

వాళ్ళు ఇచ్చినా నువ్వు తీసుకోమాక.

వెం:తీసుకోకపోతే శానా రిస్కండీ..

ఇందులో రిస్కేముందీ..నేను తీస్కోనని చెప్పేయటమే..

వెం: తీసుకోకపోతే, ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఆ పార్టీ మనిషినను కొంటారు..ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఈ పార్టీ మనిషిననుకొంటారు. అధికారం లోకి ఎవరు వొచ్చినా తరవాత నా పై కసి తీర్చుకొంటారు..

అలా ఏమీ అవ్వదు లే! నువ్వు తీసుకోమాక.

వెం: అలా ఉచిత సలహా పారేస్తారేటి బాబూ.. నీ కంపెనీ లో నీకు ఇద్దరు బాసు లనుకొందాం..ఆ ఇద్దరి తో నూ నువ్వు మంచి ఇమేజీ మేంటేన్ చేస్తావా లేదా…?

ప్రదర్శితం

“ఆల్-ఇన్-వన్ రచయిత” అనబడు లిఖిత్ ప్రయత్నాల పోరాటాల కథ

లిఖిత్ ఆనందానికి పట్ట పగ్గాల్లేకుండా పోయాయి. తన తండ్రి తనకిచ్చిన పాత డొక్కు బజాజ్ చేతక్ ని అధిరోహించి, దాన్ని కొంచెం అదిలించి,“గాల్లో తేలుతున్నట్లుందే..” ట్యూన్ ని ఈల వేద్దామనుకొన్నాడు. కానీ, ఎదురు గా నడుచుకొంటూ శంకర్ గాడు రావటం తో ఆగిపోయాడు. శంకర్, వీడి బుధ్ధి కొంచెం వంకర!
“ఏరా లిఖిత్, నీ కథ ఏదో ఆ “సాహిత్యం” పత్రిక లో అచ్చయ్యిందంట కదా?  పార్టీ ఇచ్చేయ్!”
“కథ అచ్చైతే అయ్యింది కానీ, పత్రిక వాడు కాసులేమీ పంప లేదు రా. ఓ రెండు నెలలు ఆగు, నా నవల ఒకటి ‘రాగం’ పత్రిక లో రాబోతోంది. అప్పుడు వచ్చిన డబ్బుల తో నీకు పార్టీ ఇచ్చేస్తా!”
“ఏమి నవల రా అది?”
“గొప్ప గొప్ప భావాలనూ, ఆదర్శాలనూ విరజిమ్మే పాపులర్ నవల రా. పేద వాడి ఆకలి గురించీ, మధ్య తరగతి మంద హాసం గురించీ,తెలుగు వారి హిపోక్రసీ గురించీ, జనరంజకం గా రాస్తున్నా. ఎప్పటికైనా వీరేంద్రనాథ్ అంత పాపులరూ, శ్రీ శ్రీ అంత ఆదర్శవంతమూ ఐన రచనలను రాసేస్తా చూడు..ఒక్కసారి పాపులారిటీ వచ్చిన తరువాత డబ్బులే డబ్బులు!అప్పుడు ఒక వోక్స్ వాగన్ కారు కొనాలి . బుజ్జి ముండ అదంటే నాకెంతో ఇష్టం!”
“బాబూ..తెలుగు లో నే రాస్తున్నావా ? ఐతే ఇది రచనలకు కాలం కాదు.అందులోనూ ఆదర్శ రచనలు రాసి డబ్బు సంపాదిస్తాననటం, “తివిరి ఇసుమున తైలం తీయటం” లాంటిది.
“ఆ ఏదో నేనంటే నీకు కుళ్ళు లేవోయ్! సౌదీ లో ఇసుక నుంచీ చమురు తీయటం లేదా..నేనూ అలానే తెలుగు పాఠక లోకం నుంచీ కాసుల నిధిని సంపాదిస్తాను.!”
“సరే, నీ నిధిని అప్పుడప్పుడూ నాకు కూడా కాస్త విదిలిస్తూ ఉండు” అని శంకర్ మెల్లగా జారుకొన్నాడు అక్కడి నుంచీ.
****************
లిఖిత్ సొంత అడ్రెస్ కవర్ తో పాటు తన నవలని పోస్ట్ చేసి వచ్చి పక్కనే ఉన్న పార్క్ లో కూర్చొన్నాడు.
“హమ్మయ్య! తన సాహితీ విజయ యాత్ర కి తొలి అంకం ఇది..ఓ గొప్ప రచయిత అయ్యే లక్షణాలు చిన్నప్పటి నుంచీ ఉన్నాయి తన లో. అందుకే తన తండ్రి ఇంజినీరింగ్ చదవమంటే తను బియ్యే లో చేరాడు. తన తండ్రి ఒట్టి అజ్ఞాని.”ఈ కథలూ కాకర కాయలూ కూడు పెడతాయా!?” అంటాడు. ఎప్పుడూ కూటి గురించిన యావే! ఆయన బాగానే సంపాదించాడా! నగరం లో ఓ రెండు ఇళ్ళూ మూడు సైట్లూ ఉన్నాయా!..అయినా,”కోటి విద్యలూ కూటి కోసమే రా!”అంటాడాయన”.
“తను ఒక్క సారి ప్రసిధ్ధ రచయిత అయ్యాడంటే, అభిమానుల్నించీ ఒకటే ఉత్తరాలు…ఆడ ఫాన్స్ లో ఒక ఇద్దర్నో, ముగ్గుర్నో ఎంచుకొని వారి తో ఇంచక్కా రొమాన్స్ చేయవచ్చు”.
పార్కులో బెంచీ పైన పక్కనే ఒకాయన కూర్చొని ఏదో రాసుకొంటున్నాడు.
“ఏమండీ కథ రాస్తునట్లున్నారు, మీరు రచయితా?”ఆరా తీశాడు లిఖిత్.
“నేను రచయితనే కానీ, ప్రస్తుతం నా ఇంటి వెచ్చాల పద్దులు రాస్తున్నాను”
సాటి రచయితని చూడగానే లిఖిత్ మనసు ఎగిరి గంతేసింది.
“నేను కాబొయే పాపులర్ రచయిత లిఖిత్ ని సార్!”
“నువ్వు విహారి పేరు వినే ఉంటావ్ కదా! అది నా కలం పేరు. మా ఆవిడ, “అనవసరం గా స్టాంప్ ల కీ, కవర్లకీ డబ్బు తగలెడుతున్నారు. అవి కొనక పోతే పౌడర్ డబ్బాలన్నా కొనవచ్చు” అని పోరటం తో నా రచనా వ్యాసంగం మాని వేసి స్కూల్లో పని చేస్తున్నాను.”
“స్టాంపులు దండగని రచనలు మానేయటమేంటి సార్? ఈ సమాజమనే స్టాంప్ మీద మన ముద్ర ను బలం గా గుద్దాలి.కొంచెం నా కథలు చదివి, మీ అభిప్రాయం చెప్తారా?”
విహారి “కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దెరగడు”, అనుకొని, తేలుకుట్టిన వాడిలా మొహం పెట్టి, “ప్రస్తుతానికి సమయం లేదు. తరువాత ఎప్పుడైనా..”,అన్నాడు.
“సరే, అన్నట్లు, మీకు తెలిసిన ఎడిటర్ ఎవరన్నా ఉంటే పరిచయం చేయండి సార్.”
**********
లిఖిత్ నవలను రాగం పత్రిక ప్రచురించ లేదు సరి కదా, రాత ప్రతి ని తిరిగి పంపను కూడా లేదు. అయినా అతను పట్టు వదలని విక్రమారుడి లా పత్రికలకు కథలు పంపుతూనే ఉన్నాడు. కానీ అవన్నీ బ్లాక్ హోల్ లో పడిన కాంతిలా అజా పజా లేకుండా పోయాయి. రచనలు పంపేటప్పుడు స్టాంపులంటించిన సొంత అడ్రెస్ కవర్ పంపటం మానుకొన్నాడు లిఖిత్. అదొక  దండగ!
ఓ రోజు విహారి పార్కులో మళ్ళీ కనపడితే,ఆయన్ను లిఖిత్ బలవంత పెట్టి, ఒక ఎడిటర్ ని పరిచయం చేయమని తీసుకెళ్ళాడు. విహారి వెనుక సీట్లో కూర్చుంటే లిఖిత్ తన స్కూటర్ ని తిన్నగా నడప సాగాడు. రోడ్డు రణరంగం లా ఉంది. వాహనాలను గజి బిజి గా, ఒకరికొకరు అడ్డు పడుతూ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. విహారి, “రోడ్డు మీద ప్రవర్తనే మన సమాజం లో ప్రతిఫలిస్తుంది… స్వార్థం పెరిగిపోతోంది..డబ్బు యావ పెరిగిపోతోంది. ఈ వ్యాపార తత్వం వలనన కూడా నేను రాయటం మానుకొన్నాను” అన్నాడు.
లిఖిత్ గడుసు గా నవ్వుతూ, “మీరు చాలా నిస్వార్ధ మైన వారి లా ఉన్నారు. నాకు మీ ‘ఏ టీ ఎం’ కార్డూ, పిన్ నంబరూ ఇచ్చేయండి సార్” అన్నాడు.
విహారి పెద్దగా నవ్వేసి, లిఖిత్ భుజం మీద తట్టి, “నువ్వు భలే తమాషా మనిషివోయ్!”, అని, మనసులో, “వీడో తింగరి వెధవ లా ఉన్నాడే!” అనుకొన్నాడు.

ఎడిటర్ ‘ఏకాం’బరం గారి ముందు బల్ల కింద దొంతరలు గా వచ్చిన కవర్లు ఉన్నాయి.ఏకాంబరం అనేది ఆయన అసలు పేరు కాదు. పూర్వం ఒక దిన పత్రిక లో ప్రభుత్వాన్ని ఏకుతూ వ్యాసాలు రాసి ప్రసిధ్ధుడయ్యాడాయన. ఆవిధం గా వచ్చింది ఆయనకు ‘ఏకాం’బరం అనే పేరు. తరువాత ప్రభుత్వం ఆ దిన పత్రిక యాజమాన్యం మీద ‘ఇన్ కం ట్యాక్స్’ శాఖ ద్వారా వత్తిడి తెచ్చి ఏకాంబరాన్ని పీకించేసింది. ఇక అప్పటి నుంచీ బుధ్ధి తెచ్చుకొని పెద్ద వారికి అనుకూలం గా నడుచుకొంటూ కాలం నెట్టుకొస్తున్నాడు ఏకాంబరం.
ఏకాంబరం లిఖిత్ ని కూర్చోమనైనా అనకుండా కిందా మీదా చూసి, “మీరు దేని గురించి రాస్తారు?”, అన్నాడు.
“ఆదర్శాలూ, పేదరికం,ప్రేమా, విలువలూ, సంస్కృతీ.. ..”

ఏకాంబరంఒక్కసారి కుష్టు వ్యాధిగ్రస్తుడిని చూసినట్లు ఉలిక్కిపడి, లిఖిత్ ని మధ్య లోనే ఆపేసి, “బాబ్బాబూ, నా ఉద్యోగం ఊడగొట్టకు. మనకు కావలసినవి పత్రిక సర్క్యులేషన్ పెంచే కథలు. అసలే ఈ టీవీ ఛానళ్ళూ, ఇంటర్నెట్టూ వలన సర్క్యులేషన్ పడిపోతూంటే, నీ ఆదర్శాల ఆకలి కథలు వేసుకొంటే, ఈ పత్రిక మూత పడుతుంది. నా ఉద్యోగం ఊడుతుంది.”, అన్నాడు.
“అంటే మీకు మసాలా కథలు కావాలన్న మాట. మీరు కథలని ఎలా సెలక్ట్ చేసుకొంటారండీ?”
“కథ లో పట్టూ, కథనం లో బిగీ ఉండాలి. చదివించే గుణం ఉండాలి.ఈ ఆధునిక కాలం లో, బిజీ జీవితాలలో పాఠకులకి కథలు చదివే తీరిక ఎక్కడుంటుంది? కాబట్టీ కథలు టీవీ యాడ్స్ లా చిన్న గా, పాఠకుడి దృష్టిని కట్టిపడేసేలా ఉండాలి. సింగిల్ కాలం కథలూ, ఒక పేజి కథలూ..ఇలా రాయాలి..చాట భారతాలు రాయకూడదు. .. పాపులర్ కావాలంటే పాప్ కార్న్ సాహిత్యం రాయాలి మరి“, అని ఏకాంబరం తన ముందున్న కవర్ల దొంతరను ఒక్క సారి కదిలించాడు. దాని నుంచీ ఒక పోస్ట్ కార్డ్ బయట కొచ్చి కింద పడింది. “ఈ రాత గాడెవడో తెలివైనవాడు . క్లుప్తం గా ఓ పోస్ట్ కార్డ్ మీద కథ రాసి పారేశాడు. “ఈ వారం కథ” శీర్షిక లో ఈ సారి కి ఇతని కథ ప్రచురిద్దాం”, అని “పోస్టల్ స్టాంప్ ల పై కథలు రాసే రోజులు కూడా వస్తాయి,” అని ముక్తాయించాడాయన.
ఏకాంబరం మాటలు విని అముదం తాగిన మొఖం పెట్టాడు లిఖిత్.
లిఖిత్ ని చూసి ఏకాంబరం,”అలా అని నువ్వేమీ అధైర్య పడ వద్దు బాబూ,మేము అప్పుడప్పుడూ కథల పోటీలు పెడతాం..కానీ ఒక కండిషన్..ఆ పోటీ లకి సరిగ్గా నాలుగు పేజీల పది లైన్ల మూడు మాటలు ఉండే కథలను మత్రమే అనుమతిస్తాం.మాకు పత్రిక లో ఉండే నిడివీ, ప్రకటనల దృష్ట్యా ఇలాంటి కండిషన్లు తప్పని సరి. నువ్వు ఆ పోటీ లో నీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవచ్చు. నీ కథ కి బహుమతి వచ్చినా, నువ్వు రాసినది యధా తధం గా మేము ప్రచురించక పోవచ్చు.సుబ్బి సుబ్బమ్మ అయినట్లు, కొన్ని మార్పులూ చేర్పులూ చేస్తాం.” అన్నాడు. ఏకాంబరం కాసేపాగి, తనలో ఏదో ఆలోచించుకొని, కుర్చీ కి చేరగిలబడి, “ఐనా, సాయంత్రం ఏడు గంటల కి నీ కథల ప్రతులు చూపించు. అప్పుడు నేను సికిందరాబాద్ క్లబ్బులో ఉంటాను. అక్కడికి పట్టుకొని రా, చూద్దాం”,అన్నాడు.
బయటికొచ్చినాక విహారి లిఖిత్ తో, “సాయంత్రం క్లబ్బు లో ఆయనకు ఓ రెండు డ్రింకులు స్పాన్సర్ చెయ్యి..అలా చేయకే నేను దెబ్బ తిన్నాను”, అన్నాడు.
లిఖిత్, “అలా అయితే నేను క్లబ్బుకే వెళ్ళను సార్. ఆంధ్రుల అభిమాన రచయితను అవ్వాలంటే గమ్యమే కాదు, మార్గం కూడా స్వచ్చం గా ఉండాలి”, అన్నాడు.
విహారి, “నీ ఇష్టం. ఏదో కుర్ర వాడివని నాకు తోచిన సలహా చెప్పాను”, అన్నాడు.
**********
లిఖిత్ ఇంటి ముందు సైకిల్ దిగిన శంకర్ లోపలికి వచ్చాడు. “ఏమండీ “ఆంధ్రుల ఆల్-ఇన్ వన్” రచయిత గారూ, నాకు ఇవ్వాల్సిన పార్టీ మాటేమిటి?ఈ పాటికి బాగానే సంపాదించి ఉంటావే!”, అన్నాడు  లిఖిత్ గది లోకొచ్చిన శంకర్ వ్యంగ్యం గా.
“ఏం సంపాదించటం లే! కాయితాలు వృధా! కథలు పంపే కవర్ల డబ్బులు కూడా వృధా! అందుకే ఆ డబ్బులైనా పొదుపు చేద్దామని ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ బ్లాగ్ ల లో కథలు రాస్తున్నా.కానీ, నెట్ లో కూడా చదివే వాళ్ళ కంటే రాసే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు”, అన్నాడు లిఖిత్.
“ఇలా కాదు రా బాబూ, కొడితే ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే కొట్టాలి. నాకు తెలిసిన పబ్లిషర్ ఒకడున్నాడు. నీ రచనల మీద నీకు నమ్మకముంటే, అతని ని కలుద్దాం”
లిఖిత్ తన పాత నవల ప్రతి ఒకటి పట్టుకొని, శంకర్ తో పాటు పబ్లిషర్ పరాంకుశాన్ని కలవటానికి బయలుదేరాడు.
పరాంకుశం ఓ నాలుగు పేజీలు తిరగేసి,”వేద్దాం సార్, ఈ నవల వేద్దాం.ఓ ఐదు వందల కాపీలు వదులుదాం… పదిహేను వేలు ఓకే నా?” అన్నాడు.
లిఖిత్ గుండె ఒక్క సారి ఎగిరి గంతేసిది. కళ్ళ ముందు పదిహేను వేల పారితోషికం కనపడింది. “ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం..”, అని పెద్ద గా పాడబోయాడు.
పరాంకుశం లిఖిత్ ని “రేపు ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వ గలుగుతారా?శంకర్ గారికి ఓ మూడు వందలు కమీషన్ పోతుంది లెండి”అన్నాడు.
“అంటే..ఛీ..వెధవ బతుకు..నా పుస్తకాన్ని నేనే డబ్బు పెట్టి అచ్చు వేసుకోవాలన్న మాట!”
దానికి పరాంకుశం, “లేక పోతే నాకెందుకు సార్ దూల? ఈ రోజుల్లో పుస్తకాలను ఊరికే ఇచ్చినా ఎవరూ కొనటం లేదు. అలాంటిది, ఊరూ పేరూ లేని మీ లాంటి రచయితల పుస్తకాలు ఎవరు కొంటారు? త్వరలో పుస్తకాలు రాయటం అనేది, శిల్పాలు చెక్కటం వంటి ఒక ప్రాచీన కళ అయిపోతుంది. కాబట్టీ, మీ పుస్తకాలను నా డబ్బులతో పబ్లిష్ చేస్తే, చివరికి నా చేతికి వస్తుంది ఒక చిప్ప!” అన్నాడు.
“ఎంత అవమానం..?  ఈ “ఆంధ్రుల ఆల్ ఇన్ వన్ రచయిత”కేనా ఈ పరాభవం? నా కెపాసిటీ తెలియక భ్రమ పడుతున్నాడు ఈ పబ్లిషరాధముడు.”
శంకర్ భరోసా గా, “ఏమీ పర్లేదు లే, మీ నాన్న కొనిచ్చిన స్కూటర్ ఉందిగా! అది అమ్మేయ్!”, అన్నాడు.
**************
పాత స్కూటర్ అమ్మి అచ్చు వేయించిన నవల పది కాపీ లు కూడా అమ్ముడు పోక పోవటం తో,మిగిలిన కాపీలని లిఖిత్ సైకిల్ మీద పెట్టుకొని దానిని తన ఫ్రెండ్స్ కి దానం చేయవలసి వచ్చింది. లిఖిత్ ఫ్రెండ్స్ ఆ నవలని పాత న్యూస్ పేపర్ తో పాటు తూకం ప్రకారం అమ్మి సిగరెట్ ఖర్చులకు వాడుకొన్నారు.
తన పబ్లిషింగ్ ప్లాన్ బెడిసి కొట్టటం తో,లిఖిత్ కి ఏమీ తోచక మళ్ళీ శంకర్ ని ఆశ్రయించాడు. “వాడికైతే అయిడియాలు బాగా తడుతాయి”.
శంకర్ తన ఇంటి ముందు స్కూటర్ స్టాండ్ వేసి, సీట్ పై కూర్చొని, సాలోచన గా శూన్యం లోకి చూచి తల పంకించి, “నువ్వే ఒక పత్రిక పెట్ట రాదూ? దాని నిండా నీ రచనలే వేసుకొని, నువ్వు పాపులర్ అయిపోవచ్చు. ఒక్క సారి పాపులర్ అయిన తరువాత, కుక్కని కొట్టినా డబ్బు రాలుతుంది”
“నాకు కుక్క ని కొడితే రాలే డబ్బు వద్దు. జనాలు నా పుస్తకాల పేజీలు తిప్పితే రాలే డబ్బు కావాలి. నీ అయిడియా బాగానే ఉంది.కానీ ఒక చిన్న లోపం! పత్రిక లో పడే మన రచన పాపులర్ కావాలంటే ముందు పత్రిక పాపులర్ కావాలి. మరి పత్రిక ని పాపులర్ చేయటం ఎలా?”
“అహా.. ఇన్నాళ్ళకి నీ బుర్ర పాదరసం లా పని చేస్తొంది..ఇక ఖచ్చితం గా విజయం నీదే! పత్రిక ను పాపులర్ చేయటానికి పత్రిక పెట్టే ముందుగానే వీర పబ్లిసిటీ ఇస్తే సరి.”
“వీర పబ్లిసిటీ ఎలా ఇస్తారేం..?”
“ఆ ఏముందీ ముందు మన ఫ్రెండ్స్ లో నోటి మాట గా చెబ్దాం..తరువాత..టీవీ లో, ఇంటర్నెట్ లో,  హోర్డింగ్సూ గట్రా..”
“అబ్బో ఇదంతా తడిసి మోపెడవుతుంది..ఏమైనా “ఆంధ్రుల ఆల్ ఇన్ వన్ రచయిత” అవ్వాలంటే ఇలాంటి చిన్న ఖర్చులూ కష్టాలూ తప్పేటట్లు లేవు. ఇదంతా నా భవిష్యత్ కి ఒక ఇన్వెస్ట్-మెంట్ లాంటిది. పైగా ఈ పత్రికల వాళ్ళూ తానా అంటే తందానా అనటం తప్పుతుంది…ఒక కథను హాయిగా మనకిష్టమైనన్ని పేజీలు రాసుకోవచ్చు. మనం రాసిన కథను మార్చే వాడే ఉండడు.”
“సరిగ్గా నా నోట్లో మాట చెప్పావు..కాక పోతే ఓ పది లక్షలు కావాలి. మీ నాన్న ని ఆ ఊరి బయటి సైటు తనది కాదనుకొనమను ”
“అబ్బో.. ఆ పాత డొక్కు స్కూటర్ అమ్మినందుకే మా నాన్న నా మీద గుర్రు గా ఉన్నాడు రా. అయినా,ఒక్క సారి మా నాన్న తో మాట్లాడతా!”    “సరే రా, మీ నాన్న తో మాట్లాడి, రేపు నాతో చెప్పు.ఈ మధ్య రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లోబిజీ గా ఉంటున్నాను.వస్తా మరి“
*********
లిఖిత్ వాళ్ళ నాన్న అహోబల రావు కి వాడి మాటలు విని అరికాలి మంట నోట్లో కొచ్చింది.
“స్కూటర్ ని అమ్మింది కాక, సైట్ అమ్ముతానంటావా? తోలు తీస్తా వెధవా..అయినా కోటి విద్యలూ కూటి కోసమేనోయ్..కథలూ కాకరకాయలూ….”
“..కూడు పెట్టవు..ఇంకా ఆపు నాన్నా, ఈ డయలాగ్ వినీ వినీ బోర్ కొట్టింది”
“కూడు అంటే అన్నం మెతుకులు మాత్రమే కాదు రా బడుధ్ధాయ్..! కూడు అంటే డబ్బూ..దర్పమూ..మీ ఫ్రెండ్ శంకర్ ని చూసి బుధ్ధి తెచ్చుకోరా..మొన్నటి దాకా స్లిప్పర్ లు వేసుకొని, కాళ్ళీడ్చుకొంటూ తిరిగేవాడు..ఇప్పుడు స్కూటర్ కూడా కొనేశాడు.నువ్వూ ఉన్నావ్ ఎందుకు? బంగారమంటి బజాజ్ స్కూటర్ ని అమ్మేశావ్! ఇక పుస్తకాలూ, రచనలూ అన్నావంటే కాళ్ళు విరిచి గాస్ పొయ్యి లో పెడతా. నా స్నేహితుడొకడికి కోఠీ లో బిజినెస్ ఉంది. వాడు దాంట్లో ఓ సూపర్వైజర్ ఉద్యోగం ఇవ్వటానికి ఒప్పుకొన్నాడు.బుధ్ధి గా వెళ్ళి రేపటి నుంచీ ఉద్యోగం చేసుకో. లేక పోతే ఇంట్లో నుంచీ బయటికి నడువ్”, అని హెచ్చరించాడు అహోబల రావు.
“నాన్నా..తరువాత ‘వాసు’ సినిమా లో వెంకటేష్ తండ్రి లా నీ తప్పు నువ్వు తెలుసుకొంటావు..ఎప్పటికైనా ఆంధ్రుల ఆరాధ్య రచయిత ను కాక పోను”, అనుకొన్నాడు లిఖిత్.
*************
“ఒరేయ్ శంకర్, పత్రిక పెట్టటం మనవల్ల కాదు రా! సైట్ అమ్మమంటే, మా నాన్న నాకు బాగా మడ్డి కూడు పెట్టాడు”.
“ఏమీ దిగాలు పడకు రా. ఆ..ఒక అయిడియా..నువ్వే ఓ వెయ్యి పోస్టర్లు అచ్చు వేయించి నగరం అంతా అంటించెయ్ రా! “
“ఎక్కడ అచ్చేయిద్దాం..?”
“ఇంకెక్కడా..! నా ఫ్రెండ్ నరేష్ గాడికి ఒక ప్రెస్ ఉంది లే..మనకైతే తక్కువకే వేస్తాడు. మహా ఐతే ఆరేడు వందలు అవుతాయి..నే మాట్లాడతాలే!ఓ వంద అడ్వాన్స్ కొట్టు ముందు”
“ఒరే.., నువ్వు కమీషన్ నొక్కేయటం లేదు కదా?”
“చ..భలే వాడివి..ఆ పరాంకుశం గాడు ఏదో అన్నాడని..నువ్వు నమ్మేయటమేనా?”
*************
రోడ్ పక్కన, లిఖిత్ తన రాబోయే పత్రిక “అక్షరం” గురించి పోస్టర్ అంటించుకొంటున్నాడు.పక్కనే ఫస్ట్ షో జనాలు ఇళ్ళకు పోతున్నారు. ఇంత లో వెనుక గా ఎవరో కార్ హారన్ మోగించిన చప్పుడు వినపడించి. లిఖిత్ తల తిప్పి చూశాడు. కార్ లో శంకర్ ఉన్నాడు. “పోస్టర్ ల కు  బాగానే మైదా పెడుతున్నావే..రాయి రాయి..”కష్టే ఫలి”,పాపులర్ రచయితవవ్వాలంటే ఇవన్నీ తప్పవు మరి. అన్నట్లు ఈ నెల పదిన నా పెళ్ళి..నువ్వు తప్పకుండా రావాలి”, అని శుభలేఖ లిఖిత్ చేతి కందించి రయ్యిన తన కారు లో బిజీ గా వెళ్ళిపోయారు శంకర్ గారు.
వెనుక గా అతని సైకిల్ స్టాండ్ పై పోస్టర్లు దొంతర గా ఉన్నాయి. ఎన్నిచోట్ల అంటించినా అవి తరగటం లేదు.
“ఈ పత్రిక మాటేమిటో కానీ, ఇవి అంటించలేక తల ప్రాణం తోకకి వస్తోంది”, అనుకొన్నాడు.
“బాబూ ఒక్క సారి ఇలా వస్తా..చిన్న పని.. మా డైరక్టర్ గారు రమ్మంటున్నారు”,ఓ అరవై యేళ్ళ ముసలాయన పిలిచాడు.
“ఏమైన రాసి పెట్టాలా?”
“ఆ అదే అనుకొంటా..”
ముసలాయన సినిమా హాలు ఓనర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు.
“మా పోస్టర్లు అతికించే కుర్రాడు మానేశాడు..పోస్టర్లకు మైదా రాసే పని ఉంది.కిటికీ లోంచీ చూశా.బాగానే రాస్తున్నావ్.రేపట్నుంచీ వచ్చి పని లో  చేరిపో”
లిఖిత్ కి కళ్ళు తిరగ సాగినయ్. వడి వడి గా వచ్చి, పోస్టర్ల దొంతర లాగి పారేసి, సైకిల్ ఎక్కి ఇంటికి పోనిచ్చాడు.
“నాన్నా..రేపు ఆ సూపర్-వైజర్ జాబ్ లో చేరిపోతున్నాను. మీ ఫ్రెండ్ కి చెప్పేయ్”, అన్నాడు లిఖిత్ అహోబల రావు తో.
ఆ విధం గా ఆంధ్ర దేశం ఒక కాబోయే “ఆల్-ఇన్-వన్ రచయిత” ని కోల్పోయింది

ప్రదర్శితం

సెక్స్ యొక్క వ్యాపారీకరణ లో కుటుంబ వ్యవస్థ పాత్ర

యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రాసిన ఒక నవలలో హీరో ఒక క్యాపిటలిస్టు. అతను మొదట “మీసాలూ గడ్డాలూ పర్మనంట్ గా తీసేసే ఒక లోషన్ ని మార్కెట్ లోకి వదిలి ఉచితం గా అమ్ముతాడు. అదే సమయం లో ఓ వందమంది కుర్రాళ్ళ తో ఆ లోషన్ వాడకుండా ఎగ్రీమెంట్ రాయించుకొంటాడు.
ఉచితం కాబట్టీ ఊళ్ళో కుర్రాళ్ళందరూ ఆ లోషన్ వాడి గడ్డాలూ మీసాలూ ఊడగొట్టుకొంటారు. కొత్త కాబట్టీ వాళ్ళకి అది ఒక ఫాషన్ గా అనిపిస్తుంది. ఊళ్ళో కుర్రాళ్ళందరూ మొహం మీద వెంట్రుకలు కోల్పోయిన తరువాత కొన్ని సంవత్సరాలకి, తాను ఎగ్రీమెంట్ రాయించుకొన్న మీసాలూ గడ్డాలూ ఉన్న కుర్రవాళ్ళని ఊళ్ళో తిప్పుతాడు హీరో.
మిగిలిన కుర్రాళ్ళకి కూడా ఈ ఎగ్రిమెంట్ కుర్రాళ్ళ లా గడ్డాలూ మీసాలూ కావాలనిపిస్తుంది. అప్పుడు హీరో ఊళ్ళో కుర్రాళ్ళ మీదకి వెంట్రుకలు మొలిపించే లోషన్ ఒకటి వదులుతాడు. వాళ్ళ దాన్ని హాట్ కేకుల్లాగా కొనుక్కొంటారు.
ఇక్కడ హీరో వ్యాపార రహస్యమేమంటే, “కొరత ఉన్న వస్తువుకి డిమాండ్ ఉంటుంది”. కాబట్టీ మంచి వ్యాపారి కొరతని కృత్రిమంగా నైనా సృష్టించి సొమ్ము చేసుకొంటాడు.
కుటుంబ వ్యవస్థ లేని పాత మంచి రోజులలో, గాలీ నీరు లానే సెక్స్ కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ , ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు దొరికేది.సెక్స్ చేసేటప్పుడు తప్పితే జనాలు దానిని గురించి పట్టించుకొనవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు.

కుటుంబ వ్యవస్థ రావటం తో సెక్స్ కి ఈ వ్యవస్థ బయట కొరత ఏర్పడింది. వ్యవస్థ లో కొంత కాలం ఉండి బోర్ కొట్టిన వాళ్ళకీ, వ్యవస్థ తో అసంతృప్తులకీ ఒక సేఫ్టీ వాల్వ్ లా దేవదాసీ సిస్టమూ, భోగం వాళ్ళూ బయలు దేరారు. మనిషికి కావల్సిన, కొరత ఉన్న, ఏ వస్తువుకైనా ఒక రేటు ఉంటుంది. అలానే వీరికీ ఒక రేటు ఉంది. ఈ విధం గా చాలా తక్కువ స్థాయి లో వ్యాపారమైన సెక్స్, పాశ్చాత్యుల రాక తో, వారి విలువల తో మరీ రోడ్ సైడ్ బిజినెస్ గా మారింది.
కుటుంబ వ్యవస్థా, కుల వ్యవస్థా కలిపి 90% ప్రేమలు విఫలమయ్యేటట్లు చేశాయి. మన సమాజం లో అధిక భాగం ఒకానొక సమయం లో unrequitted love తో బాధ పడిన వారేననటం లో అతిశయోక్తి లేదు.  సెక్స్ అందకుండా పోవటం వలన దానికి ఒక ఊరించే స్వభావం వచ్చి, యువత తన సమయాన్ని దాని గురించి ఆలోచించటంలోనే వృధా చేసుకొంటోంది. కొంత మంది యువకులు చేసే యాసిడ్ దాడులలో ఈ “సెక్స్ కొరత” పాత్ర కాదనలేనిది.
అమెరికా, జపాన్ లాంటి దేశాలలో కొన్ని బార్స్ లో అమ్మాయి కబుర్లు చెబితే ఒక రేటు, మందుపోస్తే ఒక రేటు, ముట్టుకోనిస్తే ఒక రేటు ఉంటాయి. ఫోన్ లో మాట్లాడితే వేరొక రేటు. మొత్తానికి, “గాలిపీల్చటం లా, నిద్రపోవటం లా ఎంతో సహజమైన సెక్స్”, ని ఒక మ్యూజియం లో వస్తువు లా చేసి దానికి రుసుము వసూలు చేస్తున్నారన్న మాట. ఇక వ్యాపార ప్రకటనల లో సెక్స్ ఉపయోగించే సంగతి అందరికీ తెలిసిందే.
సినిమాలూ, నెట్టూ, టీవీ ల లో సెక్స్ అమ్మకం సంగతి చెప్పనక్కరలేదు.సినిమాలలో నటీమణులు పిక్క చూపించటానికో రేటు, జబ్బ చూపించటానికింకో రేటు, సంపదలు చూపించటానికిక్నో రేటు. శరీరసౌష్టవం ఉన్న కొంత మంది తారలు, తాము అంతా చూపించటానికి ఇంత రేటు అని అంటారు, పశువుల మార్కెట్లో పొదుగుని బట్టి గేదే ని కొన్నట్లు. వర్తమానం లోనే కాక వారి అంగాలకి భవిష్యత్తులో కూడా రేటు కట్టే ఇన్స్యూరెన్సులు పశువుల మార్కెట్ కి కూడా అందనంత నీచం గా ఉంటాయి.

సెక్స్ బొమ్మలూ, ఉపకరణాలూ మొదలైన వాటి మార్కెట్ కొన్ని బిలియన్ డాలర్లలో ఉంటుంది. పరిస్థితి ఎంత దాకా వెళ్ళిందంటే, పడమట్లో కొందరు కుర్రాళ్ళూ పెళ్ళి కంటే ఈ చూసే సెక్సే బాగుందని పెళ్ళి చేసుకోరంట!
జీవకోటి కి దేవుడి వరమైన, ఎంతో సహజమైన, సెక్స్, మనిషి పెట్టుకొన్న వ్యవస్థల వలన ఇప్పుడు మనిషిని ఒక ఆట బొమ్మను చేసి ఆడిస్తోందన్న మాట!  ఒకప్పుడు మనిషి ఆలోచనలలో చాలా తక్కువ చోటు ఉన్న సెక్స్ కి ఇప్పుడు మనిషి ప్రతి పది నిముషాలకీ (?) దానిని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండ లేనంత ప్రాముఖ్యత(?) వచ్చింది.

జంతువులు సెక్స్ గురించీ, సెక్స్ సామర్ధ్యం గురించీ టెన్షన్ పడతాయంటేనె మనకి నవ్వు వస్తుంది. కానీ మనిషి తన సామర్ధ్యం గురించి పడే టెన్షన్ అంతా ఇంతా కాదు . ప్రధానం గా దీనిని సొమ్ము చేసుకొనేటందుకు సెక్సాలజిస్టులు బయలుదేరారు. సెక్స్ సామర్ధ్యం గురించి జనాలలో “బెంచ్ మార్క్స్” సృష్టించి వారిలో “నేను ఆనందించటం లేదేమో 😦 !” అనే అనుమానాలను రేకెత్తించి, మళ్ళీ పోగొట్టటం మొదలెట్టారు :-). అనుమానం రేకెత్తించేటప్పుడూ డబ్బు చేసుకోవచ్చు..పోగొట్టేటప్పుడూ డబ్బు చేసుకోవచ్చు.జబ్బుల పేరుతో డబ్బులు గుంజవచ్చు.

పాత తరాల లో ఒక వయసు అయిన తరువాత వారు graceful గా తమ వయసును అంగీకరించి ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై మనసు మరల్చే వారు. ముసలివారు అవటం చాలా సహజ మైన విషయం కదా! కానీ వ్యాపారం దాన్ని కూడా సొమ్ముచేసుకొంటుంది. ఇప్పుడు, వయాగరాల వంటి మాత్రలు మనుషులు తమ పై బడ్డ వయసును అంగీకరిచకుండా చేస్తున్నాయి. ఎంత కాలమైనా పడుచువాడిగా ఉండి, తమ మగతనానికి కూడా, “తలకి హయిర్ డై వేసినట్లు”, పూతలు పూస్తున్నారు!మహిళల సౌందర్య సాధనాల పిచ్చి కూడా ఈ పరిధిలోకే వస్తుంది.

మానవ సంబంధాల లో కూడా సెక్స్ పరోక్షం గా కమర్షియలైజ్ అయింది. ఒకతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆమెకి ఖరీదైన గిఫ్ట్ లు  ఇస్తే కానీ సంతోషం గా ఉండదు. ఆమె సంతోషపడితే గానీ ఆమెపక్కకి చేరి మురిపెం తీర్చొకోవటానికి కుదరదు.

మొత్తానికి కుటుంబ వ్యవస్థా, వ్యాపారమూ కలిసి, ఎక్కడ చూసినా అందమైన అమ్మాయిలూ అబ్బాయిలూ ఉన్న మన సమాజాన్ని,నడి సముద్రం లోని నావికుని లా, “water water everywhere, but no drop to drink” అని అనిపించేటట్లు చేశారు!
అయితే ఈ సెక్స్ యొక్క వ్యాపారీకరణ కు పరిష్కారమేమిటి అంటారా? చాలా సింపుల్…మనం అర్జంట్ గా ఆది మానవులు గా మారిపోవటమే! 🙂  😦

ప్రదర్శితం

ఈ నాటి కుటుంబ వ్యవస్థ మగవాళ్ళ కి వరమా? శాపమా?

కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడాలంటే దాని మూలాల లోకి పోవాలి. కాబట్టీ కొంచెం ఓపిక పట్టండి..
మనిషి ప్రాచీన కాలం లో జంతువులాగానే జీవించే వాడు. మందలు మందలు గా ఉండే జంతువుల లా నే మనుషులు కూడా గుంపులు గుంపులు గా జీవించే వారు.మనిషి కోతి జాతినుంచీ పరిణామం చెందాడనేది జీవ పరిణామ సిధ్ధాంతం ప్రకారం తెలిసిన విషయం. జంతువు ల లో స్త్రీ పురుష సంబంధాలు many to many గా ఉండేవి. ఒక ఆడ జంతువు అనేక మగ జంతువు ల తో మైధునం జరిపేది. అలానే ఒక మగ జంతువు అనేక ఆడ జంతువుల తో! వాటికి వావి వరుసలు ఉండేవి కాదు. క్షీరదాలన్నీ తమకు పుట్టిన జంతువులతో మైధునం జరుపుతాయి. అలానే ఒకే జంతువు కి పుట్టిన ఆడ మగా జంతువుల మధ్య కూడా మైధునం జరిగేది. మైధునం విషయం లో ఆడ మగా మధ్య ఒక తేడా ఉండేది. ఆడ జంతువు కొన్ని కాలాల లో మాత్రమే పరిమితమైన మగ జంతువుల తో మైధునం జరిపేది. దానికి అండం విడుదల ఆ కాలం లో మాత్రమే జరిగేది. కాబట్టీ, అది తన అండాన్ని, మగ జంతువులలో తనకోసం పోటీ పడి గెలిచిన జంతువు కి సమర్పించుకోవలసి వచ్చేది. అంటే మగ జంతువులలో powerful జంతువు మాత్రమే మైధునానికి అర్హత పొందేది. ఈ ప్రవర్తన క్రమం గా జన్యువులలో నిక్షిప్తమై rule of attraction గా తయారయింది. మనుషులలో కూడా ఆడవారు హోదా డబ్బూ ఉన్న వారిని ఇష్టపడటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం!
మనిషి homosepian గా మారే దశ లో రెండు ముఖ్యమైన జన్యు మార్పులు జరిగాయి. ఒకటి మనిషిలో selfish gene ఏర్పడటం. దీని వలన మనిషికి “ఆలోచనలూ, జ్ఞాపకమూ, అంతరాత్మ ” ల తో కూడిన ఒక centre ఏర్పడింది. ఈ centre నే నేను లేక అహం అన్నారు. రెండవ జన్యు మార్పు “మనిషి లో ఇతర మనుషుల తో భావోద్వేగ సంబంధాలను పటిష్టపరిచే భావోద్వేగ సున్నితత్వం” ఏర్పడటం.

ఈ రెండు మార్పుల వలనా మానవ సంబంధాలలో తీవ్రమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఒక జంతువు తనకు పుట్టిన పిల్ల జంతువు ని maternal instinct తో సాకుతుంది. కానీ ఆ పిల్ల జంతువు పెద్దదైన తరువాత, దాని తల్లికీ , దానికీ ఏ విధమైన మాతృత్వ సంబంధమూ ఉండదు. ఆ రెండూ మైధునం కూడా చేస్తాయి.  జంతువు ల లో మాతృత్వం అనేది ఎక్కువ గా instinct గానూ, తక్కువ గా భావోద్వేగపరం గానూ ఉంటుంది. పై పెచ్చు వాటి లో జ్ఞాపకమూ, ఆలోచన, చేతనా, అంతరత్మా లేక నేను అనేవి ఉండవు. కాబట్టీ పిల్ల జంతువు పెద్దది అయినపుడు దానిలో దాని తల్లి జంతువు కి వేరొక, “వయసు లో ఉన్న జంతువే” కనపడుతుంది కానీ, తన మాతృత్వపు భావోద్వేగపరమైన బిడ్డ కనిపించదు.(అయితే కొన్ని ఆడ జంతువులు సమూహం లో పుట్టిన మగ జనంతువులను దూరం గా తరిమేస్తాయట. ఈ విధం గా ఇన్సెస్ట్ అనేది జరగదు. ఆయా జంతు జాతులలో ఇన్సెస్ట్ జరగకపోవటం వలన జన్యుపరం గా దృఢమైన వారసత్వం సంక్రమిస్తుంది (ఇన్సెస్ట్ వలన ఎందుకు వీక్ అవుతాయనే ప్రశ్నకు జెనెటిక్స్ క్లియర్ గా సమాధానం చెబుతుంది..suppressed allelle..dominant allelle etc) . వాటి సర్వైవల్ బాగుంటుంది. ఆవిధం గా వావి వరుసల అంకురార్పన evolutionary behavior ద్వారా జరిగింది. )
కానీ మనిషి లో బిడ్డను పెంచిన చిన్నప్పటి తీవ్రమైన మాతృత్వపు భావోద్వేగాలు జ్ఞాపకం లో భాగమౌతాయి. తద్వారా మనిషి యొక్క “నేను” లోనూ, మనిషి వ్యక్తిత్వం లోనూ భాగమౌతాయి. మనిషి ఈ భావోద్వేగాలనుండీ బయటపడి తన బిడ్డను, వేరొక వయసొచ్చిన మనిషి గా చూడలేదు. దీని వలన మనిషి తన వారసులనూ, బిడ్డలనూ పెద్దయిన తరువాత కూడా బిడ్డలు గా పెంచటం నేర్చుకొన్నాడు.
గుంపులు గా కలిసి ఉన్న మనుషులలో ఈ విధం గా వారసులను పెంచటం మొదలవ్వటమే కాక వారిని తమ ఉనికికీ, తమ జాతికీ extensions గా గుర్తించటం మొదలయింది. ఇదే సమయం లో స్త్రీల రుతు చక్రం దాని seasonality ని కోల్పోయి periodic గా మారింది. దీని వలన స్త్రీలకి జంతువు ల లో కంటే మగవారి తో సంబంధాల విషయం లో degree of freedom పెరిగింది.

బిడ్డల విషయం లో జంతువుల నుంచీ మనిషి వరకూ జరిగిన పరిణామమే, ఒకేతల్లి బిడ్డల విషయం లోనూ జరిగింది. ఈ విధం గా పెద్ద వారికీ బిడ్డలకీ, ఒకే తల్లి బిడ్డలకీ మధ్య దాంపత్య సంబంధాలు నిషిధ్ధమయ్యాయి. “జన్యుపరం గా ఒకే రక్తం లో సంబంధాలు నాసి రకమైన పిల్లలను కలిగించటం వలనకూడా ఈ దాంపత్య సంబంధాలను వివిధ సంస్కృతులు నిషేధించాయి”, అనే వాదన ఒకటి ఉంది.  కానీ సంస్కృతులు “జన్యు పరం గా నష్ట దాయక మైన మేనరికం”, మొదలైన సంబంధాలను ఆమోదించాయి. కాబట్టీ ప్రాచీన సంస్కృతికి, “ఈ నష్టాలను దృష్టి లోఉంచుకొని, ఆయా సంబంధాలను నిషేధించే విజ్ఞానం ఉంది” అనిపించదు.
మొదట ఒక్కో ఆడదీ అనేక మగవారికి బిడ్డలను కనేది. మగవారు తమ బిడ్డలు ఎవరో కూడా పట్టించుకొనే స్థితి ఉండేది కాదు. అమ్మ యొక్క అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ బిడ్డలను సాకేవాడు. ఎందుకంటే ఒక ఆడ దానికి అనేక మగవాళ్ళు బిడ్డలను కనే వారు. అదే మగవాళ్ళు మిగిలిన ఆడవారికి కూడా బిడ్డలను కనే వారు. అందుకే anthropology ప్రకారం “మేన మామ” అనేది నాన్న అనే దానికన్నా పురాతన మైన సంబంధం.
మనుషుల అంతశ్చేతన ఏర్పడి “తన” అన్న భావన కలగటం మొదలుపెట్టిన తరువాత, మనిషి “తన” పిల్లలను కూడా గుర్తించటం మొదలు పెట్టాడు. అయితే ఒక్కోసారి తన పిల్లలను కూడా  గుర్తు పట్టటం కష్టం కావచ్చు. పిల్లల పోలికలన్నీ తల్లివే అయి ఉండవచ్చు. దీని వలన వేరే మగ వాడి పిల్లలను కూడా తన పిల్లలే అనే భ్రమ లో ఉండవచ్చు. పైగా తన పిల్లలను మిగిలిన పిల్లలతో కలిపి ఆదది పెంచటం వలన వారి మనుగడ కి నష్టం ఉండవచ్చు. వీటన్నిటి దృష్ట్యా మగవాడు ఆడ దానితో కలిసి కుటుంబం అనే ఒక వ్యవస్థ ని ప్రారంభించాడు.

ఆడ వారు ప్రకృతి స్వభావ రీత్యా తమ అండాన్ని ఒక short listed mate తోనే పంచుకోవాలి. కాబట్టీ ఆడవారు ఒకే సమయం లో అనేక సంబంధాలు కలిగి ఉండే వారు కాదు. కానీ మగవాడికి ఉన్న అపరిమితమైన వీర్య కణాల దృష్ట్యా అతను కుటుంబం లోనే ఉంటూ అనేక ఆడ వారి తో సంబంధాలు కలిగి ఉండేవాడు.
సమాజం లోని అధికార సంబంధాలకు (power equations) అతీతం గా ఇది జరిగేది. కాలమాన పరిస్థితులని బట్టి మానవ సమాజాల్లో ‘మాతృస్వామ్యం’ లేదా ‘పితృ స్వామ్యం’ ఉంటూ ఉండేది. సాధారణం గా యుధ్ధాలు లేని స్థిరమైన సమాజాలలో మగవాడి అవసరం అంతగా ఉండేది కాదు. అలాంటి సమాజాలలో,  పిల్లలను కనటానికి ఉండే ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా మాతృస్వామ్యం అమలు లో ఉండేది. యుధ్ధాలు ఉండే అస్థిర సమాజం లో మగ వారి దేహ దార్ఢ్యానికి ఉండే ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా, ఆడు వారికి ఉండే రుతు చక్రం, గర్భదారణలనే పరిమితుల దృష్ట్యా పితృస్వామ్యం అమలులో ఉండేది.
వ్యవస్థ మాతృస్వామ్యమైనా, పితృస్వామ్యమైనా మగవారు ఒకే సమయం లో అనేక ఆడ వాళ్ళ తో సంబంధాలు కలిగిఉండే వారు.ఆడవారు ఒకే సమయం లో ఒకే సంబంధం కలిగి ఉండే వారు. ఇది ఆడ మగా ప్రకృతులలోని వైరుధ్యం వలన జరిగేది. ఒకప్పటి కేరళ వంటి మాతృస్వామ్య సమాజం లో కూడా మగ వారు బహు భార్యత్వం కలిగి ఉండేవారు.

పాతకాలం లో ఆడవారిలో మైధున ప్రక్రియ కీ గర్భధారణకీ విడదీయ రాని సంబంధం ఉండేది. ఇక ఆధునిక కాలానికి వస్తే contraceptives వలన మైధునానికీ, గర్భధారణకీ ఉన్న సంబంధం తెగిపోయింది. దీని వలన ఆడ వారు sensual pleasure ని కొత్త కోణం నుంచీ కొత్త attitude తో చూసే అవకాశం మొదలయింది. పాత కాలం నుంచీ ఆడవారి లో సెక్స్ కీ భావోద్వేగ అవసరాలకూ ఉన్న లంకె క్రమం గా తెగిపోతోంది. ఆధునిక ఉద్యోగాలలో ఆడవారు కూడా మగవారికి ధీటుగా మనగలగటం వలన, ఆడ వారికి ఉండే  dependency లాంటి లక్షణాలు తగ్గి, తద్వారా కూడా సెక్స్ కీ భావోద్వేగానికీ ఉన్న లింక్ నెమ్మదిగా బలహీన పడుతోంది. మనం పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ trend ని బాగా చూడ వచ్చు. మన దేశం లో కూడా ఈ trend అనతి కాలం లోనే వస్తుంది.అయితే  మగా ఆడా నైజాలలో ఉన్న జన్యుపరమైన తేడాలు మాత్రం మార లేదు. ఉదాహరణ కి మగవారి సెక్సువాలిటీ ఎక్కువ గా దృశ్య సంబంధమైనది. ఆడ వారి సెక్సువాలిటీ దృశ్యసంబంధమైనది గా ఇంకా మారలేదు. అలా మారాలంటే, ఆడవారి లో యాదృచ్చిక జన్యు మార్పులు జరగాలి.

సెక్స్ డ్రైవ్ లో ఆడ వారికీ మగ వారికీ తేడాలు ఉన్నాయి. ఇందుకు ముఖ్య కారణం టెస్టోస్తిరాన్, ఈస్ట్రోజెన్ వంటి హార్మోన్ లూ, తద్వారా బ్రెయిన్ కెమికల్స్ లో వచ్చే మార్పులూ. ఈ రెండు కారణాలే ఆడ వారిలో ఎక్కువ భావోద్వేగానికి కారణమౌతాయి.

ఇక మన చట్టాల విషయానికి వస్తే, భారత దేశం లో, సమతూకం ఉన్న, అన్ని  nuances  నీ పరిగణన లోకి తీసుకొని చేసే, చట్టాలు చాలా తక్కువ. దుర్వినియోగ పరచటానికి అవకాశం ఉన్న చట్టాలు ఎక్కువ.  మన బండ చట్టాల వలన స్త్రీలకి రిజర్వేషన్ లతో పాటు, నిరంకుశమైన చట్టాల అండ దొరుకుతోంది. గృహ హింస లాంటి చట్టాల వలన భార్య తో సఖ్యత లేని మగాడు బిక్కు బిక్కు మంటూ బతక వలసిన పరిస్థితి
రాబోయే రోజులలో స్త్రీ లు కేంద్రం గా ఒక ఆధిపత్య వర్గం ఏర్పడబోతోంది. ఇక ఆఫీసులలో sexual harrasment rules గురించి చెప్పనవసరం లేదు.
మన న్యాయ వ్యవస్థ ఆడది వివాహేతర సంబంధం కలిగి ఉంటే, దాని బాధ్యత ను మగవాడి సమర్ధత మీదకి తోస్తుంది. అదే మగ వాడు వివాహేతర సంబంధం కలిగి ఉంటే విడాకులివ్వ వచ్చునంటుంది!
ఒకప్పుడూ ధైర్యమూ, సాహసమూ ఆభరణాలు గా కల మగవాడు, ఇప్పుడు ఇంటికీ, నౌకరీకీ పరిమితమవ్వాల్సి వస్తోంది. అనేక సంబంధాలు కలిగి ఉండటం అనేది మగాడి ప్రకృతి సిధ్ధమైన లక్షణం. కుటుంబ వ్యవస్థ ఆ లక్షణాన్ని అణగదొక్కి మగ వాడిని కుడేలయ్యేటట్లు చేసింది. నేటి కుటుంబ వ్యవస్థ లోని ఏక పత్నీత్వం లాంటి రూల్స్ పూర్తిగా ఆడవారి స్వభావానికి అనుకూలమైనవే! అదేమంటే “ఆడ వారూ వేరే మగ వాళ్ళ తొ తిరిగితే?” అనే ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ ఈ ప్రశ్న రావటానికి మూల కారణం ఆడా మగా సమానత్వం అన్న ఊహ. ఆడ వారి నైజమూ మగవారి నైజమూ ఒకటి కావు. కాబట్టీ ప్రవర్తన లో ఇద్దరి మధ్య సమానత్వాన్ని ఆశించకూడదు. ప్లేటొ చెప్పినట్లు,” సహజం గా సమానత్వం లేని చోట దానిని రుద్దటమే అన్నిటికన్న పెద్దదైన అసమానత్వం”. అయితే, దీని అర్ధం “సమాజం ఆడా మగా ఇద్దరికీ సమానమైన గౌరవం ఇవ్వకూడదని కాదు”.సెక్స్ పట్ల మారుతున్న స్త్రీల attitude కి అనుగునం గా వారు కూడా భావోద్వేగ ఝంజాటం లేని అనేక సంబంధాలను (no strings attached relations) కోరుకోవచ్చు. అడ్డు చెప్పటానికి ఎవరికీ అధికారం లేదు.

ప్రకృతి అసమానత ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. మన సమాజమూ, సం స్కృతీ సమానత్వం అనే ఆదర్శాన్ని ప్రతిపాదిస్తాయి. ఈ సమానత్వ సిధ్ధాంతానికి మూలం మన లోకం లో ఉన్న అసమానతలో ఉంది. fundamental గా ప్రకృతి సపోర్ట్ చేయని ఏ ఆదర్శమైనా కొంత కాలం తరువాత వీగిపోతుంది. సమాజమూ, సంస్కృతీ ప్రతిపాదించే ఆదర్శాలు ప్రకృతి విరుధ్ధమైనవైతే అవి కూడా కొంత కాలానికి fail అవుతాయి.ప్రకృతి మద్దతు ఉన్న వావి వరుసలూ మొదలైన కుటుంబ విలువలు (ఈ వావి వరుసలు ప్రకృతి పరం గా ఎలా ఏర్పడ్డాయో ఈ వ్యాసం లో ముందు చర్చించాం) కాల పరీక్షకి నిలబడ్డాయి.కుటుంబ వ్యవస్థ లో (సమాజం లో కూడా) కాల పరీక్షకి నిలబడలేని విలువ “సమానత్వం”.
ఏదైనా ఒక electronic system ని తీసుకొంటే master and slave అనే components ఉంటాయి. మాస్టర్ నిర్ణయాలు తీసుకొంటుంది. స్లేవ్ అమలు పరుస్తుంది.  ఒక system లొ అన్ని కాంపొనెంట్సూ మాస్టర్లైతే, ఆ సిస్టం ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు నిర్ణయాలను అమలుపరిచే components ఉండవు. అన్ని components స్లేవ్స్ అయినా సిస్టెం పని చేయదు. అలానే ప్రజాస్వామ్యం లో అందరూ సమానమే అయినప్పటికీ, అందరూ కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకొనే ఒక పాలకుడిని ఎన్నుకొంటారు. కాబట్టీ ఇక్కడ కూడా మాస్టర్, స్లేవ్ విధానం ఉంది. అందరూ సమానమనే సామ్యవాదం దానిని ఆచరణ లో చూపించలేక కూలిపోయింది. కుటుంబం లో కూడా మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ లు తప్పని సరి. ఒక్కో కాలం లో , వ్యవస్థ లో ఆడవారు మాస్టర్స్ గా ఉంటే (మాతృస్వామ్యం), వేరే కాలాలలో మగవారు మాస్టర్స్ గా ఉన్నారు. కానీ ఆధునిక కుటుంబ వ్యవస్థ ఆడా మగా సమానమంటుంది.  కానీ దీనివలన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం లో స్పర్ధలు వస్తాయి. వ్యవస్థ ముందుకు పోదు. కొన్ని విషయాలలో భర్త మాస్టర్ అనుకొని, ఇంకొన్ని విషయాలలో భార్య మాస్టర్ అనుకొన్నా, ఏ విషయం లో ఎవరు మాస్టరో చెప్పేది ఎవరు? ఒకే విషయం లో భార్యా భర్తా మాస్టర్ కావాలనుకొంటే దానిని పరిష్కరించేది ఎవరు, ముఖ్యం గా పెద్దల మాట వినని ఈ కాలం లో? కాబట్టీ సమానత్వ ఆదర్శం కుటుంబ వ్యవస్థ యొక్క executive efficiency ని దెబ్బ తీస్తోంది. చివరికి ఇది కుటుంబ వ్యవస్థ క్షీణించిపోవటానికి దారి తీస్తుంది.  సమానత్వం కాకుండా మళ్ళీ మాతృస్వామ్యం వస్తే, మగవాళ్ళు ఏడ్చినా, కుటుంబ వ్యవస్థ ఆయుర్ధాయం కొంత పెరగవచ్చు.

ఒక పెళ్ళాం, ఒకరో ఇద్దరో పిల్లలూ. సంసారం లోని ఆనందం తగ్గినతరువాత కూడా మగవారు అందులోనే కునారిల్ల వలసి రావటం వలన కుటుంబాలు నిరాసక్తం గా నిస్సారం గా తయారయ్యాయి. ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ మగ వారి సహజ స్వభావాని కి విరుధ్ధమైన అనేక డిమాంద్స్ ని చేస్తోందీనాడు. ఇంటిపనీ, బయటి పనీ అన్నీ మగవాడే చూసుకోవలసిన పరిస్థితి! అన్ని పనులూ చేసినా ఇంట్లో గౌరవం లేని దుస్థితి. “నేనూ ఉద్యోగాలు చేసి సాధించగలను”, అనే ఆడవాళ్ళ ego కి మగవాళ్ళు బలికావలసి వస్తోంది. ఆడవాళ్ళ మధ్య ఉద్యోగాల విషయం లో ఉండే peer pressure కి మగ వాళ్ళు మూల్యం చెల్లించాలి! పిల్లలను తాత, బామ్మల దగ్గర వదిలేయటం, creche ల లో పారేయటం వంటి మాతృత్వ స్వభావ విరుధ్ధమైన అనేక పనులను ఈ రోజు ఆడవారు చేస్తున్నారు! పైగా కుటుంబ జీవితానికీ, ఉద్యోగానికీ తెగ న్యాయం చేస్తూ రెండింటినీ తెగ balance చేస్తున్నామంటూ ఫోజులు!
కానీ పిల్లల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా మగవాడే సర్దుకుపోవలసి వస్తోంది.
పాశ్చాత్య దేశాలలో లా అనేక విడాకులూ అనేక పెళ్ళిల్లూ (ఏక కాలం లో కాదు) చేసుకొనటం వలన సమస్య పెద్దవాళ్ళ స్థాయి లో తగ్గవచ్చేమో కానీ, పిల్లలు అన్యాయమైపోతారు. ఒకే కుటుంబం లో ఉంటూనే భార్యా భర్తా ఎవరి సంబంధాలు వారు వెతుక్కోవటం ఉంది. కానీ దీనిలోనూ అనేక భావోద్వేగ పరమైన సమస్యలూ, అసూయా ద్వేషాలూ ఉన్నాయని పడమటి దేశాల అనుభవాలు తెలుపుతున్నాయి. కుటుంబమే లేక పోతే పిల్లల మనుగడా, తద్వారా మానవ జాతి మనుగడా ప్రశ్నార్ధకం.అలా అని,( మనిషికి పెరిగిన నాగరికతా, ఆలోచనల దృష్ట్యా,) కుటుంబాలు లేని ఆది మానవుల స్థితికి వెనక్కి వెళ్ళటమూ అసంభవమే!
పెళ్ళి చేసుకోని వ్యక్తుల జీవితాలలోని ఒంటరి తనం తెలిసిందే!

ఏదేమైనా రాబోయే తరాలలో ని మగ వారికి నేనిచ్చే సలహా పెళ్ళి చేసుకోవద్దనే. దానికంటే చాలా స్వేచ్చకలిగి ఉండి, అడపా దడపా ఉండే ఒంటరి తనాన్ని మేనేజ్ చేయటం చాల ఈజీ! వారసులు లేరనే బెంగ మాటంటారా? కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగి పోతోంది! పెట్టుబడి దారీ వ్యవస్థ మరణ శయ్య మీద ఉన్నా, ఆ వ్యవస్థ కి ప్రత్యామ్నాయం కనుచూపు మేర లో కనపడటం లేదు.అంటే ఈ వ్యవస్థ ఖర్చులను ఇలానే పెంచుతూ పోతుంది. ప్రపంచం లో పర్యావరణం దెబ్బ తింటోంది. అంటే, కొన్నేళ్ళ తరువాత గ్రీన్ టాక్సుల వడ్డన మొదలౌతుంది. మన ఇండియాలాంటి దేశాలలో ఉన్న బండ చట్టాల వలన ఆడ మహారాజులూ, ఆడ ఆధిపత్య వర్గాలూ ఏర్పడతాయి.  రా బోయే తరాల మధ్యతరగతి వారు పిల్లలని కని, తద్వారా వారిని సరిగా పోషించలేని దిగువ తరగతులలోకి దిగజారే అవకాశాలు స్పష్టం గా కనపడుతున్నాయి.  అలాంటి దుస్థితి కి పిల్లలని గురి చేసే కంటే,  పెళ్ళి చేసుకొనక పోవటమే మంచిది.ఇలాంటి పరిస్థితి పడమటి దేశాలలోఆల్రెడీ ఉంది. నాకు తెలిసిన ఒక తెల్లామె ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ కి ఉన్న కమిట్మెంట్ ఫోబియా గురించి తెగ వాపోతుంది! కమిట్ కాక పోతే మగాడు అనేక అందాలను ఆస్వాదించే తన సహజ గుణాన్ని వదులుకోవలసిన అవసరం ఉండదు.ఇక ముసలి వాళ్ళమైనాక ఎలా అంటారా? come on! మన తరమే పెద్ద వాళ్ళను నానా ఇబ్బందులూ పెడుతోంది. ఇక మన పిల్లల తరం మనని చూస్తుందా?(అందుట్లోనూ మనతో creche ల లో పెట్టించుకొని మన నిరాదరణ కు గురైన తరం). సోలో గా ఉంటే కాసిన్ని డబ్బులు మిగుల్చుకొని, వయసైనాక ఆ డబ్బులతో హాయిగా ఏ వృధ్ధాశ్రమం లోనో చేర వచ్చు. అందుకే,”సోలో బతుకే సో బెటరూ!”